Второзаконие 32:1-52

32  „Слушайте ме, небеса, аз ще говоря!И нека земята чуе думите, излизащи от устата ми!+   Наставленията ми ще ръмят като дъжд,+думите ми ще капят като роса,+като ситен дъждец върху тревата+и като обилни дъждове върху зелените растения.+   Ще известявам името на Йехова.+Признайте величието на нашия Бог!+   Той е Скала, делата му са съвършени,+защото всичките му пътища са справедливи.+Той е Бог на верността,+ в когото няма несправедливост.+Той е праведен и честен.+   Те обаче постъпваха пагубно,+не са негови деца, вината е тяхна.+Те са неправедно и извратено поколение!+   Защо постъпвате така с Йехова,+о, глупав и безразсъден народе?+Нима той не е твоят Баща, който те създаде,+който те направи и укрепи?+   Спомни си за древните времена,+помисли за изминалите години и поколения,попитай баща си и той ще ти разкаже за това,+попитай възрастните мъже и те ще ти кажат всичко.+   Когато Всевишният Бог даде наследство на народите,+когато раздели синовете на Адам един от друг,+той определи границите на народите+предвид броя на синовете на Израил.+   Та нали делът на Йехова е неговият народ,+Яков е наследството, което той притежава.+ 10  Той го намери в пустинна земя,+в безлюдна пустиня, в която се чува само вой.+Обгърна го с грижи,+ започна да го защитава,+да го пази като зеницата на окото си.+ 11  Както орелът разбутва порасналите пиленца в гнездото,за да ги научи да летят, после кръжи над тях,+разтваря широко криле, подхваща малките отдолуи ги носи върху крилете си,+ 12  така Йехова сам водеше Яков+и с него нямаше чужд бог.+ 13  Той го издигаше върху земните възвишения,+та Яков да яде плодовете на нивата,+хранеше го с мед, изливащ се от канара,+и с маслиново масло, изцедено от кремъчна скала,+ 14  с масло от стадата с крави и с мляко от стадата с овце и кози,+с най–отбраните овни*,с овни, отгледани във Васан, и с козли,+с най–хубавото жито.+И той пиеше вино, кръв от грозде.+ 15  Но когато Йесурун*+ надебеля, започна да рита+ —о, Йесуруне, ти надебеля, затлъстя и се ояде,+ —той изостави Бога, който го създаде,+и отхвърли Скалата+ на своето спасение. 16  Чрез чужди богове+ те предизвикаха ревността му,+с отвратителни неща го оскърбяваха.+ 17  Принасяха жертви на демоните, а не на Бога,+на богове, които преди им бяха непознати,+на нови богове, които се появиха неотдавна+и които прадедите ви не познаваха. 18  Ти забрави Скалата, която те роди,+престана да си спомняш за Бога, който ти даде живот, изпитвайки родилни болки.+ 19  Когато видя това, Йехова ги отхвърли,+защото синовете му и дъщерите му го оскърбяваха и огорчаваха. 20  Затова той каза: ‘Ще скрия лицето си от тях+и ще видя каква участ ще ги сполети.Защото те са извратено поколение,+синове, които не проявяват вярност.+ 21  Чрез нещо, което не е бог, ме накараха да ревнувам,+оскърбиха ме с нищожните си идоли,+и аз на свой ред ще ги накарам да ревнуват чрез нещо, което не е народ,+ще ги оскърбя чрез лишен от разбиране народ.+ 22  Защото гневът ми пламна като огън+и ще гори чак до гроба*, до най–дълбокото място.+Той ще погълне земята и всичко, което тя е родила,+и ще подпали основите на планините.+ 23  Ще струпам беди върху тях,+ще пусна всичките си стрели срещу тях.+ 24  Те ще бъдат изтощени от глад,+ ще бъдат погълнати от изгаряща треска+и от безмилостно унищожение.+Ще изпратя срещу тях зверове с остри зъби+и пълзящи в праха отровни влечуги.+ 25  На пътя меч,+а в къщите ужас+ще им отнеме младежите и девойките,+кърмачетата и побелелите старци.+ 26  Щях да кажа „Ще ги разпръсна,+ще премахна всеки спомен за тях измежду хората“,+ 27  но не исках да чуя насмешките на враговете,+не исках противниците им да разберат всичко погрешно+и да кажат „Това не беше дело на Йехова,+а нашите ръце бяха по–силни“.+ 28  Та израилтяните са народ, лишен от разум,+сред тях няма разсъдливост.