Деяния 23:1-35

23  Павел устреми поглед към Синедриона* и каза: „Мъже, братя, до този ден съм живял с напълно чиста съвест+ пред Бога.“  При тези думи първосвещеникът Анания заповяда на стоящите до него да го ударят+ по устата.  Тогава Павел му каза: „Бог ще удари тебе, стено варосана!+ Как можеш да седиш тук и да ме съдиш според Закона,+ а в същото време да престъпваш Закона,+ заповядвайки да ме ударят?“  Стоящите наоколо казаха: „За Божия първосвещеник ли говориш лоши думи?“  Павел отговори: „Братя, не знаех, че той е първосвещеник. Защото е записано: ‘Недей да злословиш онзи, който управлява народа ти!’“+  Като забеляза, че част от тях са садукеи,+ а другите са фарисеи, Павел извика в Синедриона: „Мъже, братя, аз съм фарисей,+ син на фарисеи! Съдят ме заради надеждата за възкресението+ на мъртвите!“+  Щом каза това, между фарисеите и садукеите възникна разпра+ и множеството се раздели на две.  Защото садукеите+ казват, че няма нито възкресение,+ нито ангели, нито духове, а фарисеите признават всичко това.  И се вдигна голям шум+ и някои книжници, които бяха на страната на фарисеите, станаха и започнаха да спорят разгорещено, казвайки: „Не намираме нищо лошо в този човек.+ Но ако му е говорил дух или ангел,+ тогава...“ 10  Когато обаче разпрата се разрасна, хилядникът се уплаши, че ще разкъсат Павел на парчета, и заповяда на войниците+ да отидат, да го измъкнат отсред тях и да го отведат в казармата.+ 11  А през нощта Господарят застана до него+ и каза: „Бъди смел!+ Защото както даваш пълно свидетелство+ за мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим.“+ 12  Когато се съмна, юдеите направиха заговор+ и се обвързаха с клетва,+ като казаха, че няма да ядат и да пият, докато не убият Павел.+ 13  И в този заговор се обвързаха с клетва над четирийсет мъже. 14  И те отидоха при главните+ свещеници и старейшините и казаха: „Обвързахме се с клетва да не слагаме залък в устата си, докато не убием Павел. 15  Затова сега вие и всички от Синедриона обяснете на хилядника защо трябва да го доведе при вас, сякаш възнамерявате да разследвате по–точно неговия случай.+ А ние ще бъдем готови да го убием, преди да стигне дотук.“+ 16  Но синът на Павловата сестра чу за засадата+ и дойде, влезе в казармата и съобщи на Павел. 17  И Павел извика един от стотниците при себе си и му каза: „Заведи този младеж при хилядника, защото трябва да му съобщи нещо!“ 18  Тогава човекът го взе, заведе го при хилядника и каза: „Затворникът Павел ме извика при себе си и ме помоли да доведа този младеж при тебе, понеже има да ти казва нещо.“ 19  Хилядникът го хвана за ръка, отведе го настрани и като останаха сами, го попита: „Какво трябва да ми съобщиш?“+ 20  Той каза: „Юдеите се наговориха да те помолят да доведеш утре Павел пред Синедриона, сякаш възнамеряват да разследват по–точно неговия случай.+ 21  Но не ги оставяй да те убедят, защото над четирийсет техни мъже го чакат в засада+ и са се обвързали с клетва да не ядат и пият, докато не го убият.+ И сега са готови и чакат само твоето позволение.“ 22  Тогава хилядникът пусна младежа да си ходи, след като му нареди: „Не казвай на никого, че си ми съобщил това!“ 23  После извика двама от стотниците и им каза: „Пригответе двеста войници, седемдесет конници и двеста копиеносци, които да тръгнат направо за Кесария в третия час* на нощта! 24  Доведете и товарни животни, с които да пътува Павел, и го отведете невредим при управителя Феликс!“ 25  И той написа следното писмо: 26  „Клавдий Лисий до негово превъзходителство управителя Феликс:+ Поздрави! 27  Този човек беше заловен от юдеите и те щяха да го убият, но се появих аз с войниците и го спасих,+ защото разбрах, че е римлянин.+ 28  И понеже исках да науча причината за обвиненията срещу него, го заведох в техния Синедрион.+ 29  Установих, че го обвиняват относно въпроси, свързани с техния Закон,+ но нито едно от тези неща не заслужаваше смърт или окови.+ 30  Тъй като ми разкриха, че срещу този човек има заговор,+ без забавяне го изпращам при тебе и заповядвам на обвинителите да говорят срещу него пред тебе.“+ 31  Тогава войниците+ взеха Павел според получените заповеди и през нощта го отведоха в Антипатрида. 32  На следващия ден, като позволиха на конниците да продължат с него, те се върнаха в казармата. 33  Конниците влязоха в Кесария+ и занесоха писмото на управителя, а също му представиха и Павел. 34  И управителят го прочете и като попита от коя провинция е той, установи,+ че е от Киликия.+ 35  „Ще те изслушам, когато дойдат и обвинителите ти“+ — каза той и заповяда да го пазят под стража в преторианския дворец на Ирод.

Бележки под линия

Юдейският върховен съд.
Около 21 ч.