Битие 36:1-43

36  Ето повествованието за живота* на Исав, който е Едом.+  Исав си взе жени от дъщерите на Ханаан:+ Ада,+ която беше дъщеря на хета Елон,+ Оливема,+ която беше дъщеря на Ана и внучка на евееца Севегон,  и Васемата,+ която беше дъщеря на Исмаил и сестра на Наваиот.+  И Ада роди на Исав Елифаз, а Васемата роди Рагуил,  и Оливема роди Йеус, Йеглом и Корей.+ Това са синовете на Исав, които му се родиха в ханаанската земя.  След това Исав взе своите жени, синове, дъщери и всичките хора* от своя дом, стадото си и всичките си други животни, и цялото си богатство,+ което беше събрал в ханаанската земя, и отиде в друга земя, далече от своя брат Яков,+  защото техните притежания бяха станали толкова много, че те не можеха да живеят заедно и заради стадата им земята, в която живееха като пришелци, не можеше да ги изхранва.+  Така Исав се засели в планинската област Сиир.+ Исав е Едом.+  Ето повествованието за живота на Исав, бащата на едомците, в планинската област Сиир.+ 10  Ето имената на синовете на Исав: Елифаз, синът на Ада, жената на Исав, и Рагуил, синът на Васемата, жената на Исав.+ 11  А синовете на Елифаз бяха Теман,+ Омар, Сефо, Готом и Кенез.+ 12  И Тамна+ стана наложница* на Елифаз, синът на Исав. След време тя роди на Елифаз Амалик.+ Това са синовете* на Ада, жената на Исав. 13  Синовете на Рагуил са Нахат, Зара, Сама и Миза.+ Това са синовете* на Васемата,+ жената на Исав. 14  Синовете на Оливема, която беше дъщеря на Ана, внучка на Севегон и жена на Исав, синовете, които тя роди на Исав, бяха Йеус, Йеглом и Корей.+ 15  Ето шейховете*,+ произлезли от Исав — синовете на Елифаз, първородният син на Исав: шейх Теман,+ шейх Омар, шейх Сефо, шейх Кенез, 16  шейх Корей, шейх Готом, шейх Амалик. Това са шейховете в едомската земя, които са произлезли от Елифаз.+ Това са синовете* от Ада. 17  Синовете на Рагуил, синът на Исав, бяха шейх Нахат, шейх Зара, шейх Сама, шейх Миза. Това са шейховете в едомската земя,+ които са произлезли от Рагуил. Това са синовете* от Васемата, жената на Исав. 18  И накрая, ето синовете на Оливема, жената на Исав: шейх Йеус, шейх Йеглом, шейх Корей. Това са шейховете, произлезли от Оливема, която е дъщеря на Ана и жена на Исав. 19  Това са потомците на Исав и техните шейхове. Той е Едом.+ 20  Синовете на хорееца Сиир, жителите на тази земя,+ са Лотан, Совал, Севегон, Ана,+ 21  Дисон, Езер и Дисан.+ Това са хорейските шейхове в едомската земя, синовете на Сиир. 22  А синовете на Лотан бяха Хори и Емам. Сестра на Лотан беше Тамна.+ 23  А синовете на Совал бяха Алван, Манахат, Гевал, Сефо и Онам. 24  А синовете на Севегон бяха Аия и Ана. Ана е този, който намери горещите извори в пустинята, докато пасеше магаретата на своя баща Севегон.+ 25  А децата на Ана бяха Дисон и Оливема, дъщерята на Ана. 26  А синовете на Дисон бяха Амадан, Асван, Итран и Херан.+ 27  Синовете на Езер бяха Валаан, Заван и Акан. 28  Синовете на Дисан бяха Уз и Аран.+ 29  Ето шейховете, произлезли от хорееца: шейх Лотан, шейх Совал, шейх Севегон, шейх Ана, 30  шейх Дисон, шейх Езер, шейх Дисан.+ Това са шейховете, произлезли от хорееца, изброени шейх по шейх, в сиирската земя. 31  Ето царете, които царуваха в едомската земя,+ преди да има цар над израилтяните.+ 32  Вела, синът на Веор, започна да царува в Едом+ и името на неговия град беше Денава. 33  Когато Вела умря, Йовав, синът на Зара от Восора,+ започна да царува вместо него.+ 34  Когато Йовав умря, Хусам, от земята на теманците,+ започна да царува вместо него.+ 35  Когато Хусам умря, Адад, синът на Вадад, който победи мадиамците+ в моавската земя,+ започна да царува вместо него и името на неговия град беше Авит.+ 36  Когато Адад умря, Самла от Масрека започна да царува вместо него.+ 37  Когато Самла умря, Шаул от Роовот, който е при Реката, започна да царува вместо него.+ 38  Когато Шаул умря, Ваал–анан, синът на Аховор, започна да царува вместо него.+ 39  Когато Ваал–анан, синът на Аховор, умря, Адар започна да царува вместо него и името на неговия град беше Пау, а името на жена му беше Метавеил и тя беше дъщеря на Метред, дъщерята на Мезаав.+ 40  Ето имената на шейховете, произлезли от Исав според родовете им, според местата им, според имената им: шейх Тамна, шейх Алва, шейх Йетет,+ 41  шейх Оливема, шейх Ила, шейх Финон,+ 42  шейх Кенез, шейх Теман, шейх Мивсар,+ 43  шейх Магедиил, шейх Ирам. Това са шейховете на Едом+ според местоживеенето им в земята, която притежаваха.+ Това е Исав, бащата на едомците.+

Бележки под линия

Или: „Ето историята“.
Буквално: „души“.
Виж Би 22:24, бел. под линия.
Или: „внуците“.
Или: „внуците“.
Или: „водачите“, „старейшините“. Еврейската дума произлиза от корена „хиляда“ и означава „предводител на хиляда души“.
Или: „внуците“.
Или: „внуците“.