Даниил 1:1-21

1  През третата година от царуването на Йоаким,+ царят на Юда, в Йерусалим дойде Навуходоносор, царят на Вавилон, и го обсади.+  И Йехова предаде в ръцете му Йоаким, царят на Юда,+ и част от принадлежностите+ на дома на истинския Бог, които той отнесе в земята Сенаар,+ в храма на своя бог, и постави в съкровищницата на своя бог.+  Тогава царят каза на своя главен придворен служител Асфеназ+ да доведе някои от синовете на Израил, от царския род и от знатните семейства+ —  младежи без никакъв недостатък,+ които са красиви, притежават прозрение и мъдрост,+ както и богати познания, които учат с лекота+ и са способни да служат в двореца на царя,+ — и да ги учи на писанията и на езика на халдейците.  Освен това царят определи за тях ежедневен дял от царските избрани ястия+ и от виното, което пиеше, и нареди да се грижат за тях три години, за да служат след това на царя.  Сред тях бяха някои от синовете на Юда — Даниил,+ Ханания, Мисаил и Азария.+  И главният придворен служител им даде други имена.+ Той нарече Даниил Валтасасар,+ Ханания — Седрах, Мисаил — Мисах и Азария — Авденаго.+  Даниил обаче реши в сърцето си да не се омърсява+ с царските избрани ястия и с виното, което царят пиеше. Затова много пъти се обръщаше с молби към главния придворен служител да не го кара да се омърси.+  И благодарение на истинския Бог главният придворен служител прояви милост* и милосърдие към Даниил.+ 10  Но главният придворен служител каза на Даниил: „Страхувам се от своя господар, царят, който определи какво да ядете и какво да пиете.+ Защо искате той да види, че лицата ви са посърнали в сравнение с лицата на другите младежи на вашата възраст, и защо искате да навлечете вина върху главата ми пред царя?“ 11  Но Даниил каза на настойника, когото главният придворен служител+ беше назначил да се грижи за Даниил, Ханания, Мисаил и Азария: 12  „Моля те, подложи своите служители на изпитание за десет дни — нека ни дават да ядем зеленчуци+ и да пием вода. 13  И след това ти сам сравни нашите лица с лицата на младежите, които ядат от царските избрани ястия, и постъпи със своите служители според онова, което видиш.“ 14  Накрая той ги послуша и ги подложи на изпитание за десет дни. 15  И след десетте дни техните лица бяха по–хубави и по–здрави от лицата на всички други младежи, които ядяха от царските избрани ястия.+ 16  И настойникът не им даваше избраните ястия и виното, които бяха определени за тях, а им даваше зеленчуци.+ 17  И истинският Бог даде на тези четирима младежи познание и прозрение* относно всякакви писания, както и мъдрост,+ а Даниил разбираше и всякакви видения и сънища.+ 18  И като настъпи времето, когато царят беше заповядал да ги доведат пред него,+ главният придворен служител ги доведе пред Навуходоносор. 19  И царят разговаряше с тях и сред всички тях не се намери никого като Даниил, Ханания, Мисаил и Азария.+ И те останаха да служат на царя.+ 20  И когато царят ги питаше за нещо, за което бяха необходими мъдрост и разбиране*,+ той виждаше, че те са десет пъти по–способни от всички жреци, които се занимават с магия,+ и от всички, които викат духове,+ в цялото му царство. 21  И Даниил остана там до първата година на цар Кир.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.