Битие 38:1-30

38  Междувременно Юда се отдели от братята си и разпъна шатъра си близо до един одоламец+ на име Хира.  Там Юда видя дъщерята на един ханаанец,+ който се казваше Шуа, взе я за жена и имаше сексуални отношения с нея.  И тя забременя и по–късно роди син, и Юда го нарече Ир.+  После тя забременя отново и след време роди син и го нарече Онан.  Роди и още един син и го нарече Шела. И това стана, когато бяха в Ахзив.+  След време Юда взе жена за своя първороден син Ир, която се казваше Тамар.+  Но Ир, първородният син на Юда, беше лош човек в очите на Йехова,+ така че Йехова го погуби.+  Затова Юда каза на Онан: „Ожени се за вдовицата на своя брат* и нека тя да роди син от тебе, за да създадеш потомство за своя брат!“+  Но Онан знаеше, че потомството няма да бъде негово,+ и затова когато имаше сексуални отношения с вдовицата на брат си, той оставяше семето си да падне на земята, за да не даде потомство на своя брат.+ 10  Но това, което вършеше, беше лошо в очите на Йехова,+ така че Бог погуби и него.+ 11  Тогава Юда каза на снаха си Тамар: „Живей като вдовица в дома на баща си, докато моят син Шела порасне!“+ Понеже си каза: „И той може да умре като братята си.“+ И Тамар се върна да живее в дома на своя баща.+ 12  Така изминаха много дни и жената на Юда, която беше дъщеря на Шуа,+ умря. И след като спази дните за жалеене,+ Юда тръгна за Тамна+ заедно със своя приятел одоламеца Хира,+ за да отиде при мъжете, които стрижеха овцете му. 13  Тогава казаха на Тамар: „Ето, твоят свекър отива в Тамна да стриже овцете си.“+ 14  А тя съблече дрехите си на вдовица, уви се с наметка, покри лицето си и седна до входа на Енаим, който е край пътя за Тамна, защото видя, че Шела порасна, но тя все още не му беше дадена за жена.+ 15  Когато я видя, Юда помисли, че е блудница,+ защото беше покрила лицето си.+ 16  И се отби от пътя при нея и ѝ каза „Позволи ми да имам отношения с тебе“,+ защото не знаеше, че това е снаха му.+ Но тя каза: „Какво ще ми дадеш, за да имаш отношения с мене?“+ 17  Той отговори: „Ще ти изпратя яре от стадото.“ Но тя каза: „Ще ми дадеш ли залог, докато го изпратиш?“+ 18  А той продължи: „Какъв залог да ти дам?“ На което тя отговори: „Твоя пръстен–печат,+ връвта му и тоягата, която е в ръката ти.“ Тогава той ѝ ги даде и имаше сексуални отношения с нея, и тя забременя от него. 19  След това тя си тръгна оттам и като си отиде, свали наметката и се облече с дрехите си на вдовица.+ 20  А Юда изпрати ярето посредством своя приятел, който беше от Одолам,+ за да си вземе залога от ръката на жената. Но той не я намери. 21  И разпитваше мъжете от онова място с думите: „Къде е онази храмова блудница, която беше край пътя в Енаим?“ А те му отговаряха: „Никога не е имало храмова блудница+ на това място.“ 22  Накрая той се върна при Юда и каза: „Не я намерих и освен това мъжете от онова място казаха: ‘Никога не е имало храмова блудница на това място.’“ 23  А Юда каза: „Нека да ги задържи за себе си, за да не се посрамим.+ Така или иначе аз ѝ изпратих ярето, но ето, ти не я намери.“ 24  Но около три месеца по–късно казаха на Юда: „Снаха ти Тамар е постъпила като блудница+ и дори е бременна+ от своето блудство.“ Тогава Юда каза: „Изведете я, за да бъде изгорена*!“+ 25  И когато се готвеха да я изведат, тя изпрати следното известие на своя свекър: „Забременях от мъжа, на когото принадлежат тези неща.“+ И добави: „Моля те, виж+ на кого принадлежат тези неща — пръстенът–печат, плетената връв и тоягата!“+ 26  Тогава Юда ги разгледа внимателно и каза:+ „Тя е по–праведна от мене,+ защото аз не я дадох на сина си Шела.“+ И след това вече нямаше сексуални отношения с нея.+ 27  А когато дойде времето ѝ да роди, ето, в утробата ѝ имаше близнаци. 28  И когато тя раждаше, единият протегна ръката си, а жената, която ѝ помагаше да роди, бързо взе червен конец и го завърза на ръката му, казвайки: „Този излезе първи.“ 29  Той обаче дръпна ръката си обратно, и ето, в следващия миг брат му вече беше навън — излезе толкова бързо, че жената извика: „Защо причини такова разкъсване на майка си?“ И той беше наречен Фарес*.+ 30  След това излезе и брат му — онзи, на чиято ръка беше червеният конец. И той беше наречен Зара*.+

Бележки под линия

Има се предвид обичаят левират, според който човек трябва да се ожени за вдовицата на починалия си брат, която е останала без син, за да продължи рода на брат си. Впоследствие Йехова признава такива бракове в договора на Закона. Виж Вт 25:5, 6.
Тази присъда била изпълнявана едва след като провинилите се личности били наказвани със смърт. Виж ИсН 7:25.
Името Фарес означава „родилно разкъсване“.
Името Зара означава „проблясване“.