Ездра 2:1-70

2  Ето жителите на тази област,+ излезли от плена, в който се намираха изгнаниците,+ които вавилонският цар Навуходоносор беше отвел в изгнание+ във Вавилон и които по–късно се върнаха+ в Йерусалим и в Юда,+ всеки в своя град.  Те дойдоха със Зоровавел,+ Исус,+ Неемия, Сараия*,+ Реелая*, Мардохей, Вилшан, Масфар*, Бигвай, Реум* и Ваана. Ето броя на мъжете от народа на Израил:  синовете на Фарос+ бяха две хиляди сто седемдесет и двама,  синовете на Сефатия+ бяха триста седемдесет и двама,  синовете на Арах+ бяха седемстотин седемдесет и пет,  синовете на Фаат–моав*,+ от синовете на Исус и на Йоав,+ бяха две хиляди осемстотин и дванайсет,  синовете на Елам+ бяха хиляда двеста петдесет и четири,  синовете на Зату+ бяха деветстотин четирийсет и пет,  синовете на Закхай+ бяха седемстотин и шейсет, 10  синовете на Ваний*+ бяха шестстотин четирийсет и двама, 11  синовете на Вивай+ бяха шестстотин двайсет и трима, 12  синовете на Азгад+ бяха хиляда двеста двайсет и двама, 13  синовете на Адоникам+ бяха шестстотин шейсет и шест, 14  синовете на Бигвай+ бяха две хиляди петдесет и шест, 15  синовете на Адин+ бяха четиристотин петдесет и четири, 16  синовете на Атир,+ от Езекия, бяха деветдесет и осем, 17  синовете на Висай+ бяха триста двайсет и трима, 18  синовете на Йорай* бяха сто и дванайсет, 19  синовете на Асум+ бяха двеста двайсет и трима, 20  синовете на Гивар*+ бяха деветдесет и пет, 21  синовете от Витлеем+ бяха сто двайсет и трима, 22  мъжете от Нетофат+ бяха петдесет и шест, 23  мъжете от Анатот+ бяха сто двайсет и осем, 24  синовете от Азмавет+ бяха четирийсет и двама, 25  синовете от Кириат–иарим,+ Хефира и Вирот бяха седемстотин четирийсет и трима, 26  синовете от Рама+ и Гава+ бяха шестстотин двайсет и един, 27  мъжете от Михмас+ бяха сто двайсет и двама, 28  мъжете от Ветил+ и Гай+ бяха двеста двайсет и трима, 29  синовете от Нево*+ бяха петдесет и двама, 30  синовете на Магвис бяха сто петдесет и шест, 31  синовете на другия Елам+ бяха хиляда двеста петдесет и четири, 32  синовете на Харим+ бяха триста и двайсет, 33  синовете от Лод,+ Адид+ и Оно+ бяха седемстотин двайсет и пет, 34  синовете от Йерихон+ бяха триста четирийсет и пет, 35  синовете на Сенаа+ бяха три хиляди шестстотин и трийсет. 36  Свещениците:+ синовете на Йедаия+ от дома на Исус+ бяха деветстотин седемдесет и трима, 37  синовете на Имер+ бяха хиляда петдесет и двама, 38  синовете на Пасхор+ бяха хиляда двеста четирийсет и седем, 39  синовете на Харим+ бяха хиляда и седемнайсет. 40  Левитите:+ синовете на Исус+ и Кадмиил,+ от синовете на Одавия,+ бяха седемдесет и четири. 41  Певците, синовете на Асаф,+ бяха сто двайсет и осем. 42  Синовете на вратарите — синовете на Салум,+ синовете на Атир,+ синовете на Талмон,+ синовете на Акув,+ синовете на Хатита,+ синовете на Совай — бяха общо сто трийсет и девет. 43  Нетинимите*:+ синовете на Сиха, синовете на Асуфа, синовете на Таваот,+ 44  синовете на Кирос, синовете на Сиаха, синовете на Фадон,+ 45  синовете на Лебана, синовете на Агава, синовете на Акув, 46  синовете на Агав, синовете на Салмай,+ синовете на Ханан, 47  синовете на Гидел, синовете на Гаар,+ синовете на Реаия, 48  синовете на Расин,+ синовете на Некода, синовете на Газам, 49  синовете на Уза, синовете на Фасей,+ синовете на Весай, 50  синовете на Асна, синовете на меунимците, синовете на нефусимците,+ 51  синовете на Ваквук, синовете на Акуфа, синовете на Арур,+ 52  синовете на Бацлут, синовете на Меида, синовете на Харша,+ 53  синовете на Варкос, синовете на Сисара, синовете на Тама,+ 54  синовете на Несий, синовете на Атифа.+ 55  Синовете на Соломоновите служители:+ синовете на Сотай, синовете на Соферет, синовете на Феруда,+ 56  синовете на Яала, синовете на Даркон, синовете на Гидел,+ 57  синовете на Сефатия, синовете на Атил, синовете на Фохерет–асеваим, синовете на Амий.+ 58  Всички нетиними+ и синове на Соломоновите служители бяха триста деветдесет и двама.+ 59  А ето онези, които дойдоха от Тел–мелах, Тел–харша, Херув, Адан и Имер, но не можеха да кажат от кой род са и какъв е техният произход,+ дали са от Израил: 60  синовете на Делаия, синовете на Товия, синовете на Некода+ — шестстотин петдесет и двама. 61  И от синовете на свещениците:+ синовете на Аваия, синовете на Акос,+ синовете на Верзелай,+ който си взе за жена една от дъщерите на галаадеца Верзелай+ и беше наречен с тяхното име. 62  Те търсеха себе си в списъците с родословията, за да докажат своя произход, но не се намериха, и затова бяха изключени от свещеническата служба+ като нечисти. 63  Ето защо тиршатата*+ им забрани да ядат+ от светите неща, докато не встъпи в служба свещеник с урим+ и тумим*. 64  В целия сбор* имаше общо+ четирийсет и две хиляди триста и шейсет души,+ 65  без да се броят техните роби и робини, които бяха седем хиляди триста трийсет и седем. С тях бяха и двеста певци+ и певици. 66  И имаха седемстотин трийсет и шест коня, двеста четирийсет и пет мулета,+ 67  четиристотин трийсет и пет камили и шест хиляди седемстотин и двайсет магарета.+ 68  И като дойдоха в дома на Йехова+ в Йерусалим,+ някои от главите+ на родовете+ доброволно дадоха+ дарове за дома на истинския Бог, за да бъде издигнат на своето място.+ 69  Така, за да бъде извършена работата, те дадоха според възможностите си шейсет и една хиляди драхми* злато,+ пет хиляди мини* сребро+ и сто свещенически дрехи.+ 70  Свещениците, левитите, някои хора от народа,+ певците, вратарите и нетинимите се заселиха в градовете си. И целият Израил се засели в градовете си.+

Бележки под линия

В Не 7:7 е Азария.
В Не 7:7 е Раамия.
В Не 7:7 е Мисферет.
В Не 7:7 е Нехум.
Името Фаат–моав означава „управителят на Моав“.
В Не 7:15 е Винуй.
В Не 7:24 е Ариф.
В Не 7:25 е Гаваон.
В Не 7:33 е „другото Нево“.
Става дума за робите в храма. Буквално: „онези, които са дадени“. Сравни Чи 3:9, бел. под линия.
„Тиршата“ е персийска титла на управител на област.
Виж Из 28:30, бел. под линия.
На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Смята се, че драхмата съответства на златния персийски дарик, който тежал 8,4 г. Тази драхма е различна от драхмата, за която се говори в Гръцките писания. Виж Приложение № 16.
Една мина е равна на 570 г. Тази мина е различна от мината, за която се говори в Гръцките писания. Виж Приложение № 16.