Второзаконие 12:1-32

12  Това са наредбите+ и съдебните решения,+ които трябва старателно да изпълнявате+ през всичките дни, докато сте живи, в земята, която Йехова, Богът на вашите прадеди, ще ви позволи да завладеете.+  Трябва да унищожите напълно+ всички места, където народите, които ще покорите, са служили на своите богове — по високите планини, по хълмовете и под всяко клонесто дърво.+  Разрушете жертвениците им,+ съборете свещените им стълбове,+ изгорете обредните им стълбове*,+ отсечете изваяните изображения+ на техните богове и заличете имената им от това място.+  Недейте да служите на своя Бог, Йехова, по техния начин,+  но търсете мястото, което Йехова, вашият Бог, ще избере измежду всички ваши племена, за да постави там името си и то да остане там, и отивайте на това място.+  Там носете своите приноси за изгаряне,+ жертви, десятъци*,+ дарове,+ приноси за даден обет+ и доброволни приноси,+ както и първите рожби на своите стада едър и дребен рогат добитък.+  Яжте там пред своя Бог, Йехова,+ и се радвайте на всяко свое начинание,+ вие и семействата ви, защото Йехова, вашият Бог, ви е благословил.  Недейте да постъпвате така, както постъпваме днес, като всеки върши онова, което му се вижда правилно,+  защото още не сте стигнали до мястото за живеене+ и до наследството, което Йехова, твоят Бог, ти дава. 10  Преминете река Йордан+ и се заселете в земята, която Йехова, вашият Бог, ви дава, за да я притежавате,+ и той ще ви даде спокойствие от всичките ви врагове наоколо, и ще живеете в безопасност.+ 11  И на мястото,+ което Йехова, вашият Бог, избере, за да постави там името си и то да остане там, носете всичко, което ви заповядвам: вашите приноси за изгаряне,+ вашите жертви, вашите десятъци,+ вашите дарове+ и всяко нещо, което решите да принесете като принос за даден обет+ към Йехова. 12  Радвайте се пред своя Бог, Йехова+ — вие, синовете ви, дъщерите ви, робите ви, робините ви, както и всеки левит, който живее в града ви, защото той няма дял или наследство заедно с вас.+ 13  Внимавай да не принасяш своите приноси за изгаряне на някое друго място, което избереш.+ 14  Само на мястото, което Йехова ще посочи в дела на едно от племената ти, трябва да принасяш своите приноси за изгаряне и само там трябва да правиш всичко, което ти заповядвам.+ 15  Но когато душата ти пожелае, във всички свои градове можеш да заколиш животно+ и да ядеш месо според благословията, която ти е дадена от Йехова, твоят Бог. Могат да го ядат както нечистият,+ така и чистият човек, все едно че то е от газела или от елен.+ 16  Само недейте да ядете кръвта.+ Излей я на земята като вода.+ 17  Не бива да ядеш в града си десятъка от зърното,+ от младото вино, от маслиновото масло или от първите рожби на стадата едър и дребен рогат добитък,+ нито някой принос за даден обет, който ще дадеш, нито доброволните приноси+ или даровете си.+ 18  Яж тези неща пред своя Бог, Йехова, на мястото, което Йехова, твоят Бог, ще посочи+ — ти, синът ти, дъщеря ти, робът ти, робинята ти и всеки левит, който живее в града ти. Радвай се+ пред своя Бог, Йехова, на всяко свое начинание. 19  Внимавай да не изоставиш левитите,+ докато си жив. 20  Когато Йехова, твоят Бог, разшири пределите ти,+ точно както ти обещава,+ и ти кажеш ‘Ще ям месо’, понеже душата ти желае да яде месо, тогава можеш да ядеш, винаги щом душата ти пожелае.+ 21  Ако мястото, което Йехова, твоят Бог, избере, за да постави името си,+ е далече, тогава заколи някое животно от своя едър или дребен рогат добитък, които Йехова ти е дал, точно както ти заповядах, и яж месото му в своя град, винаги щом душата ти пожелае.+ 22  Но можеш да го ядеш само така, както се яде месо от газела или от елен:+ могат да го ядат както нечистият,+ така и чистият човек. 23  Само бъди твърдо решен да не ядеш кръвта му,+ защото кръвта е душата*,+ затова недей да ядеш душата с месото! 24  Недей да я ядеш! Излей я на земята като вода.+ 25  Недей да я ядеш, за да ти бъде добре,+ на тебе и на синовете ти, защото така ще вършиш онова, което е правилно в очите на Йехова.+ 26  Вземи само светите неща,+ които смяташ да принесеш, както и приносите си за даден обет,+ и отиди на мястото, което Йехова ще избере.+ 27  И принеси своите приноси за изгаряне,+ месото и кръвта,+ на олтара на своя Бог, Йехова. Кръвта на жертвите ти трябва да бъде излята в подножието на олтара на Йехова,+ твоят Бог, а месото можеш да ядеш. 28  Внимателно следвай всички тези думи, които ти заповядвам,+ за да ти бъде добре,+ на тебе и на синовете ти, до безпределни времена, защото така ще вършиш онова, което е добро и правилно в очите на Йехова, твоят Бог.+ 29  Когато Йехова, твоят Бог, унищожи пред тебе народите, при които отиваш, за да ги покориш,+ завладей земята им и се засели в нея.+ 30  Внимавай, след като бъдат унищожени пред тебе, да не започнеш да им подражаваш и да паднеш в капан,+ като разпитваш за техните богове с думите: ‘Как точно служеха тези народи на своите богове? И аз искам да правя същото.’ 31  Недейте да служите на своя Бог, Йехова, по този начин,+ защото те служат на своите богове, вършейки всякакви отвратителни за Йехова неща, които той мрази, и дори редовно принасят на боговете си своите синове и дъщери, като ги изгарят в огън.+ 32  Внимателно изпълнявайте всички думи, които ви заповядвам.+ Не прибавяйте нищо и не отнемайте нищо от тях.+

Бележки под линия

Или: „ашерите им“.
Буквално: „десети части“.
Или: „животът“. Виж Приложение № 7.