Деяния 14:1-28

14  И в Икония+ те влязоха заедно в юдейската синагога+ и говореха така, че голямо множество юдеи и гърци+ повярваха.  А юдеите, които не повярваха, подбудиха+ и настроиха душите на хората от народите против братята.+  Но те останаха там доста време, като говореха смело от името на Йехова, който даваше свидетелство за словото на своята незаслужена милост, като позволяваше чрез техните ръце да стават знамения и чудеса.+  А хората в града се разделиха на две — едни бяха на страната на юдеите, а други бяха на страната на апостолите.  Когато обаче хората от народите и юдеите заедно със своите управници се опитаха да ги нападнат, за да ги опозорят и да ги убият с камъни,+  те, като разбраха за това, избягаха+ в ликаонските градове Листра и Дервия и околностите им.  И там известяваха добрата новина.+  А в Листра имаше един мъж с недъг в краката, куц още от майчината си утроба,+ и той никога не беше ходил.  Той слушаше думите на Павел, който като го погледна внимателно, видя в него вяра,+ че може да бъде излекуван, 10  и каза със силен глас: „Изправи се на краката си!“ Той скочи и започна да ходи.+ 11  И като видяха какво направи Павел, хората от множеството извикаха със силен глас на ликаонски: „Боговете+ са приели човешки вид и са слезли при нас!“ 12  И наричаха Варнава Зевс*, а Павел Хермес*, защото той беше водещият в говоренето. 13  А жрецът в храма на Зевс, който се намираше пред самия град, доведе бикове и донесе венци при портите, и искаше да принесе жертви+ заедно с множеството. 14  Но когато чуха за това, апостолите Варнава и Павел раздраха горните си дрехи и скочиха сред множеството, викайки: 15  „Мъже, защо правите това? И ние сме просто хора+ като вас!+ Известяваме ви добрата новина, за да се обърнете от безполезните+ неща към живия Бог,+ който направи небето,+ земята, морето и всичко в тях. 16  В миналите поколения той позволи на всички народи да вървят по своя път,+ 17  макар че всъщност не преставаше да свидетелства за себе си, като правеше добро+ — даваше ви дъжд+ от небето и плодовити времена, насищаше сърцата ви с храна и веселие.“+ 18  Макар че казаха това, те едва успяха да възпрат множеството да не им принесе жертви. 19  А от Антиохия и Икония дойдоха юдеи и наговориха хората от множеството,+ и те пребиха Павел с камъни и го извлякоха извън града, мислейки го за умрял.+ 20  Но когато учениците се събраха край него, той стана и влезе в града. И на следващия ден тръгна с Варнава за Дервия.+ 21  И след като известиха добрата новина на този град и направиха доста ученици+ там, те се върнаха в Листра, Икония и Антиохия, 22  като укрепваха душите на учениците+ и ги насърчаваха да останат във вярата с думите: „През много трудности трябва да преминем, за да влезем в Божието царство.“+ 23  Освен това назначиха за тях старейшини+ във всеки сбор и след молитва и пост+ ги повериха на Йехова,+ в когото те бяха повярвали. 24  И като минаха през Писидия, стигнаха до Памфилия+ 25  и след като известиха словото в Перга, отидоха в Аталия. 26  Оттам отплаваха за Антиохия,+ където преди това бяха поверени на Божията незаслужена милост за делото, което извършиха докрай.+ 27  Когато пристигнаха там и събраха сбора, те разказаха+ за всичко, което Бог извърши чрез тях, и че той отвори пред народите вратата на вярата.+ 28  И останаха доста време с учениците.

Бележки под линия

Или: „Юпитер“.
Или: „Меркурий“.