Второзаконие 4:1-49

4  И сега, израилтяни, чуйте наредбите и съдебните решения, които ви уча да спазвате, за да живеете дълго,+ да влезете в земята, която ви дава Йехова, Богът на вашите прадеди, и да я завладеете.  Не прибавяйте нищо към онова, което ви заповядвам, и не отнемайте нищо от него,+ а спазвайте заповедите на Йехова, вашият Бог, които ви предавам.  Видяхте с очите си какво направи Йехова заради Ваал от Фегор,+ как Йехова, твоят Бог, унищожи сред народа всекиго, който следваше Ваал от Фегор.+  Но вие, които сте верни+ на своя Бог, Йехова, всички вие сте живи днес.  Ето, уча ви на наредбите+ и съдебните решения,+ точно както ми заповядва Йехова, моят Бог, за да постъпвате според тях в земята, в която отивате, за да я завладеете.  Спазвайте ги и постъпвайте според тях, понеже така ще бъдете мъдри+ и разумни+ в очите на другите народи, които ще чуят за всички тези наредби и ще кажат: ‘Този голям народ наистина е мъдър и разумен.’+  Защото боговете на кой велик народ+ са така близо до него, както е близо до нас Йехова, нашият Бог, когато и да го призовем?+  И кой велик народ има праведни наредби и съдебни решения като целия този закон, който излагам пред вас днес?+  Само внимавай и пази добре душата си,+ за да не забравиш нещата, които видя с очите си,+ и за да не излязат те от сърцето ти през всичките дни на живота ти.+ И разказвай на своите синове и внуци за тях,+ 10  за всичко, което стана в деня, когато стоеше пред своя Бог, Йехова, при Хорив+ и когато Йехова ми каза: ‘Събери народа пред мене, за да чуят хората думите ми,+ да се научат да се боят+ от мене през всичките дни, докато живеят в земята, и да учат на това и синовете си.’+ 11  И вие се приближихте и застанахте в подножието на планината, а планината беше в пламъци чак до небесата*. И имаше тъмнина, облаци и гъст мрак.+ 12  И Йехова започна да ви говори изсред огъня.+ Вие чувахте звука на думите, но не виждахте никакъв образ+ — чуваше се само глас.+ 13  И Бог изложи пред вас условията на своя договор+ и ви заповяда да ги спазвате — Десетте заповеди*,+ които после написа върху две каменни плочи.+ 14  А на мене Йехова тогава ми заповяда да ви науча на наредбите и съдебните решения, за да ги изпълнявате в земята, в която отивате, за да я завладеете.+ 15  Пазете добре душите си,+ защото не видяхте никакъв образ+ в деня, в който Йехова ви говори изсред огъня при Хорив, 16  така че недейте да постъпвате пагубно+ и не си правете изваяно изображение, образ на какъвто и да е идол, подобие на мъж или на жена,+ 17  подобие на каквото и да било животно, което е на земята,+ или на някаква крилата птица, летяща в небесата,+ 18  подобие на каквото и да било нещо, движещо се по земята, или на каквато и да е риба,+ която е във водите под земята, 19  и когато вдигнеш очи към небесата и видиш слънцето, луната и звездите, цялото небесно войнство, не се подлъгвай да им се покланяш и да им служиш+ — на тях, които Йехова, твоят Бог, е дал на всички народи навсякъде под небесата.+ 20  Вас обаче Йехова взе, така че да ви изведе от пещта за претопяване на желязо,+ от Египет, за да бъдете народ, който е негова собственост,+ както е и до днес. 21  И Йехова се разгневи на мене заради вас+ и се закле, че няма да премина Йордан, нито ще вляза в добрата земя, която Йехова, твоят Бог, ти дава като наследство.+ 22  Затова ще умра в тази земя+ и няма да премина река Йордан, но вие ще я преминете и ще завладеете тази добра земя. 23  Внимавайте да не забравите договора, който Йехова, вашият Бог, сключи с вас,+ и не си правете изваяно изображение, образ на нещо, което Йехова, твоят Бог, ти е забранил.+ 24  Защото Йехова, твоят Бог, е поглъщащ всичко огън,+ Бог, който изисква пълна преданост*.