Второзаконие 17:1-20

17  Не бива да принасяш в жертва на своя Бог, Йехова, бик или овца с някакъв недъг, с какъвто и да е недостатък, защото такъв принос е нещо отвратително за Йехова, твоят Бог.+  Ако в някой от градовете, които ти дава Йехова, твоят Бог, сред вас има някого — мъж или жена, — който върши зло в очите на Йехова, твоят Бог, и така нарушава договора с него,+  като служи на други богове и се покланя на тях, на слънцето, на луната или на цялото небесно войнство+ — нещо, което не съм заповядвал,+ —  и ако ти кажат за това и ти, като научиш и изследваш подробно, разбереш, че то е истина,+ че в Израил наистина е извършено такова отвратително нещо,  тогава изведи извън градските порти този човек — мъж или жена, — който е извършил такова зло, и убий с камъни този мъж или тази жена, нека такъв човек да умре.+  Нека онзи, който заслужава смърт, бъде убит според думите* на двама или на трима свидетели.+ Не бива обаче да бъде наказван със смърт според думите на един свидетел.+  Нека свидетелите първи хвърлят камък върху него, за да бъде наказан със смърт, а останалите от народа да ги последват.+ Така отстрани злото отсред себе си!+  Ако ти е трудно да отсъдиш в някакъв съдебен спор,+ който е свързан с пролята кръв,+ с повдигнат иск+ или с извършено жестоко насилие — спор,+ възникнал в твоя град, — тогава излез и отиди на мястото, което ще избере Йехова, твоят Бог.+  Отиди при левитските свещеници+ и при съдията,+ който служи по това време, и им представи спора и нека те да ти кажат как да отсъдиш.+ 10  Тогава постъпи в съгласие с това, което те ти кажат от мястото, което Йехова ще избере. Старай се да изпълниш всички техни напътствия. 11  Трябва да постъпиш в съгласие със закона, който ти посочат, и според съдебното решение, което са изрекли.+ Не се отклонявай нито надясно, нито наляво от онова, което ти кажат.+ 12  Ако някой самонадеяно отхвърли думите на свещеника, който стои там, за да служи на Йехова, твоят Бог, или думите на съдията,+ този човек трябва да умре.+ Така отстрани злото отсред Израил!+ 13  И всички хора ще чуят за това и ще се изплашат,+ и никой вече няма да постъпва самонадеяно. 14  Щом накрая влезеш в земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава, завладееш я, заживееш в нея+ и кажеш ‘Нека поставя над себе си цар като всички околни народи’,+ 15  тогава постави над себе си за цар онзи, когото Йехова, твоят Бог, избере.+ Постави над себе си цар от своите братя. Не бива да издигаш над себе си чужденец, който не е от братята ти. 16  Царят обаче не бива да притежава много коне,+ нито да праща обратно хората в Египет, за да му докарат още коне,+ защото Йехова ви е казал ‘Недейте никога да се връщате по този път’. 17  Той не бива да си взема и много жени, за да не се отклони сърцето му.+ Не бива също да трупа много сребро и злато за себе си.+ 18  И когато седне на престола в своето царство, нека направи в книга препис на този закон, който е пазен от левитските свещеници.+ 19  И нека той го държи при себе си и нека го чете през всичките дни на живота си,+ за да се научи да се бои от своя Бог, Йехова, и да спазва всички думи и наредби на този закон, като постъпва според тях,+ 20  така че сърцето му да не се възгордява над неговите братя+ и той да не се отклонява нито надясно, нито наляво от тези заповеди,+ за да царува дълго+ в Израил — той и синовете му.

Бележки под линия

Буквално: „според устата“.