Второзаконие 14:1-29

14  Вие сте синове на своя Бог, Йехова.+ Не правете порязвания+ по тялото си и не бръснете+ веждите си* заради мъртвец.  Защото ти си свят народ+ за Йехова, твоят Бог, и Йехова те избра измежду всичките народи, живеещи по земята, за да бъдеш негов народ, негово най–скъпоценно притежание.+  Не яж нищо отвратително!+  Ето животните, чието месо ви е позволено да ядете:+ бикът, овцата, козата,  еленът, газелата, сърната,+ планинската коза, антилопата, дивата овца и дивата коза.  Можете да ядете месото на всички животни, чиито копита са разделени на две и имат цепнатина между двете части, и които преживят храната си.+  Но измежду животните, които преживят храната си или имат разделени на две, сцепени копита, има някои, чието месо не бива да ядете: камилата,+ заекът+ и скалният даман,+ защото преживят храната си, но нямат разделени на две копита. Те са нечисти за вас.  Също и свинята,+ защото има разделени на две копита, но не преживя храната си. Тя е нечиста за вас. Не яжте месото им, нито докосвайте мъртвите им тела.+  Ето какво можете да ядете от онова, което живее във водата: всичко, което има перки и люспи, можете да ядете.+ 10  Но всичко, което няма перки и люспи, не бива да ядете.+ То е нечисто за вас. 11  Можете да ядете месото на всяка чиста птица. 12  Но ето тези, чието месо не бива да ядете: орелът, орелът рибар, черният лешояд,+ 13  червената каня, черната каня+ и обикновената каня* според видовете си, 14  всички гарвани+ според видовете си, 15  щраусът,+ чухалът, чайката и соколът според видовете си, 16  кукумявката, ушатата сова,+ лебедът, 17  пеликанът,+ лешоядът, корморанът, 18  щъркелът и чаплата според видовете си, папунякът и прилепът.+ 19  Всички крилати създания от онези, от които гъмжи навсякъде, са нечисти за вас.+ Тях не бива да ядете. 20  Всяко чисто крилато създание можете да ядете. 21  Не яжте месото на умряло животно.+ Можеш да го дадеш на пришелеца, който живее в града ти, за да го яде, или да го продадеш на някой чужденец, защото ти си свят народ за своя Бог, Йехова. Не бива да вариш яре в млякото на майка му!+ 22  Задължително трябва да даваш десятък от цялата реколта на посевите си, която получаваш всяка година.+ 23  И десятъка от зърното,+ от младото вино, от маслиновото масло или от първите рожби на стадата едър и дребен рогат добитък+ яж пред своя Бог, Йехова, на мястото, което той избере, за да остане името му там, та да се научиш да се боиш винаги от своя Бог, Йехова.+ 24  Но ако пътуването е твърде дълго за тебе,+ понеже мястото, което Йехова, твоят Бог, ще избере, за да постави там името си,+ е твърде далече за тебе и няма да можеш да носиш определеното — понеже Йехова, твоят Бог, ще те благослови,+ — 25  тогава го обърни в пари, а парите сложи в кесия, вземи я в ръка и отиди на мястото, което Йехова, твоят Бог, ще избере. 26  Купи с парите каквото пожелае душата ти+ — говеда, овце, кози, вино, опияняващо питие+ и всяко нещо, което душата ти може да поиска от тебе. Яж там, пред своя Бог, Йехова, и се радвай+ — ти и семейството ти. 27  И недей да изоставяш онзи левит, който живее в твоя град,+ защото той няма дял или наследство заедно с тебе.+ 28  Всяка трета година отделяй целия десятък от реколтата през последната година+ и го оставяй в своя град. 29  И нека левитът+ — понеже няма дял или наследство заедно с тебе, — пришелецът,+ сирачето* и вдовицата,+ които живеят в града ти, дойдат и ядат до насита, за да те благослови+ Йехова, твоят Бог, във всяко дело+ на ръцете ти.

Бележки под линия

Буквално: „не се бръснете между очите“, с което може да се има предвид и челото или предната част на главата.
Неопределена нечиста птица.
Буквално: „момчето без баща“.