Езекиил 43:1-27

43  После той ме заведе до портата, до онази порта, която гледа към изток.+  И ето, славата+ на Израилевия Бог идваше от изток,+ а гласът му беше като грохота на много води+ и земята засия поради славата му.+  Това приличаше на видението, което получих по–рано,+ на видението, което получих, когато дойдох да унищожа града*.+ Онова, което видях, изглеждаше като онова, което видях край река Ховар,+ и паднах по очи.  Славата+ на Йехова влезе в Дома през портата, чиято предна страна гледаше към изток.+  Тогава духът ме издигна+ и ме отнесе във вътрешния двор, и ето, Домът се беше изпълнил със славата на Йехова.+  И чух как някой ми говори от Дома,+ а човекът стоеше до мене.+  И Той ми каза: „Сине човешки, това е мястото на моя престол+ и мястото за стъпалата на краката ми,+ където ще обитавам сред Израилевите синове до безпределни времена.+ И те, Израилевият дом, вече няма да оскверняват святото ми име+ — нито те, нито царете им+ — със своето блудство и с труповете+ на своите царе* при смъртта им,  с това, че поставиха своя праг до моя праг и своя стълб на врата до моя стълб на врата, като имаше само една стена между мене и тях.+ Те оскверниха святото ми име с отвратителните неща, които вършеха,+ и затова ги унищожих в гнева си.+  Сега нека отдалечат от мене блудството си+ и труповете на царете си+ и аз ще обитавам сред тях до безпределни времена.+ 10  А ти, сине човешки, извести на Израилевия дом за Дома,+ та да се засрамят поради прегрешенията си,+ и нека те измерят неговите размери! 11  Ако се засрамят поради всичко, което са направили, опиши им чертежа на Дома,+ разпределението му, изходите му и входовете му, всичките му чертежи и всичките му особености, всичките му чертежи и всичките му закони, и ги напиши пред очите им, за да видят всичките му чертежи и всичките му особености и да се придържат към тях.+ 12  Това е законът за Дома: цялата област на върха на планината, навсякъде около Дома, нека бъде много свята.+ Ето, това е законът за Дома. 13  А това са размерите на олтара в лакти,+ като един лакът е дълъг лакът и длан*.+ Основата му е един лакът. Ширината е един лакът. Ръбът ѝ около нея е издигнат една педя. Това е основата на олтара. 14  От основата, която е на земята, до ръба на долния пояс са два лакътя, а ширината е един лакът. От малкия пояс до ръба на големия пояс са четири лакътя, а ширината е един лакът. 15  Огнището на олтара е четири лакътя и от него се издигат четири рога.+ 16  Огнището е дълго дванайсет лакътя и широко дванайсет лакътя,+ а страните му образуват четириъгълник.+ 17  Поясът, на който стои, е дълъг четиринайсет лакътя и широк четиринайсет лакътя от четирите си страни. Ръбът около него е половин лакът, а ширината му е един лакът навсякъде около него. И стъпалата му гледат към изток.“ 18  И той ми каза: „Сине човешки, това казва Върховният господар Йехова: ‘Това са постановленията за олтара, дадени по времето, когато е направен, за да се принасят на него приноси за изгаряне+ и да се поръсва с кръв.’+ 19  ‘На левитските свещеници,+ които са от потомството на Садок,+ онези, които пристъпват пред мене,+ за да ми служат — казва Върховният господар Йехова, — дай млад бик от стадото като принос за грях!+ 20  Вземи от кръвта му и я сложи на четирите рога на олтара, на четирите ъгъла на пояса и на ръба около него и така го очисти от греха+ и извърши обред за изкупление за него!+ 21  После вземи младия бик, приносът за грях, и нека бъде изгорен на определеното за това място в Дома, извън светилището!+ 22  На следващия ден представи козел без недостатък като принос за грях и нека очистят олтара от грях, както са го очистили от грях с младия бик!’ 23  ‘Когато свършиш очистването от грях, представи млад бик от стадото без недостатък и овен от стадото без недостатък! 24  Представи ги пред Йехова и нека свещениците ги поръсят със сол и ги принесат+ на Йехова като принос за изгаряне! 25  Седем дни ще принасяш по един козел на ден като принос за грях.+ Нека принасят по един млад бик от стадото и по един овен от стадото, без недостатък. 26  Седем дни нека вършат обред за изкупление+ за олтара, нека го очистят и така го подготвят за използване. 27  И когато свършат тези дни, от осмия ден+ нататък нека свещениците принасят на олтара вашите приноси за изгаряне и вашите жертви на общението. Тогава ще ми бъдете угодни’+ — казва Върховният господар Йехова.“

Бележки под линия

Очевидно чрез предсказването на неговото унищожение.
Възможно е да става дума за идоли, които те направили свои царе.
Виж Езе 40:5, бел. под линия.