Даниил 11:1-45

11  А аз бях за него като някого, който му даваше сили и го укрепваше. И това беше през първата година на мидиеца Дарий.+  И сега ще ти разкрия истината:+ Ето, над Персия ще се издигнат трима царе+ и след тях четвъртият+ ще натрупа по–голямо богатство от богатството на предишните трима.+ И щом стане силен поради богатството си, той ще вдигне всичко, каквото притежава, срещу царството на Гърция*.+  Тогава ще се издигне един могъщ цар, който ще управлява с голяма власт+ и ще прави каквото иска.+  А когато той се издигне,+ царството му ще бъде разрушено и разделено към четирите небесни вятъра*,+ но не между наследниците му.+ И те няма да притежават властта, с която той управляваше, защото царството му ще бъде разрушено напълно и ще бъде дадено на други, а не на тях.  И южният цар, който е един от неговите князе, ще стане силен. Но онзи, който ще го победи, ще управлява с много по–голяма власт от неговата.  И след няколко години те ще сключат договор помежду си, като дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар и така ще сключат споразумение. Но тя няма да запази силата на ръката си.+ И той няма да устои, нито ръката му, и дъщерята ще бъде предадена, както и онези, които я доведоха, а също и онзи, от когото тя произлезе, и онзи, чрез когото стана силна по това време.  Но от нейните корени ще излезе една издънка,+ която ще заеме неговото място, ще дойде при войската и ще нападне крепостта на северния цар, като воюва против тях и ги победи.  И ще дойде в Египет с техните богове,+ с техните излети изображения, с техните скъпоценни предмети от сребро и злато и с пленници. И няколко години ще стои настрана от северния цар.  Той обаче ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в своята земя. 10  И неговите синове ще се подготвят за война и ще съберат голяма войска. И като дойде, той непременно ще напредва и ще премине през земята като потоп. Но ще тръгне обратно и ще воюва, докато не стигне до своята крепост. 11  И южният цар ще се разгневи и ще излезе, за да воюва срещу него, срещу северния цар. А той ще повдигне голямо множество, но това множество ще бъде предадено в ръцете на първия цар.+ 12  И множеството ще бъде отведено. И той ще възвеличи сърцето си+ и ще повали десетки хиляди, но няма да използва своето надмощие. 13  А северният цар ще се върне и ще повдигне по–голямо множество от първото. След известно време, след няколко години, той ще дойде, и то с голяма и добре въоръжена+ войска.+ 14  И по това време мнозина ще въстанат срещу южния цар. И синовете на разбойниците от твоя народ ще бъдат подтикнати да се опитат да изпълнят някакво видение,+ но няма да успеят.+ 15  И северният цар ще дойде и ще издигне насип за обсада,+ и ще превземе укрепения град. А ръцете* на южния цар няма да устоят, нито неговите избрани хора. Те няма да имат сила да устоят. 16  Но онзи, който ще дойде против него, ще прави каквото иска и никой няма да устои пред него. И той ще застане в Красивата земя+ и в ръцете му ще има сила да унищожава.+ 17  Той ще бъде твърдо решен+ да дойде заедно със силата на цялото си царство, но с него ще бъде сключено споразумение+ и той ще действа успешно.+ И ще му бъде позволено да погуби дъщерята. А тя няма да устои и няма да остане негова.+ 18  Тогава той ще се насочи към крайбрежните земи*+ и ще завладее голяма част от тях. Но един военачалник ще сложи край на срама, който той му нанесе, и няма вече да се срамува. Ще върне срама върху самия него. 19  А той ще се насочи към крепостите в земята си, но ще се спъне и ще падне, и няма да го има вече.+ 20  И на негово място ще се издигне един,+ който ще изпрати онзи, който събира данъци,+ да мине през красивото царство, но след няколко дни той ще бъде унищожен, и то без гняв и без война. 21  И на негово място ще се издигне човек, достоен за презрение,+ на когото няма да бъдат оказани царски почести. Той ще дойде във време на безгрижие+ и ще получи царството с ласкателство.+ 22  А ръцете*,+ които са като потоп, ще бъдат потопени и унищожени+ пред него, както ще бъде унищожен+ и Водачът+ на договора.+ 23  И понеже те ще сключат съюз с него, той ще продължи да мами, ще се издигне и ще стане могъщ с помощта на малък народ.