Деяния 22:1-30

22  „Мъже, братя+ и бащи, чуйте сега какво ще ви кажа в своя защита!“+  А когато чуха, че той се обръща към тях на еврейски език,+ сред тях настъпи още по–голяма тишина и той каза:  „Аз съм юдей,+ роден в Тарс, който се намира в Киликия,+ но получих образование в този град, в краката на Гамалиил,+ бях обучен да спазвам строго+ Закона на предците ни и бях изпълнен с пламенност+ за Бога, също като всички вас днес.  И преследвах до смърт последователите на този Път*,+ като връзвах и предавах на затвор+ и мъже, и жени,  за което са ми свидетели както първосвещеникът, така и целият съвет на старейшините.+ От тях получих и писма+ до братята в Дамаск и тръгнах, за да доведа под стража онези, които бяха там, за да бъдат наказани в Йерусалим.  Но като пътувах и вече наближавах Дамаск, около обяд, навсякъде край мене изведнъж заблестя силна светлина от небето+  и аз паднах на земята и чух глас, който ми каза: ‘Савле, Савле, защо ме преследваш?’+  Аз отговорих: ‘Кой си ти, Господарю?’ А той ми каза: ‘Аз съм Исус Назарянина, когото ти преследваш.’+  И макар че мъжете, които вървяха с мене,+ видяха светлината, не чуха* гласа на онзи, който ми говореше.+ 10  Тогава аз попитах: ‘Какво да правя,+ Господарю?’ Господарят ми отговори: ‘Стани, влез в Дамаск и там ще ти бъде казано всичко, което е отредено да направиш!’+ 11  Но понеже поради блясъка на светлината не можех да виждам, стигнах в Дамаск, воден за ръка от онези, които бяха с мене.+ 12  И Анания, който почиташе Бога в съгласие със Закона и имаше добро име+ сред всички юдеи там, 13  дойде при мене и като застана до мене, ми каза: ‘Савле, брате, прогледни!’+ И аз веднага погледнах към него. 14  Той каза: ‘Богът на прадедите ни+ те избра,+ за да узнаеш неговата воля, да видиш+ праведния+ и да чуеш гласа, излизащ от устата му,+ 15  защото ще бъдеш свидетел за него пред всички хора относно това, което си видял и чул.+ 16  И сега защо се бавиш? Стани, покръсти се+ и отмий+ греховете си, като призовеш неговото име!’+ 17  Но когато се върнах в Йерусалим+ и се молех в храма, изпаднах в унес*+ 18  и видях как той се обръща към мене: ‘Не се бави и бързо излез от Йерусалим, защото те няма да са съгласни+ с твоето свидетелство относно мене!’ 19  И аз казах: ‘Господарю, те добре знаят, че хвърлях в затвора+ и биех по синагогите онези, които вярват в тебе,+ 20  и когато се проливаше кръвта на твоя свидетел Стефан,+ аз също бях там, одобрявах+ това и пазех горните дрехи на онези, които го убиваха.’ 21  И въпреки това той ми каза: ‘Върви, защото ще те изпратя при далечни народи!’“+ 22  А те го слушаха до тези думи и после завикаха: „Този трябва да бъде премахнат от земята, той не заслужава да живее!“+ 23  И понеже те викаха, развяваха горните си дрехи и хвърляха прах във въздуха,+ 24  хилядникът заповяда да го вкарат в казармата и нареди да го подложат на разпит с бичуване, за да разбере точно защо викат+ така против него. 25  Но щом го разтегнаха, за да го бият с камшик, Павел каза на стотника, който беше там: „Нима ви е позволено да бичувате човек, който е римлянин+ и не е осъден?“ 26  Като чу това, стотникът отиде при хилядника и му съобщи: „Какво смяташ да направиш? Та този човек е римлянин!“ 27  Тогава хилядникът се приближи и го попита: „Кажи ми, ти римлянин ли си?“+ Той отговори: „Да.“ 28  Хилядникът отвърна: „Аз купих това гражданство за много пари.“ Павел каза: „Но аз съм се родил+ с него.“ 29  Затова мъжете, които щяха да го разпитват с мъчения, се отдръпнаха веднага от него и като разбра, че е римлянин, а той го е вързал, хилядникът се уплаши.+ 30  И на следващия ден, понеже искаше да знае със сигурност защо го обвиняват юдеите, той го развърза и нареди на главните свещеници и на целия Синедрион* да се съберат. И като доведе Павел, го изправи пред тях.+

Бележки под линия

Виж Де 9:2, бел. под линия.
Или: „не чуха, така че да разберат“.
Или: „транс“.
Юдейският върховен съд.