Битие 49:1-33

49  После Яков извика синовете си и каза: „Съберете се заедно, за да ви кажа какво ще стане с вас накрая*!  Съберете се и слушайте, синове на Яков, слушайте баща си Израил!+  Рувиме, ти си моят първороден син,+ моята сила и началото на мъжката ми мощ,+ ти притежаваше превъзходно достойнство и превъзходна сила.  Но не се възвеличавай с тази своя дръзка невъздържаност, подобна на буйни води,+ защото се качи на леглото на баща си.+ Ти оскверни постелята ми!+ Той се качи на леглото ми!  Симеон и Леви са братя.+ Мечовете им са оръжия на насилието.+  Недей да бъдеш сред техните приятели,+ душо моя! Не се присъединявай към сбора им,+ сърце мое, защото в яростта си те убиха хора+ и в своеволието си осакатиха* бикове!  Проклет да бъде гневът им,+ защото е свиреп,+ и яростта им, защото постъпва жестоко!+ Ще ги разделя сред Яков и ще ги разпръсна сред Израил.+  А тебе, Юда,+ твоите братя ще те хвалят!+ Ръката ти ще бъде върху врата на врага ти.+ Синовете на баща ти ще падат по очи пред тебе.+  Юда е младо лъвче.+ Сине мой, от плячката си ще станеш. Той се сниши, изтегна се като лъв, да, като лъв. Кой ще посмее да го предизвика?+ 10  Жезълът няма да се отдели от Юда,+ нито тоягата на предводител отсред краката му, докато не дойде Сило*+ — на него ще принадлежи послушанието на народите.+ 11  Като върже магарето си за лоза и малкото на своята магарица за избрана лоза, той ще пере ризата си във вино и дрехата си в кръвта на гроздето.+ 12  Очите му са тъмночервени от вино, а зъбите му бели от мляко. 13  Завулон ще живее край морския бряг,+ край брега, където са закотвени корабите,+ и земите му ще се простират чак до Сидон.+ 14  Исахар+ е магаре с яки кости, легнало да почива между дисагите. 15  Той ще види, че мястото за живеене е добро и че земята е хубава, ще наведе гърба си, за да поеме товарите, и ще бъде подложен на робски труд. 16  Като едно от Израилевите племена, Дан ще съди своя народ.+ 17  Дан ще бъде като змия край пътя, като рогата пепелянка покрай пътя, която хапе коня по глезените, така че ездачът му пада по гръб.+ 18  О, Йехова, ще чакам спасението, идващо от тебе!+ 19  Гад ще го нападат разбойници, но той ще ги отблъсква, гонейки ги по петите.+ 20  От Асир ще идва изобилие от хляб,+ той ще дава вкусни царски ястия.+ 21  Нефталим+ е стройна кошута. Той изговаря изящни слова.+ 22  Издънка от плодовито дърво,+ Йосиф е издънка от плодовито дърво край извор,+ което простира клоните си над зида.+ 23  Но стрелците го нападаха постоянно, пускаха стрели срещу него и трупаха вражда против него.+ 24  Лъкът му обаче остана непоколебим+ и ръцете му бяха силни и гъвкави.+ От ръцете на Силния Бог на Яков,+ оттам идва Пастирът, Камъкът, на който се опира Израил.+ 25  Той идва от Бога на баща ти+ и Бог ще ти помогне.+ Той е с Всемогъщия+ и Бог ще те благослови с благословиите на небесата отгоре,+ с благословиите на водната бездна, която лежи отдолу,+ с благословиите на гърдите и на утробата.+ 26  Благословиите на баща ти ще превъзхождат благословиите на вечните планини,+ както и красотата на вековните планински възвишения.+ Те ще останат върху главата на Йосиф, върху главата на онзи, който е избран измежду братята си.+ 27  Вениамин ще разкъсва плячка като вълк.+ Сутрин ще яде уловеното животно, вечер ще дели плячката.“+ 28  Всички тези съставят дванайсетте племена на Израил и техният баща им каза тези думи, когато ги благославяше. Той благослови всеки един с благословията, предназначена именно за него.+ 29  След това той им заповяда следното: „Аз отивам при прадедите си,+ затова ме погребете с бащите ми в пещерата, която е в имота на хета Ефрон,+ 30  в пещерата Махпелах, която е срещу Мамре в ханаанската земя, в имота, който Авраам купи от хета Ефрон за погребално място.+ 31  Там погребаха Авраам и жена му Сара.+ Там погребаха Исаак и жена му Ревека.+ Там аз погребах Лия. 32  Имотът и пещерата, която е в него, са купени от синовете на Хет.“+ 33  След като нареди всичко това на синовете си, Яков вдигна краката си на леглото и издъхна, и отиде при прадедите си.+

Бележки под линия

Или: „в последната част на дните“.
Или: „прерязаха сухожилията на бикове“.
Името Сило е транслитерация на един еврейски израз, който означава „онзи, на когото принадлежи по право“ или „онзи, на когото се полага“.