Деяния 11:1-30

11  А апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че хора от народите+ също са приели словото на Бога.  Затова когато Петър дойде в Йерусалим, поддръжниците на обрязването+ започнаха да спорят с него,  като казваха, че влизал в къщата на необрязани мъже и ял с тях.  Тогава Петър започна да им обяснява всичко подробно:  „Бях в град Йопия и се молех, когато в унес* получих видение — нещо като голямо ленено платнище беше спускано от небето към земята, държано за четирите края, и то дойде точно при мене.  Като погледнах вътре, съсредоточих вниманието си и видях земни четириноги създания, диви животни, пълзящи същества, а също и небесни птици.+  И чух глас, който ми каза: ‘Стани, Петре, коли и яж!’+  Но аз казах: ‘В никакъв случай, Господарю, защото никога не съм слагал в устата си омърсено или нечисто нещо.’+  Втория път гласът от небето отговори: ‘Престани да наричаш омърсено онова, което Бог е очистил!’+ 10  Това стана и трети път, и всичко беше вдигнато пак в небето.+ 11  И ето, в същия миг трима мъже дойдоха пред къщата, в която бяхме — те бяха изпратени при мене от Кесария.+ 12  Така че духът+ ми каза да тръгна с тях, без изобщо да се съмнявам. А тези шестима братя също дойдоха с мене и влязохме в дома на този мъж.+ 13  Той ни разказа как видял ангела, който стоял в дома му и му казал: ‘Изпрати хора в Йопия, за да повикат Симон, наречен още Петър,+ 14  и той ще ти каже онова, чрез което ти и целият ти дом можете да стигнете до спасение.’+ 15  Но когато започнах да говоря, светият дух слезе върху тях, както и върху нас в началото.+ 16  И си спомних думите на Господаря, как той казваше: ‘Йоан покръстваше с вода,+ но вие ще бъдете покръстени със свети дух.’+ 17  Щом като Бог им даде същия дар, който даде и на нас, повярвалите в Господаря Исус Христос,+ тогава кой съм аз, че да мога да възпрепятствам Бога?“+ 18  Когато чуха тези неща, те ги приеха, без да възразяват повече,+ и прославиха Бога,+ казвайки: „Явно Бог даде възможност и на хората от народите да се разкаят, за да имат живот.“+ 19  А онези, които се разпръснаха+ поради бедите, започнали със Стефан, стигнаха чак до Финикия,+ Кипър+ и Антиохия, но не говореха словото на никого, освен на юдеите.+ 20  Между тях обаче имаше мъже от Кипър и Киринея, които отидоха в Антиохия и започнаха да разговарят с хората, говорещи гръцки,+ като известяваха добрата новина за Господаря Исус.+ 21  И ръката на Йехова+ беше с тях, и мнозина повярваха и се обърнаха към Господаря.+ 22  Вестта за тях стигна до сбора, който беше в Йерусалим, и оттам изпратиха Варнава+ чак в Антиохия. 23  Когато отиде и видя Божията незаслужена милост,+ той се зарадва+ и започна да насърчава всички тях да останат лоялни на Господаря с непоколебимо сърце,+ 24  защото беше добър човек, изпълнен със свети дух и с вяра. И голямо множество беше прибавено към Господаря.+ 25  После той отиде в Тарс,+ за да издири Савел,+ 26  и след като го намери, го доведе в Антиохия. Така цяла година се събираха заедно с тях в сбора и поучаваха много хора, и в Антиохия по божествено провидение учениците за първи път бяха наречени християни.+ 27  В тези дни в Антиохия дойдоха пророци+ от Йерусалим. 28  Един от тях на име Агав+ стана и показа чрез духа, че по целия свят* ще настъпи голям глад,+ което и стана по времето на Клавдий. 29  Затова учениците решиха, всеки според възможностите си,+ да изпратят помощ+ на братята, живеещи в Юдея. 30  И направиха това, като изпратиха помощта до старейшините посредством Варнава и Савел.+

Бележки под линия

Или: „транс“.
Буквално: „по цялата населена земя“.