Второзаконие 25:1-19

25  Ако между двама души възникне спор+ и те дойдат на съд,+ съдиите трябва да разрешат спора и праведният да бъде обявен за праведен, а неправедният — за неправеден.+  И ако неправедният заслужава да бъде бит,+ нека съдията нареди да го накарат да легне и пред очите на съдията да му нанесат толкова удари,+ колкото е заслужил за своето зло дело.  Той може да му наложи до четирийсет удара. Не бива да ги увеличава, за да не бъде посрамен твоят брат в очите ти, ако му бъдат наложени много повече удари.+  Не завързвай устата на бика*, когато вършее.+  Ако двама братя живеят заедно и единият от тях умре, без да има син, жената на умрелия не бива да се омъжва за човек извън техния род. Братът на умрелия ѝ мъж трябва да отиде при нея, да я вземе за своя жена и така да изпълни задължението си да се ожени за вдовицата на своя брат.+  И нека първородният ѝ син продължи името на умрелия брат,+ за да не бъде заличено то от Израил.+  Ако обаче мъжът не пожелае да се ожени за вдовицата на своя брат, нека тя отиде при старейшините,+ които седят при градската порта, и нека каже: ‘Братът на моя съпруг отказа да продължи името на своя брат в Израил. Той не е съгласен да изпълни задължението си и да се ожени за мене, вдовицата на неговия брат.’  Тогава нека старейшините на града го извикат, за да говорят с него, и нека той се изправи пред тях и каже: ‘Не желая да я взема.’+  И пред очите на старейшините нека вдовицата на брат му да се приближи до него, да събуе сандала от крака му,+ да плюе в лицето му+ и да каже: ‘Така се постъпва с онзи мъж, който не желае да продължи рода на брат си.’+ 10  И нека този мъж бъде наричан в Израил с името ‘Домът на онзи, чийто сандал беше събут’. 11  Ако двама мъже се бият и жената на единия се приближи, за да избави мъжа си от ръцете на онзи, който го бие, и като протегне ръка, го сграбчи за половите му органи,+ 12  тогава отсечи ръката ѝ*. Не я жали!+ 13  Недей да носиш в торбата си два вида теглилки:+ голяма и малка. 14  Недей да държиш в къщата си два вида ефа:+ голяма и малка. 15  Нека теглилките ти винаги бъдат точни и верни. Нека ефата ти винаги бъде точна и вярна, за да живееш дълго в земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава.+ 16  Защото всеки, който върши такива неща, всеки, който постъпва несправедливо, е отвратителен за Йехова, твоят Бог.+ 17  Помни онова, което Амалик ти причини, когато бяхте на път, излизайки от Египет,+ 18  как те причака и когато ти беше изтощен и уморен, те нападна в гръб, като уби всички онези, които изоставаха. Той не се боеше от Бога.+ 19  Щом Йехова, твоят Бог, ти даде спокойствие от всички околни врагове в земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава като наследство, за да я завладееш,+ тогава заличи спомена за Амалик под небесата.+ Не забравяй това!

Бележки под линия

Виж Из 23:12, бел. под линия.
Тоест ръката ѝ от китката.