Езекиил 36:1-38

36  „А ти, сине човешки, пророкувай за израилските планини и кажи: ‘Израилски планини,+ чуйте словото на Йехова!  Това казва Върховният господар Йехова: „Врагът говореше против вас:+ ‘Пада им се! Старите възвишения+ станаха наше притежание!’“’+  Затова пророкувай и кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Тъй като ви опустошават+ и се опитват да ви погълнат от всички страни,+ за да станете притежание на оцелелите от околните народи,+ и тъй като сте в устата на хората+ и сред тях се говори лошо за вас,+  израилски планини,+ чуйте словото на Върховния господар Йехова! Това казва Върховният господар Йехова на планините и на хълмовете, на речните корита и на долините, на опустошените места, които са запустели,+ и на изоставените градове, които се превърнаха в плячка за оцелелите от околните народи и станаха за смях пред тях,+  това казва Върховният господар Йехова: ‘В огъня на своята пламенност ще говоря+ против оцелелите от народите и против целия Едом,+ които, радвайки се от все сърце и с презрение в душата,+ завзеха земята ми,+ за да си присвоят нейните пасища и да я разграбят.’“’+  Затова пророкувай за израилската земя и кажи на планините и на хълмовете, на речните корита и на долините: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ето, ще говоря в своята пламенност и ярост, понеже търпите унижение от народите.“’+  Затова Върховният господар Йехова казва: ‘Вдигнах ръката си и се заклех,+ че околните народи сами ще понесат унижение.+  А вие, израилски планини, ще пуснете клони и ще дадете плод за моя народ Израил,+ защото той скоро ще дойде.+  Ето, имате моето благоволение, ще се обърна към вас+ и ще бъдете обработени и засети.+ 10  Ще умножа хората във вас, целият дом на Израил,+ градовете ще се населят+ и опустошените места ще бъдат възстановени.+ 11  Ще умножа хората и животните във вас+ и те ще станат многочислени и плодовити, ще ви населя както по–рано+ и ще ви направя по–голямо добро, отколкото в началото.+ Тогава ще знаете, че аз съм Йехова.+ 12  Ще направя така, че по вас отново да ходят хора, моят народ Израил, и те ще ви завладеят,+ ще станете тяхно наследство+ и вече няма да отнемате децата им.’“+ 13  „Това казва Върховният господар Йехова: ‘Казват ви: „Ти си земя, която поглъща хора, която отнема децата на народите си.“’+ 14  ‘Затова вече няма да поглъщаш хора+ и няма да отнемаш децата на народите си’+ — казва Върховният господар Йехова. 15  ‘Вече няма да позволя да се чуват укорите на народите към тебе,+ няма да търпиш унижение от народите+ и няма да бъдеш препятствие за народите си’ — казва Върховният господар Йехова.“ 16  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите: 17  „Сине човешки, Израилевият дом живееше в земята си и я омърси със своите пътища и дела.+ Пътищата им са нечисти пред мене като нечистотата по време на месечното кръвотечение.+ 18  Излях яростта си върху тях поради кръвта, която проляха на тази земя,+ която омърсиха с отвратителните си идоли*.+ 19  Разпръснах ги сред народите и те се разпиляха сред земите.+ Съдих ги според техните пътища и дела.+ 20  Те отидоха сред тези народи и хората оскверниха святото ми име,+ като казаха за тях: ‘Това е народът на Йехова, а излезе от неговата земя.’+ 21  Но аз ще съжаля святото си име, което Израилевият дом оскверни сред народите, в които отиде.“+ 22  „Затова кажи на Израилевия дом: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Не заради вас правя това, доме Израилев, а заради святото си име, което осквернихте сред народите, в които отидохте.“’+ 23  ‘Ще осветя великото си име,+ което е осквернено сред народите, което вие осквернихте сред тях. И тогава народите ще знаят, че аз съм Йехова+ — казва Върховният господар Йехова, — когато се осветя сред вас пред очите им.+ 24  Ще ви изведа от народите, ще ви събера от всички земи и ще ви доведа във вашата земя.+ 25  Ще ви поръся с чиста вода и ще се очистите.+ Ще ви очистя от всичките ви нечистотии+ и от всичките ви отвратителни идоли.+ 26  Ще ви дам ново сърце+ и ще вложа нов дух във вас.+ Ще извадя каменното сърце от телата ви и ще ви дам сърце от плът.+ 27  Ще вложа своя дух във вас+ и ще направя така, че да живеете* според моите наредби,+ да спазвате съдебните ми решения и да ги изпълнявате.+ 28  Ще живеете в земята, която дадох на вашите прадеди,+ ще бъдете мой народ и аз ще бъда ваш Бог.’+ 29  ‘Ще ви избавя от всичките ви нечистотии,+ ще призова зърното и ще го направя изобилно, няма да изпратя глад върху вас.+ 30  Ще умножа плода на дърветата и реколтата по нивите, за да не търпите вече укорите на народите поради глада.+ 31  Тогава ще си спомните лошите си пътища и своите дела, които не бяха добри,+ и ще се отвратите от себе си поради прегрешенията си и поради отвратителните си неща.+ 32  Но знайте, че не заради вас правя това+ — казва Върховният господар Йехова. — Засрамете се и се почувствайте унизени поради пътищата си, доме Израилев!’+ 33  Това казва Върховният господар Йехова: ‘В деня, когато ви очистя от всичките ви прегрешения, ще населя градовете+ и опустошените места ще бъдат възстановени.+ 34  Запустялата земя, която беше гола пустош пред очите на всеки минувач, ще бъде обработена.+ 35  И хората ще кажат: „Тази земя, която беше запустяла, стана като Едемската градина.+ Градовете, които бяха запустели, опустошени и разрушени, сега са укрепени и населени.“+ 36  И тогава народите, които останат около вас, ще знаят, че аз, Йехова, построих разрушеното+ и засадих запустялото. Аз, Йехова, казах това и непременно ще го извърша.’+ 37  Това казва Върховният господар Йехова: ‘Ето още какво ще позволя на Израилевия дом да иска от мене и какво ще направя за тях:+ ще ги направя многочислени като стадо овце.+ 38  Като множество свети хора, като овце в Йерусалим по време на празниците му,+ така пустите градове ще се напълнят с хора.+ И тогава ще знаят, че аз съм Йехова.’“

Бележки под линия

Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Буквално: „ходите“.