Даниил 12:1-13

12  И по това време великият княз+ Михаил,+ който е застанал,+ за да помага на синовете на твоя народ,+ ще започне да действа*. И ще настъпи време на страдания, каквито не е имало, откакто съществува народ досега.+ И тогава хората от твоя народ ще се избавят,+ всички онези, които са записани в книгата.+  И мнозина от онези, които спят в пръстта, ще се събудят+ — едни за вечен живот,+ а други за срам и вечно отвращение.+  Онези, които притежават прозрение*, ще сияят, както сияят небесата,+ и онези, които довеждат мнозина до праведно състояние,+ ще блестят като звездите до безпределни времена, завинаги.  А ти, Данииле, запечатай книгата+ и запази думите ѝ в тайна до времето на края!+ Тогава мнозина ще я изследват старателно* и истинското познание ще бъде в изобилие.“+  И ето, аз, Даниил, видях други двама,+ като единият от тях стоеше на този бряг на реката, а другият — на другия бряг на реката.+  И единият от тях каза на облечения в ленена дреха човек,+ който беше над водите на реката: „Колко време трябва да измине, докато се изпълнят тези смайващи неща?“+  И чух какво каза онзи, който беше облечен в ленена дреха и който беше над водите на реката. Вдигайки към небесата и дясната, и лявата си ръка, той се закле+ в онзи, който живее вечно:+ „За това са определени време и времена* и половин време.+ И щом силата на светия народ бъде отнета окончателно,+ всичко това ще свърши.“  А аз чух това, но не го разбрах.+ Затова казах: „Господарю мой, какво ще стане накрая?“+  А той отговори: „Върви си, Данииле, защото книгата е запечатана и думите ѝ са запазени в тайна до времето на края.+ 10  Мнозина ще се очистят,+ ще се избелят+ и ще бъдат пречистени.+ А злите ще вършат зло+ и никой зъл няма да разбере тези думи,+ само онези, които притежават прозрение, ще ги разберат.+ 11  И от времето, когато бъде премахната+ постоянната жертва+ и бъде издигнато отвратителното нещо,+ което причинява опустошение, ще изминат хиляда двеста и деветдесет дни. 12  Щастлив+ е онзи, който чака търпеливо, докато изминат хиляда триста трийсет и пет дни! 13  А ти върви към своя край.+ Ще почиваш,+ но в края на дните ще станеш, за да получиш своето наследство.“+

Бележки под линия

Буквално: „ще застане“.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.
От еврейски: „ще обикалят насам–натам“.
Или: „и две времена“.