Ездра 5:1-17

5  И пророк Агей+ и пророк Захария,+ внукът на Идо,+ пророкуваха на юдеите, които бяха в Юда и в Йерусалим, в името+ на Бога на Израил, който беше с тях.+  Тогава Зоровавел,+ синът на Салатиил,+ и Исус,+ синът на Йоседек, възобновиха строежа на дома на Бога в Йерусалим и с тях бяха Божиите пророци,+ които ги подкрепяха.  По това време Татанай,+ управителят от другата страна на Реката,+ Сетар–вознай и техните другари дойдоха при тях и им казаха: „Кой ви нареди да строите този дом и да поставяте тези греди?“+  И им казаха още: „Кажете имената на мъжете, които строят тази сграда.“  Но очите+ на Бога бяха върху+ старейшините на юдеите, така че те не можаха да ги спрат, докато сведенията не стигнаха до Дарий и докато не дойде служебното писмо относно този въпрос.  Ето преписа+ от писмото, което Татанай,+ управителят от другата страна на Реката,+ Сетар–вознай+ и техните другари,+ по–нисшите управители от другата страна на Реката, изпратиха до цар Дарий.  В известието, което му изпратиха, беше записано: „До цар Дарий. Всичкият мир да бъде с тебе!+  Нека бъде известно на царя, че отидохме в юдейската област,+ до дома на великия Бог.+ Този дом се строи с дотъркаляни дотам камъни* и в стените му се поставят греди. Хората се трудят усърдно и работата напредва в ръцете им.  Тогава ние говорихме със старейшините им и ги попитахме: ‘Кой ви нареди да строите този дом и да поставяте тези греди?’+ 10  Попитахме ги и за техните имена, за да ти съобщим писмено имената на мъжете, които са начело на тях.+ 11  Ето какво ни отговориха те: ‘Ние сме служители на Бога на небесата и земята+ и строим отново този дом, който беше построен преди много години, който един велик цар на Израил построи и завърши.+ 12  Но понеже нашите бащи разгневиха+ небесния Бог, той ги предаде+ в ръцете на халдееца+ Навуходоносор,+ царят на Вавилон, който разруши този дом+ и отведе народа в изгнание във Вавилон.+ 13  Въпреки това в първата година от своето управление цар Кир,+ царят на Вавилон, издаде заповед домът на Бога да бъде построен отново.+ 14  А златните и сребърните съдове+ на дома на Бога, които Навуходоносор беше взел от храма в Йерусалим и беше донесъл в храма във Вавилон,+ цар Кир+ извади от храма във Вавилон и ги даде на Сасавасар*+ (така се казваше човекът, когото той постави за управител).+ 15  И му каза: „Вземи тези съдове,+ та отиди и ги занеси в храма в Йерусалим, и нека домът на Бога бъде възстановен на мястото си.“+ 16  И когато дойде, този Сасавасар положи основите на дома на Бога+ в Йерусалим. И оттогава домът се строи отново, но още не е завършен.’+ 17  А сега, ако това е волята на царя, нека проверят+ в царската съкровищница във Вавилон дали наистина цар Кир е издал заповед+ за строежа на дома на Бога в Йерусалим. И нека царят ни изпрати своето решение по този въпрос.“

Бележки под линия

Големи камъни, прекалено тежки за носене.
В Езд 2:2 и 3:8 е Зоровавел.