Второзаконие 11:1-32

11  Обичай своя Бог, Йехова,+ и винаги изпълнявай неговите изисквания, постановления, съдебни решения+ и заповеди!  Днес вие добре знаете това: не се обръщам към синовете ви, които не знаят и не са видели поуката*, идваща от Йехова,+ вашият Бог, неговото величие,+ силната му ръка+ и могъщата му десница,+  нито знаменията и делата, които той извърши в Египет+ спрямо фараона, царят на Египет, и спрямо цялата му земя,  нито онова, което Йехова направи с войската на египтяните, с техните коне и бойни колесници, когато ви преследваха, като ги заля с водите на Червено море+ и така ги унищожи до един, както е и до днес,+  нито знаят как постъпваше той с вас в пустинята, докато дойдете дотук,  нито знаят как постъпи с Датан и Авирон,+ синовете на Елиав, синът на Рувим, когато пред очите на целия Израил земята отвори устата си и погълна тях, семействата им, шатрите им и всяко живо същество, което ги следваше.+  Защото вие видяхте със собствените си очи всички тези велики дела, които Йехова извърши.+  Спазвайте всички заповеди,+ които ви заповядвам днес, за да придобиете сила, да влезете в земята, към която отивате да я завладеете, и наистина да я завладеете,+  за да живеете дълго+ в земята, за която Йехова се закле на прадедите ви, че ще я даде на тях и на тяхното потомство+ — земя, в която текат мляко и мед.+ 10  Защото земята, в която отиваш, за да я завладееш, не е като египетската земя, от която излязохте и където сееше семето си и го напояваше с краката си* като зеленчукова градина. 11  Земята, в която влизаш, за да я завладееш, е земя, богата на планини и долини.+ Тя пие вода от небесните дъждове, 12  тя е земя, за която се грижи Йехова, твоят Бог. Очите+ на Йехова, твоят Бог, са постоянно върху нея, от началото до края на годината. 13  И ако сте послушни на моите заповеди,+ които ви заповядвам днес, ако обичате своя Бог, Йехова, и му служите с цялото си сърце и с цялата си душа,+ 14  ще давам дъжд за земята ви в определеното време,+ есенен и пролетен дъжд,+ и ти ще прибираш зърнена реколта, шира и маслиново масло. 15  И ще ти дам растения в полето за твоите домашни животни,+ и ще ядеш до насита.+ 16  Внимавайте да не бъдат подмамени сърцата ви+ и да се отклоните, като се покланяте и служите на други богове,+ 17  и заради това Йехова да пламне от гняв срещу вас и да затвори небесата, да няма дъжд+ и земята да не дава плода си, и бързо да бъдете премахнати от добрата земя, която Йехова ви дава.+ 18  Вложете тези мои думи в сърцата си+ и в душите си, вържете ги на ръцете си като знак и нека те бъдат като лента на челата ви*.+ 19  Учете на тях децата си*. Говори им за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.+ 20  Напиши ги върху стълбовете на вратата на къщата си и върху портите си,+ 21  така че вие и синовете ви да живеете дълго+ — докато небесата продължават да са над земята+ — в земята, за която Йехова се закле на прадедите ви, че ще им я даде.+ 22  Защото ако точно спазвате всички тези заповеди,+ които ви заповядвам, и ги изпълнявате, обичате своя Бог, Йехова,+ ходите във всичките му пътища+ и му оставате верни,+ 23  тогава Йехова ще изгони всички тези народи пред вас+ и вие ще покорите по–големи и по–многобройни народи.+ 24  Всяко място, на което ще стъпите, ще стане ваше.+ Пределите ви ще се простират от пустинята чак до Ливан и от Реката, река Ефрат, чак до западното море.+ 25  Никой няма да може да устои пред вас.+ Йехова, вашият Бог, ще всее страх и ужас пред вас в цялата земя,+ в която ще влезете, точно както ви обеща. 26  Ето, днес поставям пред вас благословията и проклятието:+ 27  благословията — в случай че сте послушни на заповедите на своя Бог, Йехова,+ които ви заповядвам днес, 28  и проклятието+ — в случай че не сте послушни на заповедите на своя Бог, Йехова,+ и се отклоните от пътя, по който днес ви нареждам да вървите, като следвате други богове, които не сте познавали преди. 29  И когато Йехова, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш, за да я завладееш,+ тогава произнеси* благословията при планината Гаризим,+ а проклятието при планината Гевал.+ 30  Нима те не са на запад от Йордан в земята на ханаанците, живеещи в Арава,+ срещу Галгал,+ до големите дървета на Море?+ 31  Защото вие преминавате река Йордан, за да влезете и да завладеете земята, която Йехова, вашият Бог, ви дава. Завладейте я и живейте в нея!+ 32  Старателно изпълнявайте всички наредби и съдебни решения,+ които поставям пред вас днес.+

Бележки под линия

Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Става дума за напояване, при което се използва някакво устройство, задвижвано с крака, от рода на водно колело, или при което чрез утъпкване се правят или отварят вади за напояване.
Буквално: „като лента между очите ви“.
Буквално: „синовете си“.
Буквално: „дай“.