Езекиил 35:1-15

35  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, обърни лицето си+ към планинската област Сиир+ и пророкувай против нея!+  Кажи ѝ: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ето, идвам против тебе, планинска област Сиир,+ ще вдигна ръката си срещу тебе+ и ще те превърна в гола пустош, в пустиня.+  Ще опустоша градовете ти и ще се превърнеш в гола пустош.+ Тогава ще знаеш, че аз съм Йехова,+  тъй като си във вековна вражда+ със синовете на Израил и ги предаваше във властта на меча+ във времето на тяхното нещастие,+ във времето на последното им прегрешение.“’+  ‘Затова както е сигурно, че аз съм жив — казва Върховният господар Йехова, — така е сигурно, че понеже те определих за кръвопролитие, кръвопролитие ще те преследва.+ Ти мразеше кръвта и затова кръвопролитие ще те преследва.+  Ще превърна планинската област Сиир в гола пустош, в пустиня,+ и ще унищожа в нея онзи, който минава, и онзи, който се връща.+  Ще напълня планините ѝ с нейните убити. По хълмовете ти, по долините ти и по всичките ти речни корита ще падат онези, които са убити с меч.+  Ще те превърна във вечна пустош и градовете ти вече няма да бъдат населявани.+ Тогава ще знаете, че аз съм Йехова.’+ 10  Ти каза ‘Тези два народа и тези две земи ще бъдат мои, ние ще завладеем и двете земи’,+ макар че Йехова беше там.+ 11  ‘Затова както е сигурно, че аз съм жив — казва Върховният господар Йехова, — така е сигурно, че ще постъпя с тебе според гнева и ревността, които прояви, защото ги мразеше.+ Ще им се разкрия, когато те съдя.+ 12  И тогава ще знаеш, че аз, Йехова, чух всичките ти презрителни думи, които изрече за израилските планини,+ като каза: „Опустошени са. На нас са дадени за храна.“+ 13  Надменно отворихте уста против мене,+ наговорихте куп думи против мене.+ Аз ги чух.’+ 14  Това казва Върховният господар Йехова: ‘Когато цялата земя се радва, ще те превърна в гола пустош. 15  Тъй като ти се радваше, когато наследството на Израил беше опустошено, ще постъпя по същия начин с тебе.+ О, планинска област Сиир, цяла едомска земьо,+ ще се превърнеш в гола пустош. И тогава ще знаят, че аз съм Йехова.’“+

Бележки под линия