Евреи 3:1-19

3  Затова, свети братя, участници в небесното призоваване,+ помислете за онзи, когото открито признаваме за апостол+ и първосвещеник+ — Исус.  Той беше верен+ на Онзи, който го изпрати и го направи първосвещеник, както и Моисей+ беше верен в целия Божи дом.+  И той е достоен за повече слава+ от Моисей, защото който е построил+ дома, получава повече почит от самия дом.+  Понеже всеки дом е построен от някого, а онзи, който е построил всичко, е Бог.+  И Моисей беше верен в целия Божи дом като служител+ и службата му беше свидетелство за нещата, които трябваше да бъдат разкрити по–късно,+  а Христос беше верен като Син+ и на него беше поверен Божият дом. Ние сме Божият дом,+ ако се държим здраво за свободата на изказа, която имаме, и за надеждата, с която се хвалим, като оставаме в това непоколебими до края.+  Затова светият дух+ казва: „Днес, като слушате гласа му,+  недейте да упорствате в сърцето си, както когато беше предизвикано яростно огорчение,+ както в деня на изпитанието+ в пустинята,+  когато прадедите ви ме поставиха на изпитание, въпреки че в продължение на четирийсет години+ бяха очевидци на делата ми.+ 10  По тази причина се отвратих от това поколение и казах: ‘Сърцата им постоянно се отклоняват от мене+ и не познават пътищата ми.’+ 11  Затова се заклех в гнева си: ‘Няма да ги допусна+ в своята почивка.’“+ 12  Братя, внимавайте, да не би поради отдалечаване от живия Бог в някого от вас да се развие зло сърце, на което му липсва вяра,+ 13  но всеки ден се наставлявайте+ един другиго, докато още може да се каже, че е днес,+ да не би някой от вас да закоравее в упорството си поради измамната+ сила на греха. 14  Защото всъщност сме съпричастни с Христос,+ само ако здраво се държим за увереността, която имахме в началото, като оставаме в това непоколебими до края,+ 15  както е казано: „Днес, като слушате гласа му,+ недейте да упорствате в сърцето си, както когато беше предизвикано яростно огорчение.“+ 16  Защото кои бяха онези, които чуха и въпреки това предизвикаха яростно огорчение?+ Не бяха ли това всички онези, които Моисей изведе от Египет?+ 17  И от кого Бог изпитваше отвращение четирийсет години?+ Нима не от онези, които съгрешиха, чиито мъртви тела паднаха в пустинята?+ 18  И пред кои хора се закле+ той, че няма да ги допусне в своята почивка — нима не пред онези, които проявиха непослушание?+ 19  Виждаме, че те не бяха допуснати заради липсата на вяра.+

Бележки под линия