Езекиил 31:1-18

31  И в единайсетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, словото на Йехова ми беше разкрито с думите:  „Сине човешки, кажи на фараона, египетският цар, и на неговото множество:+‘На кого приличаш в своето величие?  На асириец, на ливански кедър+ с красиви клони+ и гъста корона, хвърляща сянка, с висок ръст+ и връх, извисяващ се между облаците!+  Водите го направиха голям,+ дълбоките води му дадоха висок ръст. Потоците им течаха навсякъде около мястото, където беше посаден, и каналите им стигаха до всички дървета в полето.  Затова той се извиси над всички други дървета в полето.+ Клонките му се умножиха, клоните му се ширеха поради изобилието от вода в потоците му.+  В клонките му свиваха гнездата си всички небесни птици,+ под клоните му раждаха малките си всички диви животни,+ а под сянката му живееха всички многобройни народи.  Беше красив поради своята величественост,+ поради дългите си клони, понеже корените му стигаха до много води.  Сред другите кедри в Божията градина нямаше равен на него.+ Хвойните не можеха да се сравнят с неговите клонки. Чинарите нямаха като неговите клони. Нито едно дърво в Божията градина не можеше да се сравни с него по красота.+  Украсих го с гъста корона+ и всички останали едемски дървета в градината на истинския Бог му завиждаха.’+ 10  Затова Върховният господар Йехова казва: ‘Тъй като израсна високо, издигна върха си между облаците+ и сърцето му се възгордя поради височината му,+ 11  ще го предам в ръцете на могъщия владетел на народите,+ който ще го нападне. Ще го прогоня поради злината му.+ 12  Чужденци, потисниците на народите, ще го отсекат и той ще бъде оставен на планините. Листата му ще паднат по всички долини и счупените му клони ще лежат по всички речни корита на земята.+ Всички земни народи ще излязат изпод сянката му и ще го изоставят.+ 13  Върху поваления му ствол ще живеят всички небесни птици и върху клоните му ще се настанят всички диви животни,+ 14  така че никое от напояваните дървета да не израсне високо и да не издигне върха си между облаците и нито едно от дърветата, които пият вода, да не ги достигне по височина, понеже всички те ще бъдат предадени на смърт,+ ще отидат в земните дълбини,+ сред човешките синове, при онези, които слизат в ямата на гроба.’ 15  Това казва Върховният господар Йехова: ‘В деня, когато той отиде в гроба*, ще направя така, че да жалеят за него.+ Заради него ще покрия дълбоките води, за да задържа потоците им и да възпра многото води, заради него ще затъмня Ливан и заради него дърветата в полето ще паднат в несвяст. 16  С грохота от неговото падение ще разтреса народите, когато го сваля в гроба* с онези, които слизат в ямата,+ и ще се утешат в земните дълбини+ всички едемски дървета,+ най–отбраните и най–хубавите в Ливан, всички, които пият вода. 17  Те също ще отидат с него в гроба*,+ при убитите с меч, както и онези, които като негово потомство живеят под сянката му сред народите.’+ 18  ‘Тогава на кого приличаш по своята слава+ и величественост сред едемските дървета?+ Но ти ще бъдеш свален в земните дълбини с едемските дървета.+ Ще лежиш между необрязаните заедно с убитите с меч. Това е фараонът и цялото му множество’ — казва Върховният господар Йехова.“

Бележки под линия

На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
На еврейски: „шео̀л“.
На еврейски: „шео̀л“.