Деяния 5:1-42

5  Но един човек на име Анания заедно с жена си Сапфира продаде свой имот  и със знанието на жена си тайно задържа част от полученото, и донесе само една част и я сложи в краката на апостолите.+  Но Петър каза: „Анания, защо Сатана+ ти даде смелост* да лъжеш+ светия дух+ и да задържиш тайно част от полученото за нивата?  Не беше ли твоя тя, докато не беше продадена, и след като я продаде, парите не бяха ли на твое разположение? Защо замисли такова деяние в сърцето си? Ти се опита да излъжеш+ не хората, а Бога.“+  Като чу тези думи, Анания падна на земята и издъхна.+ И голям страх+ обзе всички, които чуха за това.  А по–младите мъже станаха, увиха го в платно,+ изнесоха го и го погребаха.  И след около три часа влезе жена му, която не знаеше какво беше станало.  Петър ѝ каза: „Кажи ми дали за толкова продадохте нивата?“ Тя отговори: „Да, за толкова.“  Тогава Петър ѝ каза: „Защо вие двамата се наговорихте да поставите на изпитание+ духа на Йехова? Ето, онези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и тебе.“ 10  Тя веднага падна пред краката му и издъхна.+ Когато младите мъже влязоха, я намериха мъртва и като я изнесоха, я погребаха до мъжа ѝ. 11  И голям страх обзе целия сбор* и всички, които чуха за тези неща. 12  И чрез ръцете на апостолите сред хората ставаха много знамения и чудеса,+ и всички те бяха заедно в Соломоновата колонада.+ 13  Вярно, никой от другите нямаше смелостта да отиде при тях,+ но хората ги възхваляваха.+ 14  И се прибавяха все повече вярващи в Господаря, множества мъже и жени,+ 15  така че дори изнасяха болните на главните улици и ги оставяха там на легла и носилки, та когато Петър мине оттам, поне сянката му да падне върху някои от тях.+ 16  И от градовете около Йерусалим се стичаха много хора, които донасяха болни и измъчвани от нечисти духове, и всички те до един биваха излекувани. 17  Но изпълнени със завист,+ първосвещеникът и всички, които бяха с него — съществуващата по това време секта на садукеите, — се надигнаха 18  и като хванаха апостолите, ги хвърлиха в обществения затвор.+ 19  През нощта обаче ангел на Йехова+ отвори вратите на затвора,+ изведе ги и каза: 20  „Вървете, застанете в храма и говорете на хората всичките думи за този живот!“+ 21  Като чуха това, те влязоха в храма на разсъмване и започнаха да поучават. А когато пристигнаха, първосвещеникът и онези с него свикаха Синедриона* и целия съвет на старейшините на Израилевите синове+ и изпратиха да ги доведат от затвора. 22  Но когато стражите стигнаха там, не ги намериха в затвора. И като се върнаха, съобщиха 23  следното: „Установихме, че затворът е заключен най–грижливо и че стражите стоят пред вратите, но като отворихме, не намерихме никого вътре.“ 24  Като чуха думите им, началникът на храмовата стража и главните свещеници изпаднаха в недоумение заради тези неща и не знаеха до какво ще доведе всичко това.+ 25  А един човек дойде и им съобщи: „Ето, мъжете, които хвърлихте в затвора, стоят в храма и поучават хората.“+ 26  Тогава началникът отиде със стражите си и ги доведе, но без насилие, защото се страхуваха+ народът да не ги убие с камъни. 27  И като ги доведоха, ги изправиха в залата на Синедриона. И първосвещеникът започна да ги разпитва, 28  като каза: „Изрично ви забранихме+ да поучавате въз основа на това име, но ето, вие изпълнихте Йерусалим с учението си+ и сте решени да докарате кръвта+ на този човек върху нас.“ 29  В отговор Петър и другите апостоли казаха: „Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората.+ 30  Богът на прадедите ни възкреси+ Исус, когото вие убихте, като го провесихте на стълб*.+ 31  Бог го възвеличи до десницата си+ като Предводител+ и Спасител,+ за да даде разкаяние+ на Израил и прошка за греховете.+ 32  И свидетели за тези неща сме ние+ и светият дух,+ който Бог дава на онези, които му се подчиняват.“ 33  Като чуха това, те много се разгневиха и искаха да ги убият.+ 34  Но в Синедриона стана един човек, фарисей* на име Гамалиил,+ който учеше другите на Закона и беше уважаван от всички, и нареди да ги изведат за малко.+ 35  После каза: „Израилтяни,+ обмислете внимателно какво искате да направите с тези хора! 36  Понеже преди се появи Тевда, който се представяше за нещо голямо,+ и към него се присъединиха около четиристотин мъже.+ Но той беше убит и всички, които му се подчиняваха, се разпръснаха и изчезнаха. 37  След него, в дните на преброяването,+ се появи галилеецът Юда и увлече хора след себе си. Но и този мъж загина и всички, които му се подчиняваха, се разпръснаха. 38  Затова сега ви казвам: не закачайте тези хора, оставете ги — защото ако този замисъл или това дело е от хората, ще се провали,+ 39  но ако е от Бога,+ няма да можете да ги провалите,+ — иначе може да се окаже, че всъщност се борите против Бога.“+ 40  И те го послушаха, извикаха апостолите, биха ги+ и след като им заповядаха да престанат да говорят въз основа на Исусовото име,+ ги пуснаха. 41  А те си тръгнаха от Синедриона, радвайки се,+ че бяха сметнати за достойни да понесат позор заради неговото име.+ 42  И продължиха всеки ден в храма и от къща на къща+ да поучават+ и да известяват добрата новина за Исус, който е Христос.+

Бележки под линия

Буквално: „изпълни сърцето ти“.
Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Юдейският върховен съд.
Или: „на дърво“. Виж Приложение № 13.
Виж Мт 3:7, бел. под линия.