Езекиил 45:1-25

45  ‘Когато разделяте земята в наследство,+ дайте принос на Йехова,+ свят дял от земята,+ и нека дължината му бъде двайсет и пет хиляди лакътя, а ширината му — десет хиляди.+ Този дял ще бъде свят във всичките си предели, навсякъде.  От него един четириъгълен дял, петстотин на петстотин, нека бъде за святото място+ и от всяка негова страна оставете по петдесет лакътя за пасище.+  От тази област измери двайсет и пет хиляди дължина и десет хиляди ширина и там ще бъде светилището, което е много свято.+  Този свят дял от земята ще бъде за свещениците,+ служителите на светилището, които пристъпват пред Йехова, за да му служат.+ Това ще бъде място за къщите им и свято място за светилището.  Дял с дължина двайсет и пет хиляди и ширина десет хиляди+ нека принадлежи на левитите, служителите на Дома. Те ще притежават двайсет трапезарии.+  За града ще дадете дял с ширина пет хиляди и дължина двайсет и пет хиляди, точно колкото е и светият принос.+ Това ще принадлежи на целия Израилев дом.  А за предводителя ще има дял от едната страна и от другата страна на светия принос+ и на градския дял, до светия принос и до градския дял, дял от западната страна на запад и дял от източната страна на изток. И дължината ще бъде същата като на другите дялове, от западната граница до източната граница.+  Тази земя ще бъде негова като негово притежание в Израил. Предводителите ми вече няма да се отнасят зле към моя народ+ и ще дадат земя на Израилевия дом според племената му.’+  Това казва Върховният господар Йехова: ‘Стига толкова, израилски предводители!’+ ‘Оставете насилието и грабежа+ и постъпвайте справедливо и праведно!+ Престанете да си присвоявате дяловете на моя народ+ — казва Върховният господар Йехова. — 10  Трябва да имате точни везни, точна ефа и точен бат!+ 11  Ефата и батът нека имат еднаква мярка: батът* нека бъде една десета част от един хомер* и ефата* нека бъде една десета част от един хомер.+ Нека мярката им се определя според хомера. 12  А сикълът*+ е двайсет гери*.+ Едно мане нека ви бъде двайсет сикъла, двайсет и пет сикъла и петнайсет сикъла.’ 13  ‘Това е приносът, който трябва да принесете: една шеста част от една ефа от всеки хомер пшеница и една шеста част от една ефа от всеки хомер ечемик. 14  А ето наредбата за маслиновото масло: батът е мярка за маслиновото масло. Батът е една десета част от един кор. Десет бата са един хомер, защото в един хомер има десет бата. 15  Принесете една овца от стадото, една на всеки двеста от израилското стадо.+ Всички тези приноси ще бъдат за зърнен принос,+ за принос за изгаряне+ и за жертва на общението,+ за да се извърши за тях обред за изкупление’+ — казва Върховният господар Йехова. 16  ‘Целият народ на тази земя* ще бъде длъжен да дава този принос+ на предводителя в Израил.+ 17  А предводителят+ има задължението да дава принос за изгаряне,+ зърнен принос+ и принос за изливане+ по време на всеки празник,+ новолуние+ и събота*,+ по време на всички празници на Израилевия дом.+ Той ще осигурява приноса за грях, зърнения принос, приноса за изгаряне и жертвата на общението, за да се извършва обред за изкупление за Израилевия дом.’ 18  Това казва Върховният господар Йехова: ‘В първия месец, на първия ден от месеца, вземи млад бик от стадото без недостатък+ и очисти светилището от грях!+ 19  Свещеникът нека вземе от кръвта на приноса за грях и нека я сложи на стълбовете на вратата+ на Дома, на четирите ъгъла на пояса на олтара+ и на стълбовете на вратата в портата на вътрешния двор. 20  Така направи и на седмия ден от месеца за всекиго, който съгреши неволно+ или поради незнание! Извършете обред за изкупление за Дома!+ 21  В първия месец, на четиринайсетия ден от месеца, ще празнувате Пасхата.+ През седемте дни на празника нека се ядат безквасни питки.+ 22  В този ден нека предводителят осигури за себе си и за целия народ на тази земя млад бик като принос за грях.+ 23  За седемте дни на празника+ нека осигурява като принос за изгаряне пред Йехова седем млади бика и седем овена, без недостатък, всеки ден в продължение на седем дни,+ а като принос за грях — по един козел на ден.+ 24  Като зърнен принос нека осигурява по една ефа за всеки млад бик и по една ефа за всеки овен, а маслиново масло — по един ин за всяка ефа.+ 25  В седмия месец, на петнайсетия ден от месеца, по време на празника,+ нека осигури същото за седемте му дни+ — същия принос за грях, същия принос за изгаряне, същия зърнен принос и същото маслиново масло.’“

Бележки под линия

Батът е мярка за течност, която по вместимост отговаря на ефата, мярка за насипни продукти. Той е равен на 22 л.
Един хомер е равен на 220 л.
Една ефа е равна на 22 л.
Един сикъл е равен на 11,4 г.
Една гера е равна на 0,57 г.
На еврейски: „ам хаа̀рец“. Виж Езе 7:27, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.