Даниил 3:1-30

3  Цар Навуходоносор направи златно изображение,+ високо шейсет лакътя* и широко шест лакътя*. Той го издигна в равнината Дура, във вавилонската област.+  И цар Навуходоносор нареди да съберат сатрапите*, главните управители,+ владетелите, съветниците, пазителите на съкровищниците, съдиите, градските управници+ и всички, които заемаха видни постове в областите, за да дойдат на тържественото откриване+ на изображението, което цар Навуходоносор беше издигнал.  Тогава сатрапите,+ главните управители, владетелите, съветниците, пазителите на съкровищниците, съдиите, градските управници и всички, които заемаха видни постове в областите, се събраха за тържественото откриване на изображението, което цар Навуходоносор беше издигнал. И те застанаха пред изображението, което Навуходоносор беше издигнал.  И глашатаят+ извика със силен глас: „На вас, народи, племена и езици,+ ви се заповядва:  Когато чуете звука на рога, на флейтата, на цитрата, на арфата, на лирата, на гайдата и на всички други музикални инструменти,+ паднете на колене и се поклонете на златното изображение, което цар Навуходоносор издигна.  И който не падне на колене и не му се поклони,+ веднага+ ще бъде хвърлен в огнената пещ.“+  Затова щом чуха звука на рога, на флейтата, на цитрата, на арфата, на лирата, на гайдата и на всички други музикални инструменти, всички народи,+ племена и езици паднаха на колене и се поклониха на златното изображение, което цар Навуходоносор беше издигнал.  И веднага при царя дойдоха няколко халдейци и обвиниха юдеите*.+  Те се обърнаха към цар Навуходоносор и му казаха: „О, царю, бъди жив до безпределни времена!+ 10  Ти, царю, издаде заповедта всеки човек, който чуе звука на рога, на флейтата, на цитрата, на арфата, на лирата, на гайдата и на всички други музикални инструменти,+ да падне на колене и да се поклони на златното изображение, 11  а който не падне на колене и не му се поклони, да бъде хвърлен в огнената пещ.+ 12  Ето, тук има едни юдеи, Седрах, Мисах и Авденаго, които ти назначи на видни постове във вавилонската област.+ Тези мъже не показват никакво уважение към тебе, царю, не служат на боговете ти и не се покланят на златното изображение, което ти издигна.“+ 13  Тогава Навуходоносор, разгневен и пламнал от ярост,+ нареди да доведат Седрах, Мисах и Авденаго.+ И тези мъже бяха доведени пред царя. 14  Навуходоносор ги попита: „Седрах, Мисах и Авденаго, вярно ли е, че не служите на боговете+ ми и не се покланяте на златното изображение, което издигнах?+ 15  И сега, щом чуете звука на рога, на флейтата, на цитрата, на арфата, на лирата, на гайдата и на всички други музикални инструменти,+ ако паднете на колене и се поклоните на изображението, което направих, добре. Но ако не му се поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в огнената пещ! И кой е този бог, който може да ви избави от ръцете ми?“+ 16  Седрах, Мисах и Авденаго казаха в отговор на царя: „Царю Навуходоносоре, не е нужно да ти отговаряме.+ 17  Ако трябва да бъде така, нашият Бог, на когото служим, може да ни избави. Той ще ни избави от огнената пещ и от твоите ръце, царю.+ 18  Но дори Бог да не направи това, знай, царю, че няма да служим на твоите богове и няма да се поклоним на златното изображение, което ти издигна.“+ 19  Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост срещу Седрах, Мисах и Авденаго, като изражението на лицето му се промени. Той нареди да разпалят пещта, и то седем пъти по–силно от обикновено. 20  След това заповяда на няколко силни мъже+ от своята войска да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в огнената пещ.+ 21  И те бяха вързани и хвърлени в огнената пещ, както бяха със своите горни дрехи, ризи и тюрбани, с всичките си дрехи. 22  И понеже царската заповед беше строга, а пещта беше разпалена до крайност, огънят уби мъжете, които хвърлиха в нея Седрах, Мисах и Авденаго. 23  Но тримата мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред огнената пещ.+ 24  И цар Навуходоносор много се уплаши и бързо стана на крака. Той се обърна към своите висши придворни служители, като ги попита: „Нима не хвърлихме в огъня трима вързани мъже?“+ Те му отговориха: „Да, царю.“ 25  Тогава той каза: „Ето, виждам четирима мъже, които ходят свободно сред огъня и са невредими, и четвъртият прилича на син на боговете.“+ 26  И Навуходоносор се приближи до вратата на огнената пещ+ и извика: „Седрах, Мисах и Авденаго, служители на Всевишния Бог,+ излезте и елате тук!“ Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха от огъня. 27  И сатрапите, главните управители, владетелите и висшите придворни служители+ на царя, които бяха събрани, видяха, че тези мъже изобщо не бяха пострадали от огъня+ — нито косъм от главата им+ беше опърлен, нито горните им дрехи бяха изгорели, и те дори не миришеха на дим. 28  И Навуходоносор каза: „Благословен да бъде Богът на Седрах, Мисах и Авденаго,+ който изпрати своя ангел+ и избави служителите си, които разчитаха на него+ и не се подчиниха на заповедта на царя, като бяха готови да дадат живота си, защото не искаха да служат+ и да се поклонят+ на никой друг бог, а само на своя Бог.+ 29  Затова издавам заповед+ за всички народи, племена и езици: Ако някой каже нещо лошо за Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да бъде разчленен+ и къщата му да бъде превърната в нужник, използван от всички.+ Защото няма друг бог, който може да избавя служителите си, както този бог.“+ 30  И царят пак назначи Седрах, Мисах и Авденаго на видни постове във вавилонската област.+

Бележки под линия

Около 27 м. Виж Приложение № 16.
Около 2,7 м. Виж Приложение № 16.
Виж Езд 8:36, бел. под линия.
Или: „наклеветиха юдеите“. Буквално: „ядоха парчетата [месо, откъснато от телата] на юдеите“.