Ездра 6:1-22

6  Тогава цар Дарий издаде заповед да бъдат проверени архивите,+ пазени в съкровищницата във Вавилон.  И в Екбатана, укрепеният град в областта Мидия,+ намериха свитък, в който беше записан следният текст:  „В първата година от царуването си цар Кир+ издаде заповед относно дома на Бога в Йерусалим: ‘Нека домът бъде построен отново като място, където ще се принасят жертви.+ Нека основите му бъдат укрепени и нека бъде висок шейсет лакътя* и широк шейсет лакътя.+  Нека да бъде от три реда дотъркаляни дотам камъни+ и един ред греди.+ А разходите да бъдат покрити от царския дом.+  Също златните и сребърните съдове+ на дома на Бога, които Навуходоносор+ взе от храма в Йерусалим и донесе във Вавилон, трябва да бъдат върнати на своето място в храма в Йерусалим и поставени в дома на Бога.’+  Затова сега, Татанай,+ управителю от другата страна на Реката,+ Сетар–вознай+ и вие, техните другари, по–нисшите управители+ от другата страна на Реката, стойте далече от това място.+  Не спирайте работата по дома на Бога.+ Нека управителят на юдеите и техните старейшини построят дома на Бога на мястото му.  Ето, издавам заповед+ относно това какво да направите за юдейските старейшини, за да построят отново дома на Бога. Нека без отлагане и непрестанно разходите на тези мъже+ се заплащат+ от царската съкровищница+ за данъци от другата страна на Реката.  И каквото е необходимо — млади бикове,+ овни+ и агнета+ за приносите за изгаряне пред небесния Бог, както и жито,+ сол,+ вино+ и маслиново масло,+ — точно както кажат свещениците в Йерусалим, нека им се дава всеки ден без прекъсване, 10  за да могат постоянно+ да принасят успокоителни жертви+ на небесния Бог и да се молят за живота на царя и синовете му.+ 11  И още издавам заповед: ако някой наруши+ този указ, нека извадят една греда+ от къщата му и нека бъде провесен+ на нея, а къщата му да бъде превърната в нужник, използван от всички.+ 12  И Богът, който е поставил името си+ в своя дом, нека повали всеки цар и всеки народ, който посегне с ръката си да престъпи тази заповед, за да разруши+ дома на Бога в Йерусалим. Аз, Дарий, издавам тази заповед. Да бъде изпълнена незабавно.“ 13  И Татанай, управителят от другата страна на Реката,+ Сетар–вознай+ и техните другари незабавно направиха това, което им заповяда цар Дарий. 14  А старейшините+ на юдеите строяха+ и напредваха с работата, насърчени от пророкуването на пророк Агей+ и на Захария,+ внукът на Идо.+ И завършиха строежа според заповедта на Бога на Израил+ и според заповедта на Кир,+ на Дарий+ и на Артаксеркс,+ царят на Персия. 15  И завършиха дома на третия ден от месец адар*,+ в шестата година от царуването на цар Дарий. 16  Синовете на Израил, свещениците, левитите+ и всички останали, които се бяха върнали от изгнанието,+ с голяма радост проведоха тържествено откриване+ на Божия дом. 17  И по случай откриването на дома на Бога принесоха сто бика, двеста овена и четиристотин агнета, и като принос за грях за целия Израил — дванайсет козела, според броя на племената на Израил.+ 18  И поставиха свещениците според техните групи и левитите според техните отряди+ да служат на Бога в Йерусалим, съгласно записаното в книгата на Моисей.+ 19  И завърналите се от изгнанието честваха Пасхата+ на четиринайсетия ден от първия месец.+ 20  Свещениците и левитите се бяха очистили,+ всеки един от тях, така че всички бяха чисти. И те заклаха пасхалната жертва+ за всички завърнали се от изгнанието, за братята си свещеници и за себе си. 21  После синовете на Израил, които се бяха върнали от изгнанието, ядоха+ от нея заедно с всички, които се бяха отделили от нечистотата+ на народите на тази земя, за да търсят Йехова, Богът на Израил.+ 22  И седем дни радостно честваха Празника на безквасните питки,+ понеже Йехова им даде радост и обърна към тях сърцето+ на асирийския цар, за да укрепи ръцете им за работата по дома на истинския Бог, Богът на Израил.

Бележки под линия

Около 27 м. Виж Приложение № 16.
Или: „лунния месец адар“. Виж Приложение № 17.