Езекиил 40:1-49

40  В двайсет и петата година от нашето изгнание,+ в началото на годината, на десетия ден от месеца, и в четиринайсетата година от падането на града,+ на същия този ден, ръката на Йехова дойде върху мене+ и той ме заведе на друго място.+  В Божии видения ме заведе в израилската земя и ме постави на една много висока планина,+ на която откъм юг имаше нещо подобно на град.+  Заведе ме там, и ето, имаше един човек, който изглеждаше като мед,+ държеше в ръката си ленена връв и мерителна тръстика+ и стоеше при портата.  И той ми каза: „Сине човешки,+ гледай с очите си и слушай с ушите си, и обърни сърцето си към всичко, което ще ти покажа, защото беше доведен тук, за да ти го покажа! Разкажи на Израилевия дом всичко, което ще видиш!“+  И ето, домът беше ограден със стена от всички страни. Човекът държеше в ръката си мерителна тръстика с дължина шест лакътя, като всеки лакът беше дълъг лакът и длан*. Той измери стената и тя беше широка една тръстика и висока една тръстика.  После дойде до портата, която гледаше към изток,+ и се изкачи по стъпалата ѝ. Измери прага на портата+ и той беше широк една тръстика, и другият праг също беше широк една тръстика.  Всяко помещение за стражата беше една тръстика дълго и една тръстика широко, а между помещенията за стражата+ имаше по пет лакътя. Прагът на портата до преддверието на портата, гледащо навътре, беше една тръстика.  Той измери преддверието на портата, гледащо навътре, и то беше една тръстика.+  Измери преддверието на портата и то беше осем лакътя, а страничните му подпори бяха два лакътя. Преддверието на портата гледаше навътре. 10  Помещенията за стражата на портата, гледаща към изток, бяха три от едната страна и три от другата страна. Трите имаха едни и същи размери и страничните подпори имаха едни и същи размери, от едната страна и от другата страна. 11  После измери ширината на входа на портата и тя беше десет лакътя. Измери и общата ширина на външната част на входа на портата и тя беше тринайсет лакътя. 12  Пред всяко помещение за стражата имаше оградено място от един лакът. От двете страни имаше оградено място от по един лакът. Всяко помещение за стражата беше шест лакътя от едната страна и шест лакътя от другата страна. 13  Той измери ширината на портата от покрива на едното помещение за стражата до покрива на другото и тя беше двайсет и пет лакътя.+ Входовете на помещенията за стражата бяха един срещу друг. 14  После измери страничните подпори и те бяха шейсет лакътя, а също и дворните странични подпори на всички порти наоколо. 15  Разстоянието от предната страна на външния вход до предната страна на преддверието при вътрешния вход беше петдесет лакътя. 16  На помещенията за стражата и на страничните подпори в портата имаше прозорци наоколо, по–тесни от едната страна и по–широки от другата,+ които бяха обърнати навътре, като така беше и в преддверията. Прозорците бяха наоколо и бяха обърнати навътре, а на страничните подпори имаше изображения на палми.+ 17  Тогава той ме заведе във външния двор, и ето, там имаше трапезарии+ и в двора наоколо имаше каменен под. На каменния под имаше трийсет трапезарии.+ 18  Каменният под отстрани на портите беше колкото дължината на портите — това беше долният каменен под. 19  Той измери разстоянието от предната страна на долната порта до предната страна на вътрешния двор. Отвън то беше сто лакътя, на изток и на север. 20  Външният двор имаше порта, която гледаше към север. Той измери нейната дължина и ширина. 21  Помещенията за стражата в нея бяха три от едната страна и три от другата страна. Страничните ѝ подпори и преддверието ѝ имаха същите размери като при първата порта. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината ѝ — двайсет и пет лакътя. 22  Прозорците ѝ, преддверието ѝ и изображенията ѝ на палми+ имаха същите размери като при портата, гледаща към изток. Хората се изкачваха до нея по седем стъпала и преддверието ѝ беше отсреща. 23  Портата на вътрешния двор беше срещу портата, гледаща към север, а така беше и с портата, гледаща към изток. Той измери разстоянието от порта до порта и то беше сто лакътя. 24  После ме заведе на юг, и ето, там имаше порта, гледаща към юг.+ Той измери страничните ѝ подпори и преддверието ѝ и те имаха същите размери като при другите порти. 