Ездра 7:1-28

7  След тези събития, по време на царуването на Артаксеркс,+ царят на Персия, Ездра,+ синът на Сараия,+ син на Азария, син на Хелкия,+  син на Салум,+ син на Садок, син на Ахитув,+  син на Амария,+ син на Азария,+ син на Мераиот,+  син на Зераия,+ син на Озий,+ син на Вукий,+  син на Ависуй,+ син на Финеес,+ син на Елеазар,+ син на главния свещеник+ Аарон+ —  този Ездра тръгна от Вавилон. Той беше умел преписвач+ на Моисеевия закон,+ който беше дал Йехова, Богът на Израил. И понеже ръката на неговия Бог, Йехова, беше върху него, царят му даде всичко, което той поиска.+  И така, в седмата година от царуването на Артаксеркс+ някои от синовете на Израил и от свещениците,+ както и левитите,+ певците,+ вратарите+ и нетинимите+ тръгнаха към Йерусалим.  И Ездра дойде в Йерусалим през петия месец, в седмата година на царя.  Той определи първия ден от първия месец за тръгване от Вавилон и на първия ден от петия месец стигна в Йерусалим, защото добрата ръка на неговия Бог беше върху него.+ 10  Понеже Ездра беше подготвил+ сърцето си да изследва закона на Йехова,+ да постъпва според него+ и да поучава+ в Израил за наредбите+ и справедливостта.+ 11  А това е преписът на писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеника Ездра, преписвачът+ на заповедите и наредбите, които Йехова даде на Израил: 12  * „Артаксеркс,+ царят на царете,+ до свещеника Ездра, преписвачът на закона на небесния Бог:+ Нека съвършеният мир бъде с тебе!+ Ето, 13  издавам заповед+ всеки в моето царство,+ който е от народа на Израил, от неговите свещеници и левити, всеки, който иска да отиде с тебе в Йерусалим, нека отиде.+ 14  Защото царят и неговите седем съветници+ наредиха да бъде проверено+ как стоят нещата в Юда и Йерусалим във връзка със закона+ на твоя Бог,+ който е в ръцете ти, 15  и да бъде занесено среброто и златото, което царят и неговите съветници доброволно дават+ за Бога на Израил, чието обиталище е в Йерусалим,+ 16  както и всичкото сребро и злато, което събереш от цялата вавилонска област заедно с доброволните дарове,+ които народът и свещениците дават за дома на своя Бог+ в Йерусалим. 17  И с тези пари купи незабавно бикове,+ овни,+ агнета+ и зърнените им приноси+ и приносите им за изливане+ и ги принеси върху олтара в дома на вашия Бог+ в Йерусалим.+ 18  А със среброто и златото, които останат, ти и твоите братя направете това, което сметнете за уместно,+ според волята+ на вашия Бог.+ 19  Съдовете,+ които получи за службата в дома на твоя Бог, всичките съдове остави пред Бога в Йерусалим.+ 20  И за всичко друго, което ще е необходимо за дома на твоя Бог и за което ще трябва да се погрижиш, плати от царската съкровищница.+ 21  Аз, цар Артаксеркс, издавам заповед+ до всички пазители на съкровищниците+ от другата страна на Реката:+ всичко, което свещеникът Ездра,+ преписвачът на закона на небесния Бог, поиска от вас, нека му бъде дадено незабавно — 22  до сто таланта*+ сребро, до сто кора*+ жито, до сто бата*+ вино,+ до сто бата маслиново масло,+ а сол+ без ограничения. 23  Нека всичко, което заповядва+ небесният Бог, бъде извършено пламенно+ за дома на небесния Бог,+ за да не дойде гняв върху владенията на царя и върху неговите синове.+ 24  И знайте още, че от нито един свещеник,+ левит,+ музикант,+ вратар,+ нетиним+ или работник в дома на Бога не е позволено да се изисква данък, налог+ или пътен данък.+ 25  А ти, Ездра, според мъдростта+ на твоя Бог, която ти е дадена, постави служители на закона и съдии, които да съдят+ целия народ от другата страна на Реката, всички онези, които познават законите на твоя Бог. А който не ги познава, него ще го учите.+ 26  И който не спазва закона на твоя Бог+ и закона на царя, нека върху него незабавно се изпълнява присъдата, било то смърт,+ изгнание,+ парично наказание+ или затвор.“ 27  Нека бъде благословен Йехова, Богът на нашите прадеди,+ който постави всичко това в сърцето+ на царя, за да бъде украсен+ домът на Йехова, домът, който е в Йерусалим! 28  И той прояви милост* към мене,+ така че спечелих благоразположението на царя, на съветниците му+ и на всички силни князе на царя. И аз се укрепих, защото ръката+ на Йехова, моят Бог, беше върху мене, и събрах предводителите на Израил, за да тръгнат с мене.

Бележки под линия

От този стих започва вторият откъс в Книгата на Ездра, написан на арамейски език, който завършва в 26 стих. Виж Езд 4:8, бел. под линия.
Един талант е равен на 34,2 кг.
Един кор е равен на 220 л.
Един бат е равен на 22 л. Виж Езе 45:11, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.