+ 25  Когато ти се родят синове и внуци и живеете вече дълго в тази земя, ако постъпите пагубно+ и си направите изваяно изображение,+ образ на каквото и да било, и извършите зло в очите на своя Бог, Йехова,+ и така го оскърбите, 26  тогава — призовавам небесата и земята за свидетели срещу вас днес+ — бързо ще загинете в земята, в която отивате оттатък Йордан, за да я завладеете. Няма да живеете дълго в нея, защото ще бъдете унищожени.+ 27  Йехова ще ви разпръсне сред другите народи.+ От вас ще остане само малък брой+ сред народите, при които Йехова ще ви изгони. 28  Там ще служите на богове+ от дърво и камък,+ които са дело на човешки ръце и не виждат, нито чуват, нито ядат, нито усещат миризма.+ 29  Ако обаче там потърсиш своя Бог, Йехова, ще го намериш,+ защото ще го търсиш с цялото си сърце и с цялата си душа.+ 30  Когато в края на онези дни изпаднеш в беда и ти се случи според всички тези думи, тогава ще се върнеш при Йехова, твоят Бог,+ и ще послушаш гласа му.+ 31  Защото Йехова, твоят Бог, е милостив Бог.+ Той няма да те изостави, няма да те унищожи и няма да забрави договора,+ който сключи с твоите прадеди чрез клетва. 32  А сега попитай, моля те, за миналите дни,+ които бяха преди тебе, от деня, когато Бог създаде човека на земята,+ попитай от единия край на небесата до другия: Случвало ли се е някога толкова велико нещо, чувало ли се е някога за такова нещо?+ 33  Дали някой народ е чувал Божия глас изсред огъня, така както го чу ти, и е останал жив?+ 34  Или дали Бог се е заемал някога с това да дойде и да вземе народ за себе си измежду някакъв друг народ посредством изпитания,+ знамения,+ чудеса,+ война,+ силна ръка,+ могъща десница+ и вдъхващи голям страх дела,+ каквито бяха всички онези неща, които Йехова, вашият Бог, направи за вас в Египет пред очите ти? 35  Именно на тебе беше показано това, за да знаеш, че Йехова е истинският Бог+ и няма друг освен него.+ 36  Той направи така, че да чуеш гласа му от небесата, за да те поправи. Направи така, че да видиш на земята големия му огън и изсред огъня ти чу неговите думи.+ 37  И въпреки това ти остана жив, защото той обичаше твоите прадеди и избра тяхното потомство след тях,+ и те изведе от Египет с великата си сила,+ без да сваля очи от тебе. 38  Той изгони пред тебе по–големи и по–силни от тебе народи, за да те доведе в тяхната земя и да ти я даде като наследство, както се вижда и днес.+ 39  И днес ти добре знаеш това, така че си спомни в сърцето си, че Йехова е истинският Бог в небесата горе и на земята долу!+ Няма друг!+ 40  Пази неговите наредби+ и заповеди, които ти давам днес, за да ти бъде добре+ — на тебе и на твоите синове — и да живееш дълго в земята, която ти дава Йехова, твоят Бог.“+ 41  Тогава Моисей отдели три града на изток от Йордан,+ 42  където да бяга убиецът, който убие ближния си, без да иска+ и без да го е мразил преди това.+ Нека той избяга в един от тези градове, за да остане жив:+ 43  Восор+ в пустинята на платото — за рувимците, Рамот+ в Галаад — за гадците, и Голан+ във Васан — за манасийците.+ 44  Това е законът,+ който Моисей изложи пред синовете на Израил. 45  Това са свидетелствата*,+ наредбите+ и съдебните решения,+ които Моисей каза на синовете на Израил, когато излязоха от Египет, 46  в областта на Йордан, в долината срещу Вет–фегор,+ в земята на аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон+ и на когото Моисей и синовете на Израил нанесоха поражение, когато излязоха от Египет.+ 47  И те завладяха неговата земя и земята на васанския цар Ог,+ двамата царе на аморейците, които живееха в областта на изток от Йордан, 48  от Ароир,+ който е на края на речната долина Арнон, до планината Сион, която е Ермон,+ 49  и цялата Арава+ в областта на изток от Йордан, чак до морето в Арава+ в подножието на склоновете на Фасга.+

Бележки под линия

Буквално: „до сърцето на небесата“.
Виж Из 34:28, бел. под линия.
Виж Из 20:5, бел. под линия.
Или: „напомнянията“.