Евреи 9:1-28

9  От своя страна предишният договор съдържаше наредби относно святата служба+ и имаше свое земно светилище.+  И в този шатър беше направено първо отделение,+ в което се намираха светилникът,+ масата+ и хлябовете на представянето+ и което беше наречено Святото отделение.+  А зад втората завеса+ беше онова отделение на шатъра, което беше наречено Най–святото.+  В него се намираше златната кадилница+ и ковчегът на договора,+ целият обкован със злато,+ в който бяха златният съд с манната,+ тоягата на Аарон, която беше напъпила,+ и плочите+ на договора.  А върху него бяха славните херувими*,+ които покриваха със сянката си капака на помирението.+ Но сега не е времето да говорим подробно за тези неща.  След като всичко е направено по този начин, свещениците по всяко време влизат в първото отделение на шатъра,+ за да изпълняват задълженията на святата служба,+  но във второто отделение влиза само първосвещеникът веднъж годишно,+ и то не без кръв,+ която принася за себе си+ и за греховете, които хората извършват от незнание.+  Така светият дух ясно показва, че пътят,+ водещ до святото място, още не беше станал явен, докато първият шатър съществуваше.+  Именно този шатър служи като нагледен пример+ за определеното време, което вече настъпи,+ и съгласно това още се принасят и дарове, и жертви.+ Но те не могат да дадат на човека, който принася свята служба, съвършено+ чиста съвест,+ 10  а се отнасят само за храни,+ питиета+ и различни измивания*.+ Това бяха правни изисквания, отнасящи се до плътта+ и наложени до времето, определено за поправяне на нещата.+ 11  Но когато дойде Христос — първосвещеникът,+ който трябваше да донесе благословиите, които вече изпитваме, — той премина през по–великия и по–съвършен шатър, който не беше направен с човешки ръце и не е от това създание,+ 12  и веднъж завинаги влезе в святото място, но не с кръвта+ на козли и на млади бикове, а със своята собствена кръв,+ и придоби вечно избавление за нас.+ 13  Защото ако кръвта на козли+ и на бикове+ и пепелта+ от юница, с която биват поръсвани нечистите,+ ги освещава, така че плътта им да бъде смятана за чиста,+ 14  то колко повече кръвта+ на Христос, който посредством вечния дух принесе+ себе си неопетнен на Бога, очиства+ нашата съвест от мъртви дела,+ за да можем да принасяме свята служба+ на живия Бог! 15  Затова той е посредник+ на нов договор. По този начин онези, които са призовани, могат да получат обещанието на вечното наследство,+ понеже той умря, за да може те да бъдат освободени чрез откуп+ от престъпленията, извършени при предишния договор.+ 16  Защото щом има договор+ с Бога, е необходима смъртта на човека, който е сключил този договор*. 17  Защото договорът влиза в сила само след смърт, тъй като не действа, докато човекът, който го е сключил, е жив. 18  Затова и въвеждането на предишния договор+ не стана без кръв.+ 19  Защото след като изговори всяка заповед от Закона пред целия народ,+ Моисей взе кръвта на младите бикове и на козлите заедно с вода, аленочервена вълна и клонки от исоп*+ и поръси самата книга и целия народ, 20  като каза: „Това е кръвта на договора, който Бог ви задължи да спазвате.“+ 21  И той поръси с кръв и шатъра,+ и всички съдове, използвани в службата.+ 22  Да, според Закона почти всичко се очиства с кръв+ и без проливане+ на кръв няма прошка.+ 23  Затова беше необходимо подобията+ на небесните неща да бъдат очистени по този начин,+ а самите небесни неща — с жертви, които превъзхождат тези жертви. 24  Защото Христос не влезе в свято място, построено от човешки ръце+ и наподобяващо действителността,+ а в самите небеса,+ за да застане сега пред лицето на Бога за нас.+ 25  И не влезе, за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в святото място+ всяка година+ с кръв, която не е негова. 26  Иначе би трябвало да понася много пъти страдания още от основаването+ на света*. Но сега, при завършека на тези системи*,+ той дойде+ веднъж+ завинаги, за да премахне греха, като принесе себе си в жертва.+ 27  И както на хората е определено+ да умрат веднъж, но след това идва съд,+ 28  така и Христос беше принесен веднъж+ завинаги, за да понесе греховете на мнозина.+ А втория път,+ когато се появи,+ няма да премахва грехове,+ но ще го видят онези, които усърдно го очакват, за да бъдат спасени.+

Бележки под линия

Виж Би 3:24, бел. под линия.
Буквално: „покръствания“. Става дума за измивания на хора и предмети, изисквани от Моисеевия закон.
Или: „на жертвата посредник“.
Виж Из 12:22, бел. под линия.
Виж Мт 12:32, бел. под линия.
Виж 1Пе 1:20, бел. под линия.