Второзаконие 18:1-22

18  Свещениците и левитите, цялото племе на Леви, не бива да имат наследство заедно с Израил.+ Нека те ядат жертвите, принесени чрез огън пред Йехова, неговото наследство.+  Те не бива да имат наследство сред своите братя. Йехова е тяхното наследство,+ точно както им каза.  Ето какво се полага на свещениците като дял от жертвите, принасяни от народа, независимо дали става дума за бик, или за овца: На свещеника трябва да бъдат давани плешката, челюстите и стомахът.  Трябва да му бъдат давани първите плодове от зърното, младото вино и маслиновото масло, както и първата вълна, остригана от стадото ти.+  Защото той е онзи, когото Йехова, твоят Бог, избра от всичките ти племена, така че той и неговите синове да стоят там, за да принасят винаги служба в името на Йехова.+  И ако някой левит излезе от някой от израилските градове, където е живял известно време,+ и поради желанието на своята душа отиде на мястото, което Йехова ще избере,+   нека той също служи в името на своя Бог, Йехова, както всички свои братя, левитите, които стоят там пред Йехова.+  Нека яде еднакъв дял с тях,+ в допълнение на онова, което ще получи от продажбата на бащиния си имот.  Когато влезеш в земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава, не се учи да постъпваш според отвратителните неща, които вършат тези народи.+ 10  Нека при тебе не се намира никой, който изгаря сина си или дъщеря си в огън*,+ никой, който си служи с гадателство,+ който се занимава с магия+ или който предсказва по поличби,+ никой магьосник,+ 11  никой, който прави заклинания+ или който се допитва до хора, които викат духове*,+ никой, чийто занаят е да предсказва бъдещето,+ както и никой, който търси съвет от мъртвите.+ 12  Защото всеки, който прави това, е отвратителен за Йехова и заради тези отвратителни неща Йехова, твоят Бог, изгонва тези народи пред тебе.+ 13  Трябва да бъдеш безгрешен* в очите на своя Бог, Йехова.+ 14  Защото народите, които ще покориш, слушат онези, които се занимават с магия+ или с гадателство.+ Що се отнася до тебе обаче, Йехова, твоят Бог, не ти позволява да вършиш това.+ 15  Йехова, твоят Бог, ще ти издигне отсред тебе, отсред братята ти, пророк като мене. Него трябва да слушате!+ 16  Защото ти искаше това от своя Бог, Йехова, при Хорив в деня, когато бяхте събрани там,+ като каза: ‘Нека не чувам отново гласа на Йехова, моят Бог, и нека не виждам отново този голям огън, за да не умра!’+ 17  Тогава Йехова ми каза: ‘Добре беше казана всяка тяхна дума.+ 18  Ще им издигна пророк измежду братята им, пророк като тебе,+ и ще поставя думите си в устата му.+ Той ще им каже всичко, което ще му заповядам.+ 19  И ще потърся сметка от онзи, който не слуша думите ми, които пророкът ще каже от мое име.+ 20  Но онзи пророк, който самонадеяно изрече от мое име думи, които не съм заповядал,+ или който говори от името на други богове,+ трябва да умре.+ 21  И ако кажеш в сърцето си „Как да разпознаем онези думи, които не са изговорени от Йехова?“,+ 22  тогава имай предвид следното: когато пророкът говори от името на Йехова и думите не се изпълнят или не се сбъднат, тези думи не са били изговорени от Йехова. Този пророк ги е изрекъл в своята самонадеяност.+ Не се плаши от него.’+

Бележки под линия

Буквално: „който прекарва сина си или дъщеря си през огън“.
Виж Ле 19:31, бел. под линия.
Виж Би 6:9, бел. под линия.