Деяния 12:1-25

12  Приблизително по това време цар Ирод* започна да преследва+ някои хора от сбора.  Той уби с меч+ Яков, братът на Йоан.+  Като видя, че това се хареса на юдеите,+ той залови и Петър. (А това беше в дните на безквасните питки.)+  И като го залови, го хвърли в затвора+ и го предаде на четири смени от по четирима войници да го пазят, тъй като имаше намерение да го изведе пред народа след Пасхата.+  Така че държаха Петър в затвора, а сборът се молеше+ усърдно на Бога за него.  И в нощта, преди Ирод да го изведе, Петър спеше, окован с две вериги между двама войници, а стражи пред вратата пазеха затвора.  Но ето, ангел на Йехова застана+ до него и в килията стана много светло. Като побутна Петър по ребрата, той го вдигна+ с думите: „Ставай бързо!“ И веригите паднаха+ от ръцете му.  Ангелът+ му каза: „Препаши се и си обуй сандалите!“ Той направи това. Тогава му каза: „Сложи си горната дреха+ и върви след мене!“  И той излезе, като го следваше, но не знаеше, че това, което се случва с помощта на ангела, е действително, а мислеше, че вижда видение.+ 10  Като преминаха през първия и втория пост на стражите, те стигнаха до желязната врата, която водеше към града, и тя се отвори сама пред тях.+ И след като излязоха, тръгнаха по една улица и веднага ангелът го остави сам. 11  И като дойде на себе си, Петър каза: „Сега вече наистина знам, че Йехова изпрати своя ангел+ и ме избави+ от ръката на Ирод и от всичко онова, което юдейският народ очакваше.“ 12  И след като поразмишлява за случилото се, той отиде в къщата на Мария, майката на Йоан, наречен още Марко,+ където се бяха събрали доста хора и се молеха. 13  Когато той почука на вратичката в портата, излезе да отвори една прислужница на име Рода, 14  и като позна гласа на Петър, тя толкова се зарадва, че не отвори портата, но изтича вътре да каже, че Петър стои пред портата. 15  Те ѝ казаха: „Ти си луда!“ Но тя упорито твърдеше, че е така. Тогава те казваха: „Това е неговият ангел.“+ 16  А Петър продължаваше да чука. Когато отвориха, те го видяха и се смаяха. 17  Но той им направи знак с ръка+ да мълчат и им разказа подробно как Йехова го изведе от затвора. После каза: „Съобщете за това на Яков+ и на братята!“ И излезе и отиде на друго място. 18  Когато се съмна,+ сред войниците настъпи голям смут, защото се чудеха какво точно е станало с Петър. 19  Ирод+ го търсеше навсякъде и като не го намери, разпита стражите и нареди да ги отведат, за да ги накажат.+ После отиде от Юдея в Кесария и остана там известно време. 20  А той беше настроен враждебно срещу жителите на Тир и Сидон. Така че те обединено дойдоха при него* и след като спечелиха на своя страна Власт, който беше назначен да се грижи за царските покои, започнаха да преговарят за мир, понеже областта им беше снабдявана с храна+ от царската област. 21  И в установения ден Ирод облече царската дреха, седна на съдийския престол и започна да говори пред всички. 22  А насъбралите се хора викаха: „Това е глас на бог, а не на човек!“+ 23  В този миг ангел на Йехова го порази,+ понеже той не отдаде слава на Бога.+ И издъхна, изяден от червеи. 24  А словото+ на Йехова растеше и се разпространяваше.+ 25  Що се отнася до Варнава+ и Савел, след като свършиха всичко във връзка с изпратената в Йерусалим помощ,+ те се върнаха и взеха със себе си Йоан,+ наречен още Марко.

Бележки под линия

Ирод Агрипа I.
Буквално: „бяха заедно с него“.