Галатяни 3:1-29

3  О, безразсъдни галатяни, кой ви подмами,+ вас, които ясно разбирахте защо Исус Христос беше прикован на стълб?+  Само това искам да разбера от вас: дали получихте духа+ заради дела според закон,+ или заради онова, което чухте+ и приехте с вяра?  Толкова ли сте безразсъдни? Нима след като започнахте в дух,+ сега завършвате в плът?+  Напразно ли понесохте толкова страдания?+ Дано не бъде наистина напразно.  Дали тогава онзи, който ви дава духа+ и извършва могъщи дела+ сред вас, прави това заради дела според закон, или заради онова, което чухте с вяра?  Както и Авраам „повярва в Йехова и заради това беше сметнат за праведен“.+  Несъмнено знаете, че онези, които се държат за вярата,+ са синове на Авраам.+  А Писанието, като предвиди, че въз основа на вяра Бог ще обяви за праведни хора от другите народи, извести добрата новина предварително на Авраам, казвайки: „Чрез тебе ще бъдат благословени всичките народи.“+  Затова онези, които се държат за вярата, биват благословени+ заедно с верния Авраам.+ 10  А всички, които се облягат на дела според закон, ще бъдат проклети, защото е написано: „Проклет да е онзи, който не постоянства във всички неща, записани в свитъка на Закона, и не ги върши.“+ 11  Освен това е ясно, че никой не бива обявен за праведен пред Бога чрез закон,+ тъй като „праведният ще живее благодарение на вярата си“.+ 12  А Законът не изисква вяра, но „онзи, който изпълнява постановленията, ще живее чрез тях“.+ 13  С това, че ни откупи,+ Христос ни освободи+ от проклятието на Закона, като сам понесе проклятието+ вместо нас, защото е записано: „Проклет да е всеки, който е провесен на стълб*.“+ 14  Това стана с цел благословията на Авраам да дойде чрез Исус Христос върху другите народи,+ за да получим обещания дух+ чрез своята вяра.+ 15  Братя, ще ви посоча пример от живота — макар че е на човека, един потвърден договор не може да бъде отменен и към него не може да бъде добавено нещо.+ 16  А обещанията бяха изречени на Авраам+ и на неговия потомък.+ Не е казано: „И на потомците“, като за много, но като за един:+ „И на твоя потомък*“,+ който е Христос.+ 17  Казвам още — що се отнася до по–рано потвърдения от Бога договор,+ Законът, който се появи четиристотин и трийсет години+ по–късно, не го лишава от сила и не отменя обещанието.+ 18  Защото ако наследството е според закон, то вече не е според обещание,+ докато Бог милостиво го даде на Авраам посредством обещание.+ 19  Тогава за какво е Законът? Той беше добавен, за да направи престъпленията явни,+ докато не дойде потомството,+ на което е дадено обещанието. И беше предаден чрез ангели+ с ръката на посредник.+ 20  Но няма посредник там, където става дума само за една страна, а Бог е само един.+ 21  Тогава дали Законът е против обещанията на Бога?+ В никакъв случай! Понеже ако беше даден закон, който да може да даде живот,+ тогава праведността щеше да бъде чрез закон.+ 22  Но Писанието+ предаде всичко под властта на греха,+ за да може обещанието, основано на вярата в Исус Христос, да бъде дадено на онези, които проявяват вяра.+ 23  Преди обаче да дойде вярата,+ ние бяхме затворени под стражата на закона,+ като очаквахме вярата, която трябваше да бъде разкрита.+ 24  Така Законът стана наш възпитател, водещ до Христос,+ та да бъдем обявени за праведни+ въз основа на вяра. 25  Но сега, след като вярата дойде,+ вече не сме под ръководството на възпитател.+ 26  Всички вие сте синове+ на Бога чрез своята вяра в Христос Исус. 27  Защото всички вие, които бяхте покръстени в Христос,+ сте се облекли с Христос*.+ 28  Няма юдеи, нито гърци*,+ няма роби, нито свободни хора,+ няма мъже, нито жени,+ защото всички вие сте една личност в единство с Христос Исус.+ 29  Освен това понеже принадлежите на Христос, вие наистина сте потомство на Авраам,+ наследници според обещание.+

Бележки под линия

Или: „на дърво“. Виж Приложение № 13.
Буквално: „семе“. Гръцката дума, използвана тук, е в единствено число, но може да има събирателно значение. Виж Би 3:15.
Или: „сте станали като Христос“.
Виж Ри 1:16, бел. под линия.