Евреи 8:1-13

8  А относно онова, което обсъждаме, ето какво е главното: имаме такъв първосвещеник,+ който седна отдясно на престола на Величието в небесата,+  служител* на святото място*+ и на истинския шатър, издигнат от Йехова,+ а не от човек.+  А всеки първосвещеник е назначен да принася дарове и жертви.+ По тази причина беше необходимо и той да има какво да принесе.+  Но ако беше на земята, той нямаше да бъде свещеник,+ защото има други свещеници, които принасят даровете според Закона,  но те принасят свята служба като подобие+ и сянка+ на небесните неща. Както когато Моисей, който трябваше да направи шатъра,+ получи заповед от Бога:+ „Гледай да направиш всичко според образеца, който ти беше показан на планината.“+  На Исус обаче е възложена далеч по–превъзходна служба, така че той е и посредник+ на много по–добър договор,+ законно основан на по–добри обещания.+  Защото ако първият договор беше без недостатък, нямаше да се търси място за втория,+  понеже Бог отправя укор към народа, като казва: „‘Ето, идват дни — казва Йехова, — когато ще сключа нов договор с дома на Израил и с дома на Юда.+  Той няма да бъде като договора,+ който сключих с прадедите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя,+ защото те не спазиха моя договор+ и аз престанах да се грижа за тях — казва Йехова.+ 10  Защото това е договорът, който ще сключа с дома на Израил след тези дни — казва Йехова. — Ще вложа законите си в умовете им и ще ги напиша в сърцата им.+ Аз ще бъда техен Бог,+ а те ще бъдат мой народ.+ 11  И никой вече няма да учи своя съгражданин и своя брат с думите: „Опознай Йехова!“+ Защото всички те ще ме познават,+ от най–малкия до най–големия. 12  Защото аз ще проявя милост спрямо неправедните им дела и няма да си спомням вече за греховете им.’“+ 13  С думите си „нов договор“ той обявява предишния за отживял.+ А това, което е отживяло и остаряло, е пред пълно изчезване.+

Бележки под линия

Или: „обществен служител“, „служител за всеобща полза“.
Или: „Най–святото място“. Виж също Ев 9:8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11.