Битие 45:1-28

45  Като чу това, Йосиф вече не беше в състояние да се владее пред всички, които стояха около него.+ Затова извика: „Излезте всички!“ И когато никой друг не остана при него, Йосиф се разкри пред братята си.+  И той заплака с глас,+ така че египтяните го чуха. И в дома на фараона научиха за това.  Накрая Йосиф каза на братята си: „Аз съм Йосиф. Баща ми жив ли е?“ Но братята му не можеха да му отговорят, защото се уплашиха.+  А Йосиф каза на братята си: „Моля ви, елате по–близо!“ И те се приближиха до него. Тогава той каза: „Аз съм Йосиф, вашият брат, когото продадохте в Египет.+  Но не тъгувайте за това+ и не се ядосвайте на себе си, че ме продадохте тук! Защото Бог ме изпрати преди вас тук, за да запази живота ви.+  Понеже тече втората година, откакто по земята владее глад,+ и още пет години няма да има нито оран, нито жетва.+  Затова Бог ме изпрати преди вас, за да запази рода ви*+ на земята и да спаси живота ви, като ви избави по забележителен начин.  Така че не вие ме изпратихте тук,+ а истинският Бог, за да ме издигне като баща+ на фараона, като господар над целия му дом и като владетел над цялата египетска земя.  А сега отидете бързо при баща ми и му кажете: ‘Ето какво каза синът ти Йосиф: „Бог ме издигна за господар на целия Египет.+ Ела при мене! Не се бави! 10  Ще живееш в гесенската земя+ и ще бъдеш близо до мене, ти и синовете ти, и синовете на синовете ти, а също и стадата ти едър и дребен рогат добитък, и всичко, каквото притежаваш. 11  И ще те снабдявам с храна там, понеже ще има още пет години глад,+ така че да не обеднеете и ти, и домът ти, и всичко, каквото имаш, да пропадне.“’ 12  Ето, вашите очи и очите на брат ми Вениамин виждат, че моята уста ви казва това.+ 13  Затова кажете на моя баща за цялата слава, която имам в Египет, и за всичко, което видяхте! Само побързайте и доведете баща ми тук!“ 14  И той се хвърли на шията на брат си Вениамин и заплака, и Вениамин плака на шията му.+ 15  И плачейки, Йосиф целуна всичките си братя.+ След това братята му разговаряха с него. 16  И в дома на фараона чуха вестта: „Братята на Йосиф са дошли!“ И това се хареса на фараона и на неговите служители.+ 17  Затова фараонът каза на Йосиф: „Кажи на братята си: ‘Направете следното — натоварете животните си и отидете в ханаанската земя,+ 18  вземете баща си и семействата си и елате тук при мене, за да ви дам благата на Египет. И яжте от изобилието на тази земя!’+ 19  Предай им и тази заповед:+ ‘Направете следното — вземете със себе си товарни коли+ от Египет, за децата ви и жените ви, качете и баща си на една от тях и елате тук!+ 20  И нека очите ви не жалеят за притежанията ви,+ защото благата на цялата египетска земя ще бъдат ваши!’“+ 21  И синовете на Израил направиха това. Йосиф им даде товарни коли според заповедите на фараона, даде им и храна+ за из път. 22  На всекиго от тях той даде по една нова горна дреха,+ но на Вениамин даде триста сикъла сребро и пет нови горни дрехи.+ 23  А на баща си той изпрати следното: десет магарета, натоварени с хубави неща от Египет, и десет магарици, натоварени със зърно, хляб и храна за пътуването на баща му. 24  Така той изпрати братята си и те тръгнаха. И той им каза още: „По пътя недейте да се ядосвате един на друг!“+ 25  И те излязоха от Египет и се върнаха в ханаанската земя при баща си Яков. 26  И му казаха: „Йосиф е жив и управлява цялата египетска земя!“+ Но сърцето му не се трогна, защото той не им повярва.+ 27  И когато казаха на баща си Яков всичките думи, които Йосиф им беше казал, и когато Яков видя товарните коли, които Йосиф беше изпратил за него, духът му се съживи.+ 28  Тогава Израил извика: „Достатъчно! Синът ми Йосиф е жив! Непременно трябва да отида и да го видя, преди да умра!“+

Бележки под линия

Или: „за да ви помогне да останете“. Буквално: „за да запази остатък от вас“.