+ 29  Ех, защо не бяха мъдри!+ Тогава щяха да се замислят за това,+щяха да помислят какъв край ги чака.+ 30  Може ли един да прогони хиляда,и двама да обърнат десет хиляди в бяг?+ Единствено ако Скалата им ги продаде на враговете им,+ако Йехова ги остави в ръцете на неприятелите им. 31  (Защото тяхната скала не е като нашата Скала+и дори враговете ни признават това.)+ 32  Тяхната лоза е от лозите на Содоми от лозята* на Гомор.+ Гроздето им е пълно с отрова,гроздовете им горчат.+ 33  Виното им е като отровата на големите змии,като безмилостната отрова на кобрата.+ 34  Нима всичко това не се пази при мене,запечатано в моето хранилище?+ 35  Отмъщението е мое, аз ще дам възмездие.+Когато дойде времето за това, те няма да стоят здраво на краката си,+наближава денят на тяхното бедствие+и идва бързо онова, което е приготвено за тях.’+ 36  Защото Йехова ще съди народа си+и ще изпита съжаление към своите служители,+когато види, че са останали без подкрепа,останали са само безпомощните и безполезните. 37  И той ще каже: ‘Къде са боговете им,+скалата, при която потърсиха убежище,+ 38  боговете, които ядоха тлъстината на жертвите им+и пиха виното на приносите им за изливане?+Нека станат и нека ви помогнат,+нека бъдат скривалище за вас!+ 39  Разберете сега, че само аз съм Бог+и няма други богове освен мене.+Аз отнемам живот и аз давам живот.+Аз нанесох тежка рана+ и аз ще я излекувам,+и никой не може да изтръгне нищо от ръката ми.+ 40  Защото вдигам ръката си към небесата и се заклевам:+„Това е толкова сигурно, колкото е сигурно, че аз живея вечно.“+ 41  Когато наостря блестящия си меч+и ръката ми започне да съди,+ще отмъстя на противниците си+и ще дам възмездие на всекиго, който ме мрази.+ 42  Ще напоя стрелите си с кръв,+ще нахраня меча си с плът,+с кръвта на убитите и на пленниците,с главите на вражеските предводители.’+ 43  Народи, ликувайте заедно с неговия народ,*+защото той ще отмъсти за кръвта на служителите си,+ще нанесе възмездие върху противниците си+и ще извърши изкупление за земята на своя народ.“ 44  И Моисей изрече на всеослушание пред народа всичките думи на тази песен+ и с него беше и Осия*, синът на Нави.+ 45  След като каза това пред всички израилтяни, Моисей 46  продължи да им говори с думите: „Вземете присърце всичко, каквото ви казвам като предупреждение днес,+ за да наредите на синовете си старателно да изпълняват всичките думи на този закон.+ 47  Защото за вас това не са празни приказки,+ от тях зависи животът ви+ и благодарение на тях ще можете да живеете дълго в земята, която ще завладеете, като преминете река Йордан.“+ 48  През същия този ден Йехова каза още на Моисей: 49  „Изкачи се на тази планина в Аварим,+ на планината Нево,+ която е в моавската земя, срещу Йерихон, и виж ханаанската земя, която давам като собственост на синовете на Израил.+ 50  След това ще умреш на планината, на която ще се изкачиш, и ще отидеш при прадедите си,+ точно както и брат ти Аарон умря на планината Хор+ и отиде при прадедите си, 51  защото вие двамата не изпълнихте задължението си спрямо мене+ сред синовете на Израил при водите на Мерива,+ край Кадис, в пустинята Цин, и не ме осветихте сред синовете на Израил.+ 52  Затова ще видиш земята отдалече, но няма да влезеш в нея, в земята, която давам на синовете на Израил.“+

Бележки под линия

Буквално: „тлъстината на овни“.
Името Йесурун означава „праведен, истинен“ и е почетно название на Израил.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Буквално: „терасите“, „терасовидните ниви“.
Или: „Небеса, ликувайте заедно с него и нека всички Божии ангели му се поклонят. Народи, ликувайте заедно с неговия народ и нека всички Божии синове се укрепят чрез него“, според „Септуагинта“. Сравни Ев 1:6.
Първоначалното име на Исус Навиев.