Второзаконие 5:1-33

5  И Моисей събра всички израилтяни+ и им каза: „Израилтяни, чуйте наредбите и съдебните решения,+ които ви казвам днес! Научете ги и старателно ги изпълнявайте.+  Йехова, нашият Бог, сключи с нас договор при Хорив.+  Йехова не сключи този договор с прадедите ни, а с нас, с всички нас, които сме живи тук днес.  При планината Йехова говори лично с вас изсред огъня.+  Тогава аз стоях между Йехова и вас,+ за да ви кажа словото на Йехова — понеже се страхувахте от огъня и не се изкачихте на планината,+ — и Бог каза:  ‘Аз съм Йехова, твоят Бог,+ който те изведе от Египет, от земята на робството.+  Да нямаш други богове освен мене!+  Не си прави изваяно изображение,+ нито каквото и да било подобие+ на нещо, което е на небесата горе, което е на земята долу или което е във водите под земята.  Да не им се покланяш, нито да им служиш,+ защото аз, Йехова, твоят Бог, съм Бог, който изисква пълна преданост*!+ Заради прегрешенията на бащите наказвам синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят,+ 10  но проявявам милост* и към хилядното поколение на онези, които ме обичат и спазват заповедите ми.+ 11  Не използвай по недостоен начин името на своя Бог, Йехова,+ защото Йехова няма да остави ненаказан онзи, който използва по недостоен начин неговото име.+ 12  Спазвай съботния ден* и нека той бъде свят за тебе, точно както Йехова, твоят Бог, ти заповяда!+ 13  Шест дни се труди и върши цялата си работа,+ 14  но седмият ден е събота, посветена на твоя Бог, Йехова.+ Не върши никаква работа+ — нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито робът ти, нито робинята ти, нито бикът* ти, нито магарето ти, нито добитъкът ти, нито пришелецът, който живее в града ти,+ за да имат почивка твоят роб и твоята робиня, както и ти.+ 15  Помни, че ти беше роб в Египет+ и Йехова, твоят Бог, те изведе оттам със силна ръка и могъща десница.+ Затова Йехова, твоят Бог, ти заповяда да спазваш съботния ден.+ 16  Почитай баща си и майка си,+ точно както ти заповядва Йехова, твоят Бог, за да живееш дълго и да ти бъде добре+ в земята, която ти дава Йехова, твоят Бог. 17  Не убивай!+ 18  Не прелюбодействай!+ 19  Не кради!+ 20  Не свидетелствай лъжливо против ближния си!+ 21  Не пожелавай жената на ближния си!+ Не проявявай себелюбиво желание за къщата на ближния си, нито за нивата му, нито за роба му, нито за робинята му, нито за бика му, нито за магарето му, нито за каквото и да е нещо, което принадлежи на твоя ближен.’+ 22  Това са заповедите*, които Йехова каза със силен глас пред целия ви сбор* при планината, изсред огъня,+ облака и гъстия мрак, и не добави нищо повече. След това той ги написа на две каменни плочи и ми ги даде.+ 23  И щом чухте гласа от тъмнината, докато планината беше в пламъци,+ вие, всички предводители на племена и всички старейшини, дойдохте при мене 24  и ми казахте: ‘Ето, Йехова, нашият Бог, ни показа славата и величието си и чухме гласа му изсред огъня.+ Днес видяхме, че Бог може да говори с човек и той въпреки това да остане жив.+ 25  Сега обаче защо да умрем? Понеже този голям огън може да ни погълне.+ Ако отново чуем гласа на Йехова, нашият Бог, ще умрем!+ 26  Защото кой от всички хора е чул гласа на живия Бог,+ говорещ изсред огъня, както го чухме ние, и е останал жив? 27  Ти отиди по–близо и чуй всичко, което ще ти каже Йехова, нашият Бог, после ни предай всичко, което Йехова, нашият Бог, ще ти каже,+ а ние ще го чуем и ще постъпим според него.’ 28  Така Йехова чу думите ви, когато ми говорехте, и Йехова ми каза: ‘Чух онова, което ти казаха хората от този народ. Добре казаха всичко.+ 29  Ако научат сърцата си да се боят от мене,+ така че винаги да изпълняват всичките ми заповеди,+ ще им бъде добре — на тях и на синовете им — до безпределни времена!+ 30  Отиди и им кажи: „Върнете се в шатрите си!“ 31  А ти остани тук с мене и ще ти кажа всички заповеди, наредби и съдебни решения, на които трябва да ги научиш+ и които те ще изпълняват в земята, която им давам да завладеят.’ 32  Старайте се да постъпвате точно така, както ви заповядва Йехова, вашият Бог.+ Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво.+ 33  Ходете изцяло по пътя, по който Йехова, вашият Бог, ви заповядва да вървите,+ за да останете живи, да ви бъде добре+ и да живеете дълго в земята, която ще завладеете.

Бележки под линия

Виж Из 20:5, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Виж Из 23:12, бел. под линия.
Буквално: „думите“. Виж Из 34:28, бел. под линия.
На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.