Езекиил 39:1-29

39  А ти, сине човешки, пророкувай против Гог+ и кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ето, идвам против тебе, Гоге, главни предводителю на Мосох+ и Тувал.+  Ще те обърна и ще те водя,+ ще те изведа от най–отдалечените краища на севера+ и ще те доведа на израилските планини.  Ще избия лъка от лявата ти ръка и стрелите — от дясната ти ръка.  Ще паднеш на израилските планини+ — ти, всичките ти отряди и народите, които ще бъдат с тебе. Ще те дам за храна на хищните птици, на всякакви видове птици и на земните зверове.“’+  ‘Ще паднеш в открито поле,+ понеже аз казах това’ — казва Върховният господар Йехова.  ‘Ще изпратя огън върху Магог+ и върху онези, които живеят в безопасност на островите.+ И тогава хората ще знаят, че аз съм Йехова.   Ще направя святото си име известно сред своя народ Израил и вече няма да позволя святото ми име да бъде осквернявано.+ И тогава народите ще знаят, че аз съм Йехова,+ Светият Бог в Израил.’+  ‘Ето, това ще дойде и ще се случи+ — казва Върховният господар Йехова. — Това е денят, за който говорих.+  Жителите на израилските градове ще излязат, ще палят огън и ще горят оръжието, малките и големите щитове, лъковете и стрелите, късите и дългите копия — с тях ще палят огън+ седем години. 10  Няма да носят съчки от полето, нито да събират дърва от гората, защото ще палят огън с оръжието.’ ‘Ще оберат онези, които са ги обирали,+ и ще ограбят онези, които са ги ограбвали’ — казва Върховният господар Йехова. 11  ‘В онзи ден ще дам на Гог+ място там, погребално място в Израил — долината на преминаващите, източно от морето, и тя ще препречва пътя на онези, които преминават. Там ще погребат Гог и цялото му множество и ще я нарекат Долината на множеството на Гог*.+ 12  И Израилевият дом ще ги погребва седем месеца, за да се изчисти земята.+ 13  Целият народ на тази земя ще ги погребва и това ще бъде за тяхна слава в деня, когато се прославя’+ — казва Върховният господар Йехова. 14  ‘И ще бъдат определени хора, които да минават през земята и заедно с другите минаващи да погребват онези, които са останали по земята, за да я изчистят. Ще я претърсват цели седем месеца. 15  Когато някой от онези, които са определени да минават през земята, види човешка кост, ще постави знак до нея, за да я погребат онези, които погребват, в Долината на множеството на Гог.+ 16  А името на града ще бъде Амона*. И така ще изчистят земята.’+ 17  А на тебе, сине човешки, Върховният господар Йехова ти казва това: ‘Кажи на всички видове птици и на всички земни зверове:+ „Съберете се и елате! Съберете се навсякъде около моята жертва, която принасям за вас, голяма жертва по израилските планини!+ Ще ядете плът и ще пиете кръв.+ 18  Ще ядете плътта на силните+ и ще пиете кръвта на земните предводители, на овни, на агнета+ и на козли, на млади бикове,+ на целия угоен добитък на Васан.+ 19  От моята жертва, която ще принеса за вас, ще ядете тлъстина, докато не се наситите,+ и ще пиете кръв, докато не се опиете.“’ 20  ‘На моята трапеза ще се наситите с коне и водачи на колесници, със силни мъже и всякакви воини’ — казва Върховният господар Йехова.+ 21  ‘Ще покажа славата си сред народите. Всички народи ще видят присъдата, която съм изпълнил,+ и ще усетят върху себе си ръката ми.+ 22  От онзи ден нататък домът на Израил ще знае, че аз съм Йехова, техният Бог.+ 23  И народите ще знаят, че те, Израилевият дом, отидоха в изгнание поради своето прегрешение,+ поради своята невярност към мене, и затова скрих лицето си от тях+ и ги предадох в ръцете на противниците им, та всички те загинаха от меч.+ 24  Постъпих с тях според нечистотата им и според простъпките им+ и скрих лицето си от тях.’ 25  Затова Върховният господар Йехова казва: ‘Сега ще върна пленения народ на Яков+ и ще се смиля над целия Израилев дом.+ Ще защитя* святото си име.+ 26  Когато понесат унижението си+ и последствията от цялата си невярност, която проявиха към мене,+ ще живеят в безопасност в земята си+ и няма да има кой да ги плаши.+ 27  Когато ги върна от народите и ги събера от земите на враговете им,+ ще се осветя сред тях пред очите на много народи.’+ 28  ‘И тогава ще знаят, че аз съм Йехова, техният Бог, когато ги изпратя в изгнание сред народите и после ги върна в земята им,+ без да оставям там нито един от тях.+ 29  И вече няма да крия лицето си от тях,+ защото ще излея духа си върху дома на Израил’+ — казва Върховният господар Йехова.“

Бележки под линия

Или: „Долината на Амон–Гог“.
Амона означава „множество“. Виж 11 и 15 стих.
Или: „Ще проявя пълна преданост за“.