Езекиил 41:1-26

41  После той ме заведе в храма* и измери страничните подпори. Те бяха широки шест лакътя от едната страна и шест лакътя от другата страна — това беше ширината на страничните подпори.  Ширината на входа беше десет лакътя, а страните на входа бяха пет лакътя от едната страна и пет лакътя от другата страна. Той измери дължината на храма и тя беше четирийсет лакътя, а ширината — двайсет лакътя.  После влезе вътре и измери страничните подпори на входа и те бяха два лакътя, а входът беше шест лакътя. Ширината при входа беше седем лакътя.  Той измери помещението пред храма и то беше дълго двайсет лакътя+ и широко двайсет лакътя. Тогава ми каза: „Това е Най–святото отделение.“+  Измери стената на дома и тя беше шест лакътя. Страничните стаи наоколо бяха широки четири лакътя. Те бяха навсякъде около дома.+  Страничните стаи бяха една над друга, на три етажа, по трийсет на етаж. Тези странични стаи наоколо се опираха на стената на дома, за да имат опора, но не бяха вградени в стената на дома.+  Страничните стаи, които обикаляха дома, се разширяваха с всеки следващ етаж, а от всяка страна на дома имаше вити стълби, които водеха нагоре.+ Затова ширината на стаите около дома се увеличаваше нагоре и от долния етаж можеше да се отиде до горния,+ като се минаваше през средния етаж.  Видях, че домът стоеше на издигната повърхност, която го обикаляше от всички страни. А между основите на страничните стаи и свръзката имаше шест лакътя — една цяла тръстика.+  Ширината на външната стена на страничните стаи беше пет лакътя. Около дома, покрай стената на страничните стаи имаше свободно място. 10  Разстоянието между трапезариите+ и дома беше двайсет лакътя навсякъде около дома. 11  Входът на страничните стаи беше откъм свободното място, имаше един вход на север и един вход на юг. Ширината на свободното място наоколо беше пет лакътя. 12  А сградата на запад, която се намираше пред отделеното място, беше широка седемдесет лакътя. Стената на сградата от всички страни беше широка пет лакътя и тя беше дълга деветдесет лакътя. 13  Той измери дома и дължината му беше сто лакътя. Дължината на отделеното място заедно със сградата и стените ѝ беше сто лакътя. 14  Ширината на предната страна на дома заедно с отделеното място към изток беше сто лакътя. 15  Той измери сградата, която беше край отделеното място, от задната му страна, заедно с галериите ѝ от едната и от другата страна и тя беше дълга сто лакътя. Измери също храма, вътрешното помещение+ и преддверието, гледащо към двора. 16  Наоколо по тях имаше прагове, прозорци, които бяха по–тесни от едната страна и по–широки от другата,+ и галерии. Пред прага стените наоколо бяха облицовани с дърво,+ от пода до прозорците, а прозорците бяха покрити. 17  Мястото над входа, вътрешността на дома и външната му страна, както и цялата стена наоколо, във вътрешността на дома и от външната страна — всичко това беше с определени размери. 18  И имаше резбовани изображения на херувими+ и палми,+ по една палма между херувим и херувим, а херувимите имаха две лица.+ 19  Лицето на човек беше обърнато към палмата от едната страна, а лицето на млад лъв — към палмата от другата страна.+ Резбованите изображения бяха наоколо по целия дом. 20  На стената на храма, от пода до мястото над входа, имаше резбовани изображения на херувими и палми. 21  Стълбовете на вратите в храма бяха четириъгълни+ и пред святото място видях следното: 22  дървеният олтар беше висок три лакътя и дълъг два лакътя и имаше стълбове за ъглите.+ По цялата му дължина стените му бяха дървени. И той ми каза: „Това е трапезата пред Йехова.“+ 23  Храмът и святото място имаха двукрили врати.+ 24  Двете крила на вратата имаха по две части, които се сгъваха. Едното крило имаше две части и другото крило имаше две части. 25  А на нея, на вратата на храма, имаше изображения на херувими и палми,+ като тези по стените. Отвън, над предната страна на преддверието, имаше дървен корниз. 26  От двете страни по стените на преддверието и на страничните стаи на дома и под корниза имаше прозорци, по–тесни от едната страна и по–широки от другата,+ и изображения на палми.

Бележки под линия

Вероятно става дума за Святото отделение. Също във 2, 4, 15, 20, 21, 23 и 25 стих.