Езекиил 13:1-23

13  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, пророкувай за пророците на Израил, които пророкуват,+ и кажи на онези, които пророкуват от своето сърце:+ ‘Чуйте словото на Йехова!+  Това са думите на Върховния господар Йехова: „Горко на безразсъдните+ пророци, които се водят по своето сърце*,+ а не виждат нищо!+  Пророците ти, Израиле, са като лисици в опустошени места.+  Няма да се изкачите в проломите, за да ги защитавате,+ нито ще издигнете каменна стена+ около Израилевия дом, за да устоите в битката в деня на Йехова.“+  „Виденията им са неистинни и гадателството им е лъжливо.+ Те казват ‘Това казва Йехова’, а Йехова не ги е изпратил. И очакват да се изпълни словото.+  Нима не са неистинни виденията, които получавате, и не са лъжливи гаданията, които изричате, като казвате ‘Това казва Йехова’, когато аз самият не съм казал нищо?“’+  ‘Затова Върховният господар Йехова казва: „‘Тъй като говорите неистини и получавате лъжливи видения, ето, идвам против вас’+ — казва Върховният господар Йехова.“  Ръката ми ще се вдигне против пророците, които получават неистинни видения и гадаят лъжливо.+ Те няма да останат в сбора+ на моя народ, няма да бъдат записани в списъка+ на Израилевия дом и няма да дойдат в израилската земя.+ Тогава ще знаете, че аз съм Върховният господар Йехова.+ 10  Ще бъде така, понеже заблуждават народа ми, като казват „Има мир!“, а мир няма.+ Едните издигат преградна стена, а другите я измазват с вар,+ но напразно.’+ 11  Кажи на онези, които я измазват с вар, че тя ще падне. Ще се излее пороен дъжд, ще паднеш и ти, градушке, и от порива на бурните ветрове стената ще се разцепи.+ 12  Ето, стената ще падне. Тогава няма ли да ви попитат: ‘Къде е варта, с която измазвахте?’+ 13  Затова Върховният господар Йехова казва: ‘В яростта си ще изпратя порив на бурни ветрове, в гнева си — пороен дъжд, и в яростта си — унищожителна градушка.+ 14  И ще съборя стената, която измазахте с вар, ще я изравня със земята и основите ѝ ще се открият.+ Градът ще падне, а вие ще загинете сред него. Тогава ще знаете, че аз съм Йехова.’+ 15  ‘Ще излея яростта си върху стената и върху онези, които я варосваха, и ще ви кажа: „Няма я вече стената, няма ги и онези, които я варосват,+ 16  пророците на Израил, които пророкуват на Йерусалим и получават видения, че ще има мир за него,+ а мир няма“’ — казва Върховният господар Йехова.+ 17  А ти, сине човешки, обърни лицето си+ към дъщерите на своя народ, които пророкуват+ според своето сърце,+ и пророкувай против тях! 18  Кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Горко на жените, които пришиват ленти над всеки лакът и правят покривала за главата на хора с всякакъв ръст, за да ловят души!+ Нима ловите душите на моя народ, като мислите, че ще запазите живи своите души? 19  Нима ме осквернявате пред моя народ за няколко шепи ечемик и няколко залъка хляб+ и убивате душите, които не би трябвало да умрат,+ а оставяте живи душите, които не би трябвало да живеят, като лъжете моя народ, който слуша лъжи?“’+ 20  Затова Върховният господар Йехова казва: ‘Ето, аз съм против вашите ленти, с които ловите душите, сякаш са птици. Ще ги отпоря от ръцете ви и ще пусна душите, душите, които ловите, сякаш са птици.+ 21  Ще раздера вашите покривала и ще избавя народа си от ръцете ви, така че вече да не е плячка в ръцете ви. Тогава ще знаете, че аз съм Йехова.+ 22  Тъй като сломявате сърцето на праведния с лъжи,+ когато самият аз не му причинявам болка, и укрепвате ръцете на неправедния,+ за да не се отвърне от лошия си път и да запази живота си,+ 23  вече няма да получавате неистинни видения+ и да гадаете,+ а аз ще избавя народа си от ръцете ви.+ И тогава ще знаете, че аз съм Йехова.’“+

Бележки под линия

Буквално: „дух“.