Второзаконие 8:1-20

8  Внимателно изпълнявайте всяка заповед, която ви давам днес,+ за да живеете,+ да станете многобройни и да отидете и да завладеете земята, която Йехова обеща чрез клетва на вашите прадеди.+  Не забравяй целия път, по който Йехова, твоят Бог, те накара да вървиш през тези четирийсет години в пустинята,+ за да те научи на смирение+ и да те подложи на изпитание,+ така че да разбере какво има в сърцето ти+ — дали ще спазваш заповедите му, или не.  Той те учеше на смирение, оставяше те гладен+ и те хранеше с манна,+ която беше непозната както за тебе, така и за бащите ти, за да те накара да разбереш, че не само с хляб живее човек, но и с всяка дума от устата на Йехова.+  Горната ти дреха не се износи на гърба ти, нито краката ти отекоха през тези четирийсет години.+  И в сърцето си добре знаеш, че Йехова, твоят Бог, те поправяше така, както баща поправя сина си.+  Затова спазвай заповедите на своя Бог, Йехова, като ходиш в пътищата му+ и се боиш от него.+  Защото Йехова, твоят Бог, те води в добра земя,+ в земя, чиито речни долини изобилстват с вода и в чиито долини+ и планини бликат потоци и дълбоки извори,  в земя, богата на жито и ечемик, на лози, смокини и нарове,+ в земя със сочни маслини и мед,+  в земя, в която хлябът ти няма да е оскъден, в която няма да ти липсва нищо, в земя, чиито камъни са пълни с желязо и от чиито планини ще добиваш мед. 10  Когато се наядеш до насита,+ благослови+ Йехова, твоят Бог, за добрата земя, която ти е дал.+ 11  Внимавай да не забравиш+ своя Бог, Йехова, и заради това да пренебрегнеш неговите заповеди, съдебни решения и постановления, които ти давам днес.+ 12  Да не би когато ядеш до насита, построиш си хубави къщи и заживееш в тях,+ 13  когато придобиеш много говеда, овце и кози, а също и много сребро и злато, и когато целият ти имот се увеличи, 14  и сърцето ти се възгордее+ и забравиш Йехова — твоят Бог, който те изведе от Египет, от земята на робството,+ 15  който те накара да вървиш през огромната и вдъхваща страх пустиня,+ пълна с отровни змии+ и скорпиони, с жадна и безводна земя, който извади вода за тебе от твърдата като кремък скала+ 16  и който в пустинята те храни с манна,+ непозната за бащите ти, така че да те научи на смирение+ и да те подложи на изпитание, за да ти даде добри неща в бъдещите ти дни,+ — 17  да кажеш в сърцето си: ‘Със своята сила и със своите силни ръце придобих това богатство за себе си!’+ 18  Не забравяй своя Бог, Йехова, защото той ти дава силата, с която придобиваш богатство,+ за да изпълни договора, който сключи чрез клетва с твоите прадеди, както е и днес.+ 19  И ако забравиш своя Бог, Йехова, и тръгнеш след други богове, за да им служиш и да им се покланяш, най–сериозно ви предупреждавам днес, че несъмнено ще загинете.+ 20  Както загиват народите, които Йехова унищожава пред вас, така ще загинете и вие, защото няма да сте послушни на гласа на своя Бог, Йехова.+

Бележки под линия