Битие 39:1-23

39  А Йосиф беше отведен в Египет+ и египтянинът Петефрий,+ който беше придворен служител на фараона, главен телохранител, го купи от исмаилтяните,+ които го бяха довели там.  Но Йехова беше с Йосиф, така че той имаше успех+ във всичко и беше поставен да се грижи за дома на своя господар, египтянинът.  И господарят му видя, че Йехова е с него и че Йехова благославя с успех всичко, което върши неговата ръка.  И Йосиф придоби благоволение в неговите очи и му служеше постоянно, така че той го назначи да управлява целия му дом+ и даде в ръцете му всичко, каквото притежаваше.  И от деня, в който той го назначи да управлява дома му и всичките му притежания, Йехова благославяше дома на египтянина заради Йосиф и благословията на Йехова дойде върху всичко, каквото този човек имаше в дома си и на полето.+  Накрая той остави в ръцете на Йосиф всичко, каквото притежаваше,+ и не се грижеше за нищо, освен за хляба, който ядеше. А Йосиф възмъжа и стана строен и красив млад мъж.  И след време жената на господаря му започна да заглежда+ Йосиф и да му говори: „Легни с мене!“+  Но той отказваше,+ като отвръщаше на жената на господаря си: „Виж, с мене в дома си господарят ми не се тревожи за нищо и всичко, каквото притежава, е поверил в ръцете ми.+  В дома му няма никой по–виден от мене, нито е задържал от мене нещо друго освен тебе, защото си му жена.+ Тогава как бих могъл да извърша такова голямо зло и да съгреша против Бога?“+ 10  И въпреки че тя всеки ден говореше на Йосиф за това, той не се съгласяваше да легне с нея и да бъде с нея.+ 11  Но ето, един ден Йосиф както обикновено влезе в къщата, за да си върши работата, а в къщата нямаше никого от мъжете.+ 12  Тогава тя го хвана за дрехата+ и му каза: „Легни с мене!“+ Но той остави дрехата си в ръката ѝ и избяга навън.+ 13  И като видя, че той избяга навън, оставяйки дрехата си в ръката ѝ, 14  тя започна да вика и като извика домашните си служители, им каза: „Вижте! Доведе ни тук този мъж, този евреин, за да ни се присмива. Той дойде при мене, за да легне с мене, но аз започнах да викам с всичка сила.+ 15  И като чу, че викам, той остави дрехата си при мене и избяга навън!“ 16  След това тя остави дрехата му да лежи до нея, докато господарят му не се прибра в дома си.+ 17  Тогава и на него тя каза следното: „Онзи служител, евреинът, когото ти доведе при нас, дойде при мене, за да ме направи за смях. 18  Но веднага щом започнах да викам с всичка сила, той остави дрехата си при мене и избяга навън.“+ 19  Като чу думите на своята жена, която казваше „Ето така и така постъпи служителят ти с мене“, господарят му пламна от гняв,+ 20  хвана Йосиф и го отведе в затвора, където бяха държани под стража царските затворници. И той остана затворен там.+ 21  Но Йехова продължаваше да бъде с Йосиф, продължаваше да проявява милост* спрямо него и му позволи да придобие благоволение в очите на управителя на затвора.+ 22  Така че управителят на затвора повери в ръцете на Йосиф всички затворници, които бяха в затвора, и Йосиф надзираваше всичко, каквото се вършеше в затвора.+ 23  Управителят на затвора не трябваше да надзирава вече нищо, което беше в ръцете на Йосиф, защото Йехова беше с Йосиф и Йехова благославяше с успех всичко, каквото Йосиф вършеше.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.