Даниил 9:1-27

9  През първата година на Дарий,+ синът на Асуир, който беше от потомците на мидийците+ и беше поставен за цар над царството на халдейците,+  през първата година от неговото царуване аз, Даниил, разбрах от книгите колко години трябваше да изминат от опустошението на Йерусалим,+ според думите на Йехова, казани на пророк Йеремия,+ а именно седемдесет години.+  И се обърнах+ към Йехова, истинският Бог, за да го потърся с молитва+ и настоятелни молби, с постене, вретище и пепел.+  И започнах да се моля на Йехова, моят Бог, като признавах греховете си с думите:+ „О, Йехова, истински Боже, ти си велик+ и вдъхваш страх! Ти проявяваш милост*+ към онези, които те обичат и изпълняват твоите заповеди,+ и спазваш договора+ си с тях.  Ние обаче съгрешихме,+ постъпихме погрешно, извършихме зло и се разбунтувахме.+ Отвърнахме се от твоите заповеди и закони.+  И не послушахме твоите служители, пророците,+ които от твое име говореха на нашите царе, князе и прадеди, както и на целия народ*.+  Ти, Йехова, си праведен, а ние днес трябва да се срамуваме,+ ние, синовете на Юда, жителите на Йерусалим и всички израилтяни, онези, които са близо, и онези, които са далече, които ти разпръсна по всички земи, понеже проявиха невярност спрямо тебе.+  О, Йехова, ние трябва да се срамуваме, а също и нашите царе, князе и прадеди, защото съгрешихме против тебе.+  Йехова, Боже наш, ти си милостив+ и прощаваш грехове,+ а ние се разбунтувахме срещу тебе.+ 10  И не послушахме гласа ти, Йехова, Боже наш, така че да живеем* според законите, които ти ни даде чрез своите служители, пророците.+ 11  И всички синове на Израил нарушиха твоя закон и се отвърнаха от тебе, като не послушаха гласа ти,+ затова ти изля върху нас проклятията и клетвите,+ записани в закона на Моисей, служителят на истинския Бог, защото съгрешихме против тебе. 12  И ти изпълни думите си, които каза против нас+ и против нашите съдии, които ни съдеха,+ като нанесе върху нас голямо бедствие, каквото не беше ставало под небесата, но каквото стана в Йерусалим.+ 13  Точно както е записано в закона на Моисей,+ това бедствие ни връхлетя,+ а ние не потърсихме твоята милост*, Йехова, Боже наш, понеже не се отвърнахме от своите прегрешения+ и не показахме, че разбираме колко си верен на своята истина.+ 14  И ти, Йехова, задържаше бедствието, докато накрая то ни връхлетя,+ защото ти, Йехова, Боже наш, постъпваш праведно във всичко, което правиш, а ние не послушахме гласа ти.+ 15  О, Йехова, Боже наш, ти, който със силна ръка изведе своя народ от Египет+ и си създаде име, което имаш и до днес,+ ние съгрешихме+ и извършихме зло. 16  Йехова, понеже винаги постъпваш праведно,+ моля те, отвърни гнева и яростта си от своя град Йерусалим, от святата си планина,+ защото заради нашите грехове и прегрешенията на прадедите ни+ Йерусалим и народът ти станаха за срам на всички около нас.+ 17  И сега, Боже наш, послушай молитвата на своя служител и неговите настоятелни молби, и нека лицето ти осияе+ твоето светилище, което е запустяло,+ послушай заради себе си, Йехова! 18  Чуй ме, Боже мой, послушай ме!+ Отвори очите си и виж страданията ни и града, който е наречен с твоето име,+ защото ние отправяме настоятелните си молби не поради някакви свои праведни дела,+ а понеже ти си Бог, който проявява голяма милост.+ 19  О, Йехова, послушай ни!+ Йехова, прости ни!+ Йехова, насочи вниманието си към нас и ни помогни!+ Не се забавяй+ заради самия себе си, Боже мой, защото твоят град и твоят народ носят името ти.“+ 20  Докато още говорех и се молех, като признавах греховете си+ и греховете на своя народ Израил+ и отправях към Йехова, моят Бог, молбата си за неговото благоволение относно святата планина+ на моя Бог, 21  докато още говорех в молитва, ето, човекът Гавриил,+ когото видях във видението в началото,+ когато бях много уморен и изтощен, дойде при мене по време на принасянето на вечерния принос.+ 22  И за да ми помогне да разбера* всичко това, той се обърна към мене с думите: „Данииле, дойдох, за да придобиеш прозрение* и разбиране за всичко това.+ 23  Когато започна да се молиш, на мене ми беше казано да дойда и да ти разкрия всичко това, защото ти си човек, много обичан от Бога.+ Затова обърни внимание+ на тези думи и разбери нещата, които виждаш. 24  Седемдесет седмици са определени за твоя народ+ и за твоя свят град,+ за да бъде прекратено престъплението,+ да бъде сложен край на греха,+ да бъде изкупено прегрешението+ и да бъде установена вечна праведност,+ а също и да се запечатат+ видението и пророчествата, както и да бъде помазано Най–святото място.+ 25  Затова знай и разбери, че от излизането на заповедта+ да бъде възстановен и построен отново Йерусалим+ до идването на Водача,+ Месията,+ ще изминат седем седмици и още шейсет и две седмици.+ Градът ще бъде възстановен, построен отново с градски площад и със защитен ров, но в много трудни времена. 26  И след като изминат шейсет и двете седмици, Месията ще бъде убит+ и нищо няма да му остане.+ И градът и святото място+ ще бъдат унищожени от войската на предводителя, който ще дойде.+ И краят на всичко това ще настъпи с потоп. И до края ще има война. Присъдата е опустошение.+ 27  И една седмица той ще поддържа договора+ в сила за мнозина,+ а в средата на седмицата ще направи така, че жертвите и приносите да престанат.+ И с крилата на отвратителните неща ще дойде онзи, който ще причини опустошение.+ И до унищожението присъдата ще се излива върху онзи, който е опустошен.“+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“. Виж Езе 7:27, бел. под линия.
Буквално: „да ходим“.
Буквално: „не смекчихме лицето ти“.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.