+ 24  И във време на безгрижие+ той ще влезе в най–богатата и плодородна част на областта и ще постъпи така, както не са постъпвали нито неговите бащи, нито бащите на неговите бащи. Ще раздели с другите заграбените неща, плячката и богатството и ще скрои заговори+ срещу укрепени места, но само за известно време. 25  Подбуден от сила и от смелост*, той ще се вдигне срещу южния цар с голяма войска. А южният цар ще се подготви за война с много голяма и силна войска. Но няма да устои, защото ще скроят заговор против него. 26  Онези, които ядат от избраните му ястия, ще го доведат до неговия край. А войската му ще бъде отнесена от потоп и мнозина ще паднат убити. 27  И сърцата на тези двама царе ще бъдат насочени към вършенето на зло и като седят на една маса,+ те ще говорят лъжи.+ Но нищо от това няма да успее,+ защото краят ще настъпи точно в определеното време.+ 28  И той ще се върне в своята земя с голямо богатство и ще насочи сърцето си срещу светия договор.+ И ще действа успешно+ и ще се върне в своята земя. 29  И в определеното време+ ще тръгне отново и ще се насочи против юга,+ но този път няма да бъде както първия път. 30  Против него ще дойдат корабите на Китим+ и той ще се обезсърчи. Но ще се върне и ще хвърли обвинения+ срещу светия договор+ и ще действа успешно. Ще се върне и ще се споразумее с онези, които изоставят светия договор. 31  И от него ще се издигнат ръце* и ще осквернят светилището,+ крепостта, и ще премахнат постоянната жертва.+ И ще издигнат отвратителното нещо,+ което причинява опустошение.+ 32  А с ласкателни думи+ той ще доведе до отстъпничество+ онези, които вършат зло и нарушават договора.+ Но народът, който познава своя Бог,+ ще победи+ и ще действа успешно. 33  Онези от хората, които притежават прозрение*,+ ще поучават мнозина.+ Но няколко дни ще падат от меч и огън, от плен и грабежи.+ 34  А когато паднат, ще получат малко помощ+ и тогава мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство.+ 35  И някои от онези, които притежават прозрение, трябва да паднат,+ за да бъдат пречистени*, чисти и избелени,+ докато настъпи времето на края,+ защото това ще се случи в определеното време.+ 36  И царят ще постъпва както иска, ще се възвеличи и ще се издигне над всеки бог,+ и ще говори зли думи против Бога на боговете.+ И ще има успех в онова, което ще върши, докато не се изпълни докрай присъдата,+ защото трябва да се изпълни онова, което е определено. 37  Той няма да се съобразява с Бога на бащите си. Няма да се съобразява и с желанието на жените, нито с който и да било бог, но ще издигне себе си над всички.+ 38  И на своето място ще отдава слава на бога на крепостите. И на бога, когото бащите му не познаваха, ще отдава слава със злато, сребро, скъпоценни камъни и други скъпоценни неща. 39  И с помощта на чужд бог ще действа успешно против най–укрепените крепости. Ще обсипе със слава всички, които го признават, и ще им даде власт над мнозина, и ще разпредели земята срещу определена цена. 40  И във времето на края южният цар+ ще го въвлече в сблъсък. А северният цар ще се насочи срещу него с колесници, конници и много кораби. И той ще навлезе в земите и ще премине през тях като потоп. 41  И ще навлезе+ в Красивата земя+ и много земи ще паднат.+ Но Едом, Моав+ и най–високопоставените синове на Амон ще се избавят от ръцете му. 42  И той ще посегне на земите, и египетската земя+ също няма да се избави. 43  И той ще владее скритите съкровища на Египет от злато, сребро и всякакви скъпоценни неща. И либийците и етиопците ще следват неговите стъпки. 44  Но известия от изток+ и от север ще го обезпокоят,+ и силно разгневен, той ще излезе, за да погуби и унищожи мнозина.+ 45  И ще разпъне шатрите си, които са като дворец, между голямото море и святата планина на Красивата земя.+ Но ще настъпи краят му+ и няма да има кой да му помогне.+

Бележки под линия

Буквално: „царството на Яван“.
Или: „към четирите посоки на света“.
Или: „войските“.
Или: „към островите“.
Или: „войските“.
Буквално: „от сърце“.
Или: „войски“.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Буквално: „за да бъде извършено пречистване заради тях“.