Деяния 10:1-48

10  А в Кесария имаше един мъж на име Корнилий, стотник+ от така наречения Италийски отряд,+  вярващ човек,+ който заедно с целия си дом се боеше+ от Бога, вършеше много милостиви дела за народа+ и непрестанно отправяше усърдни молитви към Бога.+  Беше около деветият час*+ на деня, когато той видя ясно във видение+ как един ангел+ от Бога идва при него и му казва: „Корнилий!“  Той го погледна и попита уплашен: „Какво има, Господарю?“ Той му каза: „Твоите молитви+ и милостиви дела се издигнаха като напомняне пред Бога.+  Затова сега изпрати мъже в Йопия и повикай Симон, който е наречен още Петър.  Той гостува на един кожар Симон, който има къща до морето.“+  Веднага щом ангелът, който му говореше, си отиде, той извика двама от слугите си и един вярващ войник от онези, които постоянно бяха на негово разположение,+  разказа им всичко и ги изпрати в Йопия.+  На следващия ден, когато те пътуваха и вече наближаваха града, около шестия час* Петър се качи на покрива на къщата,+ за да се моли.+ 10  Но огладня много и поиска да яде. Докато приготвяха за ядене, той изпадна в унес*+ 11  и видя небето отворено+ и оттам нещо като голямо ленено платнище да бъде спускано към земята, държано за четирите края. 12  В него имаше всякакви земни четириноги създания и пълзящи същества, а също и небесни птици.+ 13  И той чу глас: „Стани, Петре, коли и яж!“+ 14  Но Петър каза: „В никакъв случай, Господарю, защото никога не съм ял каквото и да било омърсено и нечисто нещо.“+ 15  И гласът му проговори пак, за втори път: „Престани да наричаш омърсено+ онова, което Бог е очистил!“ 16  Това стана и трети път, и веднага платнището беше вдигнато в небето.+ 17  И ето, докато Петър беше много озадачен в себе си относно значението на видението, което получи, мъжете, изпратени от Корнилий, бяха разпитали за къщата на Симон и стояха пред вратата.+ 18  И викайки, попитаха дали Симон, наречен още Петър, гостува там. 19  Докато Петър още размишляваше за видението, духът+ каза: „Ето, търсят те трима мъже. 20  Стани, слез долу и върви с тях, без да се съмняваш изобщо, защото аз ги изпратих!“+ 21  Тогава Петър слезе при мъжете и каза: „Ето, аз съм онзи, когото търсите. Защо сте дошли тук?“ 22  Те отговориха: „Стотникът Корнилий, праведен и боящ се от Бога мъж,+ с добро име+ в очите на целия юдейски народ, получи наставления от Бога чрез един свят ангел да изпрати хора да те повикат в неговия дом, за да чуе думите ти.“ 23  Тогава той ги покани вътре и им оказа гостоприемство. На следващия ден той стана и тръгна с тях, и с него тръгнаха и някои от братята от Йопия. 24  След още един ден той влезе в Кесария. Разбира се, Корнилий ги очакваше и беше събрал своите роднини и близки приятели. 25  Когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна в краката му и му се поклони. 26  Но Петър го вдигна и каза: „Стани, и аз съм само човек.“+ 27  И като говореше с него, той влезе вътре и видя много събрани хора, 28  и им каза: „Вие добре знаете, че за един юдей не е позволено да отива при човек от друг народ или да се сближава с него,+ и все пак Бог ми показа, че не бива да наричам нито един човек омърсен или нечист.+ 29  Затова когато бях изпратен, дойдох без възражение. Така че питам: защо ме повикахте?“ 30  Тогава Корнилий каза: „Преди четири дни по това време, в деветия час*, бях в дома си и се молех,+ и ето, пред мене застана един мъж в сияйни дрехи+ 31  и каза: ‘Корнилий, Бог изслуша твоята молитва и помни милостивите ти дела.+ 32  Затова изпрати хора в Йопия, за да повикат Симон, наречен още Петър!+ Той гостува в къщата на кожаря Симон, която е до морето.’+ 33  И аз веднага изпратих хора при тебе и ти направи добре, че дойде тук. И ето, сега всички ние сме събрани пред Бога, за да чуем всичко, което Йехова ти е заповядал да кажеш.“+ 34  Тогава Петър отвори уста и каза: „Наистина виждам, че Бог не проявява пристрастие,+ 35  но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.+ 36  Бог изпрати словото си+ при Израилевите синове, за да им извести добрата новина за мира+ чрез Исус Христос — че той е Господар на всички.+ 37  Вие знаете за какво се говореше из цяла Юдея, като се започна от Галилея след покръстването, проповядвано от Йоан,+ 38  а именно, за Исус от Назарет, как Бог го помаза със свети дух+ и със сила и как той вървеше из земята, като вършеше добро и лекуваше всички онези, които бяха потискани от Дявола,+ защото Бог беше с него.+ 39  И ние сме свидетели на всичко, което той извърши и в юдейската земя, и в Йерусалим, но те го убиха, като го провесиха на стълб*.+ 40  Бог го възкреси на третия ден и му позволи да се появи+ 41  не пред всички, но пред свидетели, определени предварително от Бога,+ пред нас, които ядохме и пихме с него,+ след като възкръсна от мъртвите. 42  И той ни заповяда да проповядваме+ на хората и да даваме пълно свидетелство, че именно той е определеният от Бога съдия на живите и мъртвите.+ 43  За него свидетелстват всичките пророци+ — че всеки, който повярва в него, получава прошка за греховете чрез неговото име.“+ 44  Докато Петър още говореше за тези неща, светият дух слезе върху всички, които слушаха словото.+ 45  И верните мъже, които бяха дошли с Петър и които бяха от обрязаните, бяха смаяни, понеже дарът на светия дух се изливаше и върху хора от народите.+ 46  Защото ги чуха да говорят на езици и да възвеличават Бога.+ Тогава Петър каза: 47  „Може ли някой да забрани водата, за да не бъдат покръстени+ тези, които получиха светия дух също като нас?“ 48  И им нареди да бъдат покръстени в името на Исус Христос.+ После го помолиха да остане няколко дни.

Бележки под линия

Около 15 ч.
Около 12 ч.
Или: „транс“.
Около 15 ч.
Или: „на дърво“. Виж Приложение № 13.