25  Тя и преддверието ѝ имаха прозорци наоколо като предходните прозорци. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината ѝ — двайсет и пет лакътя. 26  До нея водеха седем стъпала+ и преддверието ѝ беше отсреща. На страничните ѝ подпори имаше изображения на палми, една от едната страна и една от другата страна. 27  Вътрешният двор имаше порта, гледаща към юг. Той измери разстоянието от порта до порта, гледаща към юг, и то беше сто лакътя. 28  После ме заведе във вътрешния двор през южната порта. Измери южната порта и тя имаше същите размери като другите. 29  Помещенията ѝ за стражата, страничните ѝ подпори и преддверието ѝ имаха същите размери като при другите. Тя и преддверието ѝ имаха прозорци наоколо. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината ѝ — двайсет и пет лакътя.+ 30  Наоколо имаше преддверия. Те бяха дълги двайсет и пет лакътя и широки пет лакътя. 31  Преддверието ѝ гледаше към външния двор. На страничните ѝ подпори имаше изображения на палми+ и до нея водеха осем стъпала.+ 32  После ме заведе във вътрешния двор на изток, измери портата и тя имаше същите размери като другите. 33  Помещенията ѝ за стражата, страничните ѝ подпори и преддверието ѝ имаха същите размери като при другите. Тази порта и преддверието ѝ имаха прозорци наоколо. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината ѝ — двайсет и пет лакътя. 34  Преддверието ѝ гледаше към външния двор. На страничните ѝ подпори имаше изображения на палми, от едната страна и от другата страна, и до нея водеха осем стъпала. 35  Той ме заведе до северната порта,+ измери я и тя имаше същите размери като другите,+ 36  а също и помещенията ѝ за стражата, страничните ѝ подпори и преддверието ѝ. Тя имаше прозорци наоколо. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината ѝ — двайсет и пет лакътя. 37  Страничните ѝ подпори бяха откъм външния двор. На страничните ѝ подпори имаше изображения на палми, от едната страна и от другата страна,+ и до нея водеха осем стъпала. 38  И до страничните подпори на портите имаше трапезария с вход. Там миеха приносите за изгаряне.+ 39  В преддверието на портата имаше две маси от едната страна и две маси от другата страна, на които се колеха приносите за изгаряне,+ приносите за грях+ и приносите за вина.+ 40  От външната страна, където човек се изкачва до входа на северната порта, имаше две маси. И от другата страна, откъм преддверието на портата, имаше две маси. 41  Имаше четири маси от едната страна и четири маси от другата страна на входа, общо осем маси за клане. 42  Четирите маси за приносите за изгаряне бяха от дялан камък. Дължината им беше лакът и половина, ширината — лакът и половина, а височината — един лакът. На тях се оставяха принадлежностите за клане на приносите за изгаряне и на жертвите. 43  Отвътре наоколо по стените имаше здраво закрепени полици, широки една длан, на които се оставяха разни неща. На масите се оставяше месото от приносите.+ 44  Отвън до вътрешната порта бяха трапезариите за певците,+ във вътрешния двор, отстрани на северната порта. Предната им страна гледаше към юг. Имаше една трапезария отстрани на източната порта. Предната ѝ страна гледаше към север. 45  Тогава той ми каза: „Тази трапезария, чиято предна страна гледа към юг, е за свещениците, които изпълняват задълженията, свързани с дома.+ 46  А трапезарията, чиято предна страна гледа към север, е за свещениците, които изпълняват задълженията, свързани с олтара.+ Те са синовете на Садок,+ които измежду синовете на Леви пристъпват пред Йехова, за да му служат.“+ 47  Той измери вътрешния двор. Дължината му беше сто лакътя и ширината му беше сто лакътя — беше четириъгълен. И олтарът беше пред дома. 48  После ме заведе в преддверието на дома+ и измери страничните подпори на преддверието. Те бяха пет лакътя от едната страна и пет лакътя от другата страна. Ширината на портата беше три лакътя от едната страна и три лакътя от другата страна. 49  Преддверието беше дълго двайсет лакътя и широко единайсет лакътя. И до него водеха стъпала. До страничните подпори имаше стълбове, един от едната страна и един от другата страна.+

Бележки под линия

Обикновеният лакът бил 44,5 см, а дланта — 7,4 см, и общата им дължина от около 51,8 см представлявала един дълъг лакът. Затова ‘мерителната тръстика с дължина шест лакътя’ била дълга 3,11 м. Виж Приложение № 16.