Деяния 1:1-26

1  О, Теофиле,+ в първия разказ включих всичко, което Исус правеше и поучаваше от началото+  до деня, в който беше взет горе,+ след като чрез светия дух беше дал заповеди на апостолите, които избра.+  След своите страдания той им показа, че е жив, чрез много и неопровержими доказателства,+ като го виждаха в продължение на четирийсет дни и като им говореше за Божието царство.+  И когато се срещна с тях, той им нареди: „Не напускайте Йерусалим,+ но чакайте онова, което Бащата е обещал+ и за което чухте от мене,  защото Йоан покръстваше с вода, но няма да минат много дни и вие ще бъдете покръстени със свети дух.“+  И когато се бяха събрали, те го попитаха: „Господарю, в това време ли ще възстановиш царството+ на Израил?“  Той им каза: „Не е за вас да познавате времената или определените дни,+ които Бащата е поставил под свое разпореждане,+  но ще получите сила,+ когато светият дух дойде върху вас, и ще бъдете свидетели+ за мене както в Йерусалим,+ така и в цяла Юдея и Самария,+ и до най–отдалечените краища на земята.“+  И като каза това, още докато го гледаха, той беше вдигнат нагоре+ и облак го скри от очите им.+ 10  И докато гледаха към небето как си отива,+ ето, двама мъже в бели+ дрехи застанаха до тях 11  и казаха: „Галилейци, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който беше взет от вас в небето, ще дойде по същия начин,+ по който го видяхте да отива горе.“ 12  После се върнаха+ в Йерусалим от планината, наречена Маслиновата планина, която е близо до Йерусалим и е на разстояние един съботен ден* път*.+ 13  И когато влязоха в града, отидоха в горната стая,+ в която бяха отседнали. И това бяха Петър, Йоан, Яков, Андрей, Филип, Тома, Вартоломей, Матей, Яков, Алфеевият син, Симон Пламенния и Юда, синът на Яков.+ 14  Всички те обединено постоянстваха в молитва,+ заедно с няколко жени,+ с Мария, майката на Исус, и с неговите братя.+ 15  И през тези дни Петър се изправи сред братята (а събралото се множество наброяваше общо сто и двайсет души) и каза: 16  „Мъже, братя, трябваше да се изпълнят думите от Писанието,+ които светият дух+ изговори преди време чрез устата на Давид за Юда,+ довел хората, които хванаха Исус,+ 17  защото той беше един от нас+ и участваше в тази служба.+ 18  (Именно този човек купи+ нива със заплатата за неправедните си дела+ и като падна с главата надолу,+ се пръсна през средата и вътрешностите му излязоха. 19  И всички жители на Йерусалим научиха за това, така че на техния език тази нива беше наречена Акелдама, или Кръвна нива.) 20  Защото в книгата Псалми е записано: ‘Нека жилището му запустее и нека никой не живее в него’+ и ‘Нека някой друг вземе неговата длъжност на надзорник’.+ 21  Затова е необходимо един от мъжете, които се събираха с нас през цялото време, през което Господарят Исус беше заедно с нас+ — 22  откакто беше покръстен от Йоан+ до деня, в който беше взет от нас,+ — един от тях да стане свидетел с нас на неговото възкресение.“+ 23  И те представиха двама — Йосиф, наречен Варсава, когото наричаха още Юст, и Матия. 24  И се помолиха, казвайки: „О, Йехова, ти познаваш сърцата на всички,+ покажи кого от тези двама мъже избираш 25  да получи тази служба и апостолството,+ от които Юда се отклони, за да тръгне по своя път.“ 26  Тогава хвърлиха жребий+ за тях и жребият се падна на Матия. И той беше прибавен към единайсетте+ апостоли.

Бележки под линия

Според равински източници, въз основа на ИсН 3:4, това разстояние е около 2000 лакътя (890 м).
Виж Из 16:23, бел. под линия.