Езекиил 44:1-31

44  После той ме върна до външната порта на светилището, която гледа към изток,+ но тя беше затворена.+  Тогава Йехова ми каза: „Тази порта ще остане затворена. Няма да бъде отваряна и нито един човек няма да влезе през нея, защото самият Йехова, Богът на Израил,+ влезе през нея и затова трябва да остане затворена.  Но предводителят,+ като предводител, ще седи в нея, за да яде хляб пред Йехова.+ През преддверието на портата ще влиза и през него ще излиза.“+  Заведе ме пред Дома през северната порта, за да го видя, и ето, славата на Йехова беше изпълнила дома на Йехова.+ И аз паднах по очи.+  Тогава Йехова ми каза: „Сине човешки, обърни сърцето си,+ гледай с очите си и слушай с ушите си всичко, което ще ти кажа за всичките постановления на дома на Йехова и за всичките му закони. Обърни сърцето си към входа на Дома и към всички изходи на светилището.  Кажи на бунтовниците,+ на Израилевия дом: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Достатъчно бяха всичките ви отвратителни неща, доме Израилев!+  Водите чужденци с необрязано сърце и необрязана плът,+ за да влизат в светилището ми и така да го осквернят, да осквернят дома ми. Принасяте моята храна+ — тлъстината+ и кръвта,+ — а в същото време моят договор бива нарушаван поради всичките ви отвратителни неща.+  Вие не изпълнявахте задълженията, свързани с моите свети неща,+ нито назначихте други вместо вас, които да изпълняват задълженията към мене в светилището ми.“’+  ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Нито един чужденец с необрязано сърце и необрязана плът не бива да влиза в светилището ми, нито един чужденец сред синовете на Израил.“’+ 10  ‘А левитите, които се отдалечиха от мене,+ когато Израил, който се отклони от мене, тръгна след отвратителните си идоли*, трябва да понесат последствията от своето прегрешение.+ 11  И ще станат служители в моето светилище, назначени да надзирават портите на Дома, и служители в Дома.+ Ще колят приносите за изгаряне и жертвите за хората+ и ще стоят пред тях, за да им служат.+ 12  Тъй като им служеха пред техните отвратителни идоли+ и станаха за Израилевия дом препятствие, вкарващо го в прегрешение,+ вдигнах ръката си срещу тях+ — казва Върховният господар Йехова — и ще понесат последствията от прегрешението си. 13  Вече няма да пристъпват пред мене, за да ми служат като свещеници, и няма да се доближават до моите свети неща, до много светите неща.+ Ще понесат своето унижение и последствията от отвратителните неща, които извършиха.+ 14  Ще ги назнача да изпълняват задълженията, свързани с Дома, да извършват всяка служба в него и да правят в него всичко необходимо.’+ 15  ‘А левитските свещеници,+ синовете на Садок,+ които изпълняваха задълженията, свързани с моето светилище, когато синовете на Израил се отклониха от мене,+ ще пристъпват пред мене, за да ми служат, и ще стоят пред мене,+ за да ми принасят тлъстина+ и кръв+ — казва Върховният господар Йехова. — 16  Те ще влизат в светилището ми,+ ще се приближават до моята трапеза, за да ми служат,+ и ще изпълняват задълженията към мене.+ 17  Когато влизат през портите на вътрешния двор, трябва да носят ленени дрехи и на тях не бива да има нищо вълнено, когато служат в портите на вътрешния двор и в самия него.+ 18  Трябва да носят ленени тюрбани на главата си+ и ленени гащи на хълбоците си.+ Не бива да се препасват с нищо, което изпотява. 19  А когато излизат във външния двор, във външния двор на народа, трябва да съблекат дрехите, с които са служили,+ да ги оставят в светите трапезарии+ и да облекат други дрехи, за да не осветят народа с дрехите си.+ 20  Не бива да бръснат главата си,+ но не бива и да си пускат дълга коса, а трябва да се подстригват.+ 21  Никой от свещениците не бива да пие вино, когато влиза във вътрешния двор.+ 22  Не бива да се женят за вдовица или за разведена жена,+ а могат да се женят само за девици от потомството на Израилевия дом+ или за вдовица, която е вдовица на свещеник.’ 23  ‘Те трябва да учат народа ми да различава святото от несвятото и трябва да му показват разликата между нечистото и чистото.+ 24  В съдебното дело трябва да бъдат съдии,+ трябва да съдят според съдебните ми решения.+ Трябва да спазват законите ми и постановленията ми за всички мои празници+ и трябва да освещават съботите* ми.+ 25  Не бива да се приближават до мъртвец, за да не станат нечисти. Само заради баща или майка, заради син или дъщеря, заради брат или сестра, която не се е омъжвала, могат да се омърсят.+ 26  След като някой се очисти, трябва да бъдат преброени седем дни за него.+ 27  В деня, в който влезе в святото място, във вътрешния двор, за да служи в святото място, той трябва да принесе своя принос за грях’+ — казва Върховният господар Йехова. 28  ‘Това е наследството, което ще получат: аз съм тяхното наследство.+ Не им давайте никакво притежание в Израил: аз съм тяхното притежание. 29  Те ще ядат зърнените приноси, приносите за грях и приносите за вина.+ И всичко в Израил, което е определено за свята цел, ще бъде тяхно.+ 30  Най–доброто от всички първи плодове от всеки вид и най–доброто от всеки дар, от всичко, което носите като дар, принадлежи на свещениците.+ И първото едро смляно брашно давайте на свещеника,+ за да почива благословия върху дома ви.+ 31  Свещениците не бива да ядат никакво умряло животно, нито разкъсано, било то измежду крилатите птици, или измежду другите животни.’+

Бележки под линия

Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.