Второзаконие 24:1-22

24  Ако някой мъж си вземе жена и се ожени за нея*, и стане така, че тя не придобие благоволение в неговите очи, защото е намерил нещо неприлично в нея,+ тогава нека той да ѝ напише свидетелство за развод,+ да ѝ го връчи и да я отпрати от къщата си.+  Нека тя си тръгне и след това може да се омъжи за друг мъж.+  Ако и другият мъж я намрази, напише ѝ свидетелство за развод, връчи ѝ го и я отпрати от къщата си, или ако стане така, че другият мъж, който я е взел за жена, умре,  тогава първият мъж*, който я е отпратил, не бива да я взема отново за своя жена, след като тя е била омърсена,+ защото това е нещо отвратително в очите на Йехова. Не навличай такъв грях върху земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава като наследство.  Ако някой мъж се е оженил наскоро,+ не бива да отива на война, нито да му бъде възлагано друго задължение. Една година нека да бъде освободен от задължения, да остане в къщата си и да радва жената, за която се е оженил.+  Никой не бива да взема в залог ръчна мелница или горния ѝ камък,+ защото така взема в залог душа*.  Ако се установи, че някой е отвлякъл+ човек* измежду братята си израилтяни, отнасял се е потиснически към него и го е продал,+ похитителят трябва да умре. Така отстрани злото отсред себе си.+  Ако се появи проказа,+ внимавайте да се придържате точно към онова, на което ви учат левитските свещеници.+ Старателно изпълнявайте всички неща, които им заповядах.+  Помни онова, което Йехова, твоят Бог, направи с Мариам, когато бяхте на път, излизайки от Египет.+ 10  Ако си дал на своя ближен някакъв заем,+ не влизай в къщата му, за да вземеш от него онова, което ти е обещал в залог.+ 11  Стой отвън и нека мъжът, на когото си дал заема, изнесе при тебе обещаното в залог. 12  И ако мъжът се намира в нужда, недей да лягаш да спиш, докато неговият залог е при тебе.+ 13  Непременно му върни залога при залез слънце,+ за да може той да си легне със своята дреха+ и да те благослови.+ И ще бъдеш сметнат за праведен пред своя Бог, Йехова.+ 14  Недей да мамиш наемния работник, който се намира в нужда и е беден, независимо дали той е от твоите братя, или от пришелците, които живеят в твоята земя, в твоя град.+ 15  Дай му заплатата още същия ден,+ преди да залезе слънцето, защото той се намира в нужда и душата му очаква това заплащане. Иначе той ще се оплаче на Йехова от тебе+ и това ще бъде грях от твоя страна.+ 16  Не бива бащите да бъдат наказвани със смърт заради децата си и не бива децата да бъдат наказвани със смърт заради бащите си.+ Нека всеки бъде наказан със смърт заради своя грях.+ 17  Не изопачавай правосъдието в случая на пришелеца+ или сирачето*,+ не вземай в залог горната дреха на вдовицата.+ 18  Не забравяй, че и ти беше роб в Египет, и Йехова, твоят Бог, те откупи оттам.+ Затова ти заповядвам да постъпваш така. 19  Когато жънеш своите посеви+ и забравиш някой сноп в нивата, не се връщай да го прибереш. Нека той остане за пришелеца, сирачето и вдовицата,+ та Йехова, твоят Бог, да благослови всяко дело на ръцете ти.+ 20  Когато брулиш маслиновото си дърво, не се връщай да претърсваш всяка клонка. Нека остане нещо и за пришелеца, сирачето и вдовицата.+ 21  Когато береш гроздето от лозето си, недей да се връщаш и да събираш каквото е останало от беритбата. Нека то бъде за пришелеца, сирачето и вдовицата. 22  Не забравяй, че и ти беше роб в Египет.+ Затова ти заповядвам да постъпваш така.+

Бележки под линия

Или: „и стане неин собственик“.
Буквално: „собственик“.
Или: „средството за прехрана“.
Буквално: „душа“.
Буквално: „момчето без баща“.