Битие 48:1-22

48  И след тези неща казаха на Йосиф: „Виж, силите на баща ти отслабват.“ Тогава той взе със себе си двамата си синове Манасия и Ефрем.+  И съобщиха на Яков: „Ето, синът ти Йосиф е дошъл при тебе.“ А Израил напрегна всичките си сили и седна на леглото си.  И Яков каза на Йосиф: „Всемогъщият Бог ми се яви в Луз+ в ханаанската земя, за да ме благослови.+  И ми каза: ‘Ето, ще те направя плодовит+ и ще ти дам многобройно потомство и ще направя така, че от тебе да произлязат множество народи,+ и на твоето потомство след тебе ще дам тази земя, за да я притежава до безпределни времена.’+  И сега, твоите двама синове, които ти се родиха в египетската земя, преди да дойда при тебе в Египет, са мои.+ Ефрем и Манасия ще бъдат мои, както са мои Рувим и Симеон.+  Но синовете, които ще ти се родят след тях, ще бъдат твои и в наследството си ще бъдат наричани с името на своите двама братя.+  А що се отнася до мене, докато идвах от Падан,+ Рахил умря+ до мене по пътя в ханаанската земя, но ни оставаше още доста път, докато стигнем до Ефрата,+ и аз я погребах там, по пътя за Ефрата, или Витлеем.“+  Тогава Израил видя синовете на Йосиф и попита: „Кои са тези?“+  А Йосиф отговори на баща си: „Това са моите синове, които Бог ми даде на това място.“+ А той каза: „Моля те, доведи ги при мене, за да ги благословя!“+ 10  А очите на Израил бяха отслабнали поради напредналата възраст+ и той не можеше да вижда. Затова Йосиф ги доведе при него, а той ги целуна и ги прегърна.+ 11  И Израил каза на Йосиф: „Не мислех, че ще видя лицето ти,+ а ето, Бог ми позволи да видя и потомството ти.“ 12  След това Йосиф ги отведе от коленете му и се поклони с лице до земята.+ 13  После Йосиф взе и двамата — Ефрем с дясната си ръка, като го постави отляво на Израил,+ и Манасия с лявата си ръка, като го постави отдясно на Израил+ — и така ги приближи до него. 14  Но Израил протегна дясната си ръка и я сложи на главата на Ефрем,+ въпреки че той беше по–младият,+ а лявата си ръка сложи на главата на Манасия.+ Той постави ръцете си така нарочно, въпреки че Манасия беше първородният.+ 15  И Израил започна да благославя Йосиф с думите:+ „Истинският Бог, според чиято воля постъпваха* моите бащи Авраам и Исаак,+истинският Бог, който беше мой пастир през целия ми живот до днес,+ 16  ангелът, който ме избавяше от всичките беди,+ нека да благослови момчетата!+ И нека се наричат с моето име и с името на моите бащи Авраам и Исаак,+и нека потомството им стане многобройно на земята!“+ 17  Когато Йосиф видя, че баща му държеше дясната си ръка върху главата на Ефрем, това не му хареса+ и той се опита да хване ръката на баща си и да я премести от главата на Ефрем върху главата на Манасия.+ 18  И Йосиф каза на баща си: „Не бива така, татко, защото този е първородният!+ Сложи дясната си ръка на неговата глава!“ 19  Но баща му отказваше с думите: „Знам, сине мой, знам. От него също ще произлезе народ и той също ще стане голям*.+ Но въпреки това по–младият му брат ще стане по–велик от него+ и потомството му ще бъде многобройно, ще бъде колкото големи народи.“+ 20  И той продължи благословията си в този ден,+ казвайки: „С твоето име нека да благославят в Израил така:‘Нека Бог те направи като Ефрем и като Манасия!’“+ Така той отново постави Ефрем пред Манасия.+ 21  След това Израил каза на Йосиф: „Ето, аз умирам,+ но Бог ще продължи да бъде с вас и ще ви върне в земята на вашите бащи.+ 22  А на тебе давам един дял повече, отколкото на братята ти,+ дял, който взех от ръцете на аморейците с меча си и с лъка си.“

Бележки под линия

Буквално: „пред когото ходеха“.
Или: „велик“.