Ездра 1:1-11

1  В първата година от царуването на персийския цар Кир*,+ за да се изпълни словото на Йехова, изречено чрез Йеремия,+ Йехова подбуди+ духа на персийския цар Кир и той заповяда по цялото му царство да бъде известено+ и устно, и писмено,+ следното:  „Това казва Кир, царят на Персия:+ ‘Йехова, Богът на небесата,+ ми даде+ всички царства на земята и ми нареди да му построя дом в Йерусалим,+ който е в Юда.  Който измежду вас е от неговия народ, нека неговият Бог бъде с него.+ И нека отиде в Йерусалим, който е в Юда, за да построи отново дома на Йехова, Богът на Израил — истинският Бог,+ — домът, който беше в Йерусалим.+  И на всички, които са останали да живеят като пришелци на което и да било място,+ нека хората от техните места им помогнат със сребро, злато и други блага, както и с домашни животни, заедно с доброволните приноси+ за дома на истинския Бог в Йерусалим.’“  Тогава главите+ на родовете на Юда и Вениамин, свещениците и левитите, всички, чийто дух+ беше подбуден от истинския Бог, се подготвиха, за да отидат и да построят отново дома на Йехова+ в Йерусалим.  А всички техни съседи ги подкрепиха,+ като им дадоха сребърни предмети, злато и други блага, както и домашни животни и скъпи вещи, освен всички доброволни приноси.+  И цар Кир извади принадлежностите на дома на Йехова,+ които Навуходоносор беше взел от Йерусалим+ и беше поставил в дома на своя бог.+  И Кир, царят на Персия, ги извади под надзора на Митридат, пазителят на съкровищницата, който ги преброи пред Сасавасар*,+ предводителят на Юда.+  Ето броя на принадлежностите: трийсет златни съда във вид на кошчета, хиляда сребърни съда във вид на кошчета, двайсет и девет резервни съда, 10  трийсет малки купи+ от злато, четиристотин и десет малки купи от сребро за друга употреба, а също и хиляда други принадлежности. 11  Всичките златни и сребърни принадлежности бяха общо пет хиляди и четиристотин. Всичко това Сасавасар+ взе със себе си, когато извеждаше изгнаниците+ от Вавилон за Йерусалим.

Бележки под линия

Кир II, или Кир Велики.
В Езд 2:2 и 3:8 е Зоровавел.