Битие 41:1-57

41  И ето, изминаха две години и една нощ фараонът сънуваше сън+ и в съня си стоеше край река Нил.  И от Нил излязоха седем крави, хубави и охранени, и започнаха да пасат трева край реката.+  След тях обаче от река Нил излязоха седем други крави, грозни и мършави,+ и застанаха до кравите на брега на Нил.  И грозните и мършави крави изядоха седемте хубави и охранени крави.+ Тогава фараонът се събуди.+  После обаче той заспа отново и сънува още един сън. И в него видя как на едно стъбло израснаха седем класа, налети и хубави.+  И ето, след тях израснаха още седем класа, които бяха хилави и изгорени от горещия източен вятър.+  И хилавите класове погълнаха седемте едри и налети класа.+ Тогава фараонът се събуди и разбра, че това беше сън.  И ето, на сутринта фараонът* изпитваше голямо смущение.+ Затова той изпрати да повикат всички египетски жреци, които се занимават с магия,+ и всички египетски мъдреци+ и им разказа сънищата си.+ Но никой измежду тях не можеше да разтълкува значението им пред фараона.  Тогава главният виночерпец се обърна към фараона+ с думите: „Налага се да припомня своите грехове днес.+ 10  Фараонът се беше разгневил на своите служители,+ затова ме хвърли в затвора, който е в дома на главния телохранител,+ а заедно с мене и главния пекар. 11  После една нощ и двамата с него сънувахме сън, всеки сънува различен сън с различно значение.+ 12  А там с нас беше един младеж, евреин,+ служител на главния телохранител.+ Когато му разказахме сънищата си,+ той ни ги разтълкува. На всекиго каза значението на неговия сън. 13  И после всичко стана точно както той ни беше разтълкувал значението, стана точно така. Мене фараонът ме върна на служба,+ а другият беше провесен на стълб.“+ 14  Тогава фараонът изпрати хора да повикат Йосиф+ и бързо да го доведат от затвора.+ Затова той се обръсна*,+ смени дрехата си+ и отиде при фараона. 15  Тогава фараонът каза на Йосиф: „Сънувах сън, а няма кой да ми разтълкува значението му. Но чух да се говори за тебе, че ти можеш да разтълкуваш значението на съня, когато го чуеш.“+ 16  Тогава Йосиф отговори на фараона с думите: „Не аз съм този, който тълкува — Бог ще извести добри неща на фараона!“+ 17  И фараонът разказа на Йосиф следното: „В съня си стоях на брега на река Нил. 18  И от река Нил излязоха седем крави, хубави и охранени, и започнаха да пасат трева край реката.+ 19  След тях обаче излязоха седем други крави, изпити, неугледни и мършави.+ Толкова неугледни крави не съм виждал в цялата египетска земя! 20  И мършавите, грозни крави изядоха първите седем крави, охранените.+ 21  Но не им личеше по нищо, че са ги изяли, защото изглеждаха точно толкова зле, колкото и в началото.+ Тогава се събудих. 22  След това сънувах още, и ето, седем класа израснаха от едно стъбло и бяха налети и хубави.+ 23  И след тях израснаха още седем класа, съсухрени, хилави и изгорени от горещия източен вятър.+ 24  И хилавите класове погълнаха седемте хубави класа.+ Разказах това на жреците, които се занимават с магия,+ но нямаше кой да ми каже значението на това.“+ 25  Тогава Йосиф каза на фараона: „Двата съня на фараона означават едно и също нещо. Истинският Бог изявява на фараона какво ще направи.+ 26  Седемте хубави крави са седем години. И седемте хубави класа са седем години. Двата съня означават едно и също нещо. 27  Седемте мършави и неугледни крави, които дойдоха след тях, са седем години. А седемте празни класа, изгорени от горещия източен вятър,+ ще бъдат седем гладни години.+ 28  Вече казах на фараона — истинският Бог показва на фараона какво ще направи.+ 29  Ще дойдат седем години на голямо изобилие в цялата египетска земя. 30  Но след тях ще настъпят седем гладни години и цялото изобилие в Египет ще бъде забравено и гладът ще погълне цялата египетска земя.+ 31  И предишното изобилие изобщо няма да се помни поради глада, който ще настъпи, защото ще бъде много жесток. 32  А това, че сънят беше повторен два пъти пред фараона, означава, че казаното е неотменимо решение на истинския Бог+ и че истинският Бог ще побърза да го изпълни.+ 33  Затова нека фараонът потърси разумен и мъдър мъж, когото да назначи за управител на Египет!+ 34  Нека фараонът постъпи така — нека назначи надзорници над земята+ и нека по време на седемте години на изобилие прибира по една пета от реколтата в египетската земя!+ 35  Нека те съберат запас от храна през идващите добри години и нека в градовете събраното за храна зърно бъде в ръката на фараона,+ и нека го пазят добре! 36  Този запас трябва да храни земята през седемте гладни години, които ще настъпят в Египет,+ за да не бъде унищожена египетската земя от глада.“+ 37  Фараонът и всичките му служители харесаха казаното.+ 38  Затова фараонът каза на служителите си: „Нима може да се намери друг такъв мъж, в когото да е Божият дух?“+ 39  След това фараонът каза на Йосиф: „Понеже Бог ти позволи да узнаеш всичко това,+ никой не е толкова разумен и мъдър като тебе.+ 40  Ти лично ще управляваш дома ми+ и всички мои служители ще ти се подчиняват безпрекословно.+ Само по отношение на престола ще имам повече власт от тебе.“+ 41  И фараонът каза още на Йосиф: „Ето, назначавам те за управител над цялата египетска земя!“+ 42  Като каза това, фараонът свали своя пръстен–печат+ от ръката си, сложи го на ръката на Йосиф, облече Йосиф с дреха от фин лен и постави на шията му златна огърлица.+ 43  Освен това той нареди да го возят на втората от фараоновите почетни колесници+ и да викат по пътя пред него „Аврѐк!“*. Така той го назначи за управител над цялата египетска земя. 44  И фараонът каза още на Йосиф: „Аз съм фараонът, но без твоето разрешение никой няма да смее да предприеме каквото и да било* в цялата египетска земя.“+ 45  След това фараонът нарече Йосиф Цафнат–панеах* и му даде за жена Асенета,+ дъщерята на Потифера, който беше жрец в Он*.+ И Йосиф започна да обикаля египетската земя.+ 46  А когато застана пред фараона, царят на Египет, Йосиф беше на трийсет години.+ И Йосиф излезе от присъствието на фараона и обиколи цялата египетска земя. 47  И през седемте години на изобилие земята раждаше богата реколта.+ 48  И той събираше цялата храна, която се роди през седемте години в Египет, и я съхраняваше в градовете.+ Храната, родена в земите, които бяха край всеки град, той събираше в средата на града.+ 49  И Йосиф продължаваше да трупа зърно в огромни количества,+ като морския пясък, докато накрая престанаха да го мерят, защото то не можеше да се измери.+ 50  И преди да дойде първата година на глада, на Йосиф му се родиха двама синове,+ роди му ги Асенета, дъщерята на Потифера, който беше жрец в Он. 51  И Йосиф нарече първородния Манасия*,+ защото, както каза той, „Бог ми позволи да забравя за цялата си мъка и за целия дом на баща си“.+ 52  А втория син той нарече Ефрем*,+ защото, както каза сам, „Бог ме направи плодовит* в земята на моето злочестие“.+ 53  Накрая седемте години на изобилие в Египет свършиха+ 54  и започнаха седем години на глад, точно както беше казал Йосиф.+ И гладът обхвана всички земи, само в Египет имаше хляб.+ 55  Накрая в цялата египетска земя настъпи глад и хората започнаха да молят фараона за хляб.+ Тогава фараонът каза на всички египтяни: „Вървете при Йосиф! Каквото ви каже той, това направете!“+ 56  И гладът обхвана цялата земя.+ Тогава Йосиф отвори всички житници, които бяха сред тях, и продаваше на египтяните зърно,+ понеже цялата египетска земя беше обхваната от този жесток глад. 57  Освен това в Египет идваха хора от всички земи, за да купуват храна от Йосиф, понеже цялата земя беше обхваната от този жесток глад.+

Бележки под линия

Буквално: „духът му“.
Еврейският израз може да означава, че Йосиф е обръснал както брадата си, така и главата си.
Значението на този египетски израз, пренесен в еврейския текст, още не е напълно ясно.
Или: „никой няма да смее да помръдне ръка или крак“.
Или: „Хелиополис“, което означава „град на слънцето“, защото в храма на този град се покланяли на бога на слънцето Ра.
Явно на еврейски името Цафнат–панеах означава „онзи, който разкрива скрити неща“.
Името Манасия означава „онзи, който те кара да забравиш“ или „онзи, заради когото ще забравиш“.
Името Ефрем означава „двойно плодовит“.
Или: „ми даде